Gadeplansarbejde

Hver dag, aften eller nat går projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere på gaden. Her observerer de byrummet, opsøger de mest udsatte hjemløse, stiller sig til rådighed og tilbyder en relation og eventuelt brobygning til relevante tilbud. Tid, tålmodighed og timing er omdrejningspunkterne i indsatsen, som til en hver tid tager udgangspunkt den enkelte brugers behov for hjælp, støtte og omsorg.

st_smal

Målgruppen i projekt UDENFORs gadeplansarbejde er typisk hjemløse med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer, der ikke modtager den støtte, de åbenlyst har behov for og ret til.

Men det er også andre typer af udsatte med komplekse og sammensatte problemer, der lever i hjemløshed som følge af udstødende faktorer i samfundet.  I takt med tidens konjunkturer og strukturer ændrer målgruppen sig hele tiden – et faktum projekt UDENFOR derfor holder sig for øje og arbejder aktivt med at gøre opmærksom på. projekt UDENFORs opgave er ikke, og må aldrig blive, at udføre varigt og etableret socialt arbejde.

Derimod arbejder projekt UDENFOR aktivt og bevidst med at gå foran og eksperimentere med nye initiativer, som forhåbentlig på sigt kan overtages af andre aktører.

Opsøgende gadeplansarbejde
projekt UDENFORs udgangspunkt, i forhold til at opsøge og skabe kontakt til målgruppen af hjemløse, hviler først og fremmest på en forestilling om, at de hjemløse, som alle andre, har et ønske om at leve så godt et liv, som det er muligt under de givne omstændigheder. På den anden side har vi en holdning til, at der er måder at leve på, som ikke er værdige og som kræver at nogle forholder sig til det liv, der leves og de betingelser, det leves på. Endelig mener vi, at den sociale kontakt altid er et centralt ønske og behov hos alle mennesker.

At få kendskab til mennesker, der, som projekt UDENFORs målgruppe, lever eller opholder sig på gaden fordrer synlighed og tilgængelighed. Derfor foregår projekt UDENFORs gadeplansarbejde på gaden blandt målgruppen og handler i første omgang om at være opsøgende ved at være til stede i byens rum, observere, kigge efter opholdspladser, sovesteder og enkeltpersoner, hvis adfærd vi finder bekymrende.

Møder vi en borger, der har brug for hjælp, eller er vi blevet kontaktet direkte af privat personer, forretningsdrivende, familiemedlemmer etc. vedrørende en hjemløs person med en bekymrende adfærd, fortsætter arbejdet hen imod at skabe kontakt.

At skabe kontakt kan være en langvarig proces og lykkes langt fra altid i første forsøg. projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere respekterer til enhver tid en afvisning, men kommer altid igen, da en afvisning sammen med andre indikatorer i projekt UDENFORs optik, lige så meget er en indikation på, at den enkelte netop er projekt UDENFORs målgruppe.

I et første kontaktforsøg vil gadeplansmedarbejderen typisk starte med at gøre opmærksom på sig selv ved eksempelvis at sætte sig i nærheden af den hjemløse på for eksempel en bænk, på biblioteket, i toget eller andre offentlige steder. Siden forsøger gadeplansmedarbejderen sig med at tage direkte kontakt, måske ved hjælp af et tilbud om en kop kaffe, en sandwich eller en cigaret. Ofte giver dette anledning til snakke, der siden giver grundlag for at lære hinanden at kende og ikke mindst giver gadeplansmedarbejderen indsigt i den hjemløse og hans eller hendes synspunkter, drømme og problemer.

Gennem de kontinuerlige møder på bænke, i parker eller på caféer, opbygges en så tillidsfuld relation, at vi kan danne os et så nuanceret billede af det menneske, vi har med at gøre, at vi, i samarbejde med den hjemløse, kan træde til med en individuel tilrettelagt indsats – den mere udgående del af gadeplansarbejdet.

personer_smal

 

Udgående gadeplansarbejde
I det udgående gadeplansarbejde ændrer gadeplansindsatsen karakter og handler overordnet set om at arbejde videre med at skabe en tillidsfuld relation til den enkelte og få etableret den rigtige hjælp, hvilket som oftest starter med at tage udgangspunkt i de mere umiddelbare behov. Det kan være at hjælpe med tøj, mad fra Den Mobile Café, en sovepose eller et telt.

Efterhånden som relationen udvikler sig, dannes der grobund for brobygning mellem den hjemløse og de mere etablerede hjælpeforanstaltninger, som for eksempel herberger, kommuner eller sundhedssystemet.

En målrettet indsats begynder således at tegne sig og brobygningsarbejdet kan omhandle alt lige fra hjælp til forsørgelsesgrundlag, ansøgning om pas eller sygesikringsbevis, hjælp til et midlertidigt opholdssted, ansøgning om bolig eller hjælp til en god hjemrejse til oprindelseslandet.

Med tiden, når den rette hjælp er godt etableret og den hjemløses situation er stabiliseret, holder projekt UDENFOR sig  mere og mere på sidelinjen.

Men grundet, at de forhold, der i sin tid var med til at udstøde den enkelte, let opstår igen, sørger projekt UDENFOR stadigvæk for at vedligeholde kontakten og udvise støtte og omsorg i det omfang, den enkelte har behov.

Konkret kan det for eksempel handle om at sikre et dagligt måltid mad fra Den Mobile Café, en jævnlig kontakt med en af projekt UDENFORs frivillige besøgsvenner, eller en gadeplansmedarbejder, så simple konfliktforhold ikke får lov til at udvikle sig og den enkelte mister sit forsørgelsesgrundlag, sin plads på forsorgshjemmet, sit arbejde, sin nyerhvervede bolig eller andet, der kan bringe den enkelte tilbage i en særlig udsat position.

ARTIKLER

a home outside – exhibition at aros

In August around 12 young homeless people are participating in the art project A home OUTSIDE, which is a collaborative project between projekt UDENFOR (project OUTSIDE), the artists Jens Haaning and Mikkel Carl and the museum ARoS in Aarhus. The project...

An increasing number of women are rendered homeless

The national survey on homelessness in Denmark 2017 from VIVE (The Danish Centre for Applied Social Science) shows a continued growth of homelessness among women. After some years of a stable count of round 22% the proportion of women has, in the...

The new Danish national survey of homelessness and homeless people sleeping rough

Some homeless people, thankfully only a small number, sleep on the street, exposed to the elements. It is this group, so-called rough sleepers, and specifically those who struggle with mental illness, whom projekt UDENFOR has worked to help for over twenty years. Considering the charity has been operating for all these years, it is a pill all the more difficult to swallow that not only are there still people sleeping rough, but that the number is growing.

The Homeless Youth Situation in the United States

Youth homelessness is not an isolated issue but rather a systematic societal problem - sources estimate that between 500,000 and 2.8 million youth are homeless within the United States each year.

Women who are exposed to violence risk becoming homeless

Homelessness is often the result of an interplay between several factors, of which violence is just one of many risk factors. Violence multiplies a woman's risk of falling into homelessness because violence typically starts a chain reaction in many other areas of life, which may lead to exclusion and homelessness.

Report on Homeless Migrants in Copenhagen

Homeless migrants have few rights, just as this is a group of homeless people about which very little documented knowledge exists. This report describes the experiences Fonden projekt UDENFOR has had in relation to homeless migrants, som that – hopefully – it can contribute to qualifying the future social work.

Buy the Poster from the Seminar on Homeless Women

Many people have asked us whether it is possible to buy the poster from the seminar on 12th May: ’Women on the Bottom of Denmark - When Vulnerability has a Gender’. Now you can purchase the poster in A3 size (30x42 cm) at DKK 50. Send a mail and...

A Sick Difference – About the Unhealthy Homelessness

In DR1’s documentary series on inequality within health, the focus is on the difference in the health of the rich and the poor,  as we have already reported,  we know a lot about the special conditions of the socially vulnerable people, who are also...

A Sick Difference – What to Do about the Inequality?

Presently, DR runs a series of documentaries about social inequality within health, showing the ever larger difference between rich and poor in Denmark. The poor people gets more ill and see their GP more than the rich people. The gulf between those who...

Homeless Reforms are Necessary

The government is planning political talks in the autumn of 2016 concerning a reform of the Service Act. As part of the regulation of significance to the homeless initiatives, we can only welcome reforms. Through the past seven years, where the extent...

Thoughts of a Street-based Worker

“In Denmark you choose being homeless”. That is the view of many Danish people and is also what I often hear in my work on the streets. Self-imposed homelessness, neglect, substance abuse and mental issues are most people's answer to questions of...

Seminar: Women at Rock-Bottom of Denmark – Homelessness with a Gender

On 12th May is the date of projekt UDENFOR's seminar on homeless women. Meet a street-based worker, a head of institution and an artist, all contributing to the seminar. Ida Devald Ida Devald is a social worker and member of the street-based...

Report from a Night Watch

The night between Thursday and Friday last, two of our street-based staff were on night duty. We do that on a continuous basis to help the people of the streets and to get a perspective on who are sleeping rough. The purpose is always to see whether...

Are the Danish People Changing their View on Homelessness?

Late 2015, Rådet for Socialt Udsatte (Council of Socially Vulnerable People) published a survey of the Danish people's view of socially vulnerable people. The survey was carried out by the consultancy company Epinion on the basis of asking 1,013...

Joining the Police on the Streets

For the past eighteen months, street-based staff from projekt UDENFOR have been accompanied by students from the police academy on the streets. As part of their training, the future police officers spend a day together with a street-based worker to...

What the Danish People Think of Homelessness

  Late in 2015, Rådet for Socialt Udsatte (Council of Socially Vulnerable People) published a survey of the Danish people's attitude towards socially vulnerable citizens. The survey was carried out by the consultancy company Opinion, who...

WHAT MEN AND WOMEN THINK OF HOMELESSNESS

Is there a difference between what men and women know and think of vulnerable and homeless people?

Warning

Warning - Social Security Cap and Homelessness The new social security cap has been carried by a majority of the Danish parliament and thus it has deliberately been decided that more people will become poor. Most homeless people will not be...

Project Day on Homelessness at the Birkelund School

Today, the pupils in 7th Grade at the Birkelund School at Holstebro can look forward to an exciting and instructive project day on homelessness. The programme of the day has been prepared by the teachers of the school in order to challenge the pupils...

SEMINAR – projekt UDENFOR focuses on the conditions of homeless women

Thursday, 12th May 2016 from 9.00 to 12.00 On the occasion of the International Womens' Conference Women Deliver this year in Copenhagen, projekt UDENFOR sends out invitations to a seminar with introductions and debate about the conditions of...

Preben Brandt´s page: ’Poverty homelessness'

Through the past decades, it has constantly been the residing Minister for Employment who has been in charge of the part of the social policy, which has included social benefits. Therefore it has been stated over and over again that working should pay off.

At least 80 rough sleepers in Copenhagen on a random night in week 6, 2016

The night between Thursday and Friday last week, 14 staff members of the homeless organisation projekt UDENFOR and the homeless unit of the City of Copenhagen took to the streets. The purpose was to look for and count how many people had to sleep...

INTERNATIONAL WORK OF PROJEKT UDENFOR

On 16th February 2016, a conference will be held at the European Parliament called – ”Homelessness among mobile EU-citizens” The conference is a cooperation between two members of the European Parliament and FEANTSA, the European umbrella...

Nightly Count of Rough Sleepers in Copenhagen

In week 6, it was the 1-year anniversary of SFI's (the Danish National Centre for Social Research) national homeless count. A count that takes place every second year. As a supplement of these counts, it is a tradition that projekt UDENFOR carries out...

Thoughts subsequent to reading the SFI report 15:41, December 2015: ”Family Background and Social Marginalisation in Denmark”.

By Preben Brandt, January 2016 Not for a second you should doubt that it is important knowing the entire life story of a human being in order to understands its circumstances of living. Therefore, the research forming the background of this SFI...