Ungeprojektet

I Danmark stilles vi – tælling efter tælling – over for den bekymrende virkelighed, at en voksende del af ungdommen rammes af hjemløshed. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) gennemfører hvert andet år en hjemløsetælling, og 2015-tællingen viste, at antallet af hjemløse under 30 fortsat er stigende. Efter mange års arbejde på gaden ved vi i projekt UDENFOR, at hjemløshed for det meste, uanset alder, medfører massive og komplekse sociale problemer, og at de 1971 unge mennesker, der jf. SFI i dag (anno 2015) lever i hjemløshed, altså er i risiko for en alt for tidlig social deroute til et liv uden for fællesskabet.

 

  Ungeprojektet tilbyder projekt UDENFOR hjælp til unge hjemløse og gadesovere, som er svære at nå og som oplever at stå uden brugbare tilbud; unge, der udover hjemløshed kæmper med overlappende psykosociale problemstillinger, og som lever et kaotisk liv uden tilknytning til det ordinære uddannelses- og beskæftigelsesmarked. Aktiviteterne i ungeprojektet spænder fra skadesreduktion og praktisk støtte til aktiviteter, der ikke er direkte er relateret til deres hjemløshed.  Vi bruger først og fremmest tid på masser af omsorg, så vi kan opbygge en relation, der gør, at vi kan lære de unge godt at kende, så vi får lov til at støtte dem i det følelsesmæssige kaos, der følger med, som et ungt menneske at skulle navigere i en tilværelse på gaden. Vi arbejder desuden på at øge de unges kontaktflade til relevante fagfolk og frivillige, og efterhånden som vi bliver en gennemgående voksenperson i deres tilværelse, kan vi agere bindeled i deres kontakt ind i det etablerede hjælpesystem eller i andre fællesskaber, der kan øge det unges muligheder for udvikling.

 

 

  Projektrapport

  "Ung og UDENFOR - erfaringer efter tre års arbejde med hjemløse unge på gaden"

  Hent

  Læs mere

  Vil du læse mere om projekt UDENFORs arbejde med hjemløse unge?

  Læs mere

ARTIKLER

Gratis byvandring

Kom med projekt UDENFOR på byvandring om 'Dark Design' og arbejdet for at forbedre forholdene for hjemløse gadesovere den 5. maj i København. Læs hvordan du tilmelder dig HER.

Tænksom torsdag: De unge hjemløse

Den første torsdag i måneden udgiver vi et reflekterende indlæg skrevet af Preben Brandt. Vi kalder det ’Tænksom torsdag’. Denne torsdag reflekterer Preben over manglen på hjælp til de dårligst stillede unge hjemløse.

200 deltagere på konferencen Ung og UDENFOR arbejdede for at knække kurven

Plakaten til konferencen blev lavet af unge hjemløse, der også deltog aktivt på dagen, der var tæt pakket med oplæg, workshops, debat og viden om initiativer, der gør en forskel i den samlede indsats for at knække kurven på den stigende ungdomshjemløshed. Her kan du læse en opsummering fra dagen, og så kan du hente præsentationer og andet materiale fra konferencen.

Kønsidentitet og hjemløshed – minoriteten i minoriteten

Når vi taler om marginalisering og hjemløshed skal vi blive bedre til at medtænke kønsidentitet og seksuel orientering som en udstødende faktor. På konferencen Ung og UDENFOR sætter vi fokus på ungdomshjemløshed og LGBTIQA+.

Skal du til konference i Aarhus?

Så giver vi en hurtig guide til nogle af vores yndlingssteder.