Tid, tålmodighed og spandevis af kaffe

Sidste nyt

Der er næppe nogle, der for alvor bliver imponeret af at konstatere, hvad der faktisk er kommet ud af 500 millioner målrettede og øremærkede kroner til hjemløseområdet. Fire års arbejde har vist, at nogle metoder, der i andre lande er velprøvede og giver gode resultater, også virker her. Men en reel reduktion i antallet af mennesker, der oplever hjemløshed har det ikke ført til og en klar fornemmelse af, hvad der videre skal ske, indeholder evalueringen af hjemløsestrategien heller ikke. Med en stigning i antallet af hjemløse generelt må vi måske til at indse, at samfundets udstødende mekanismer spiller en større rolle, end vi ønsker at forestille os – og at hjemløsestrategien, fordi den ikke tager dette i betragtning, let ender som spildt tid og spildte penge.

 

Konkret oplever vi i projekt UDENFOR, at det, som udsat borger, fortsat kan være vanskeligt at få hjælp i det etablerede sociale system. Ikke fordi der ikke er vilje eller omsorg, men fordi hjælpesystemet, til stadighed, nærmest er ligeså komplekst, som de problemstillinger de udsatte borgere har.

 

De meget udsatte hjemløse har ofte en række komplekse og sammensatte problemstillinger, der karakteriserer alt fra misbrug, psykiske lidelser henover økonomiske problemer, sundhedsproblemer, ensomhed, og brudte bånd til familie og venner. Og jo mere komplekse den udsattes problemer er, jo mere komplekst bliver det desværre også at navigere rundt i hjælpesystemet, som så ender med at udstøde og ekskludere de, som systemet faktisk er sat i verden for at hjælpe.

 

Problemer bliver ofte løst forskellige steder i systemet – i forskellige centre og forvaltninger og af forskellige sagsbehandlere. Du skal således et sted hen, hvis du skal i misbrugsbehandling, et andet sted hen hvis du ønsker en bolig, et tredje sted hen hvis du har brug for hjælp til at komme til tandlægen og et fjerde sted hen hvis du vil have mulighed for økonomi. Det kræver både overskud og overblik at navigere i og er man hjemløs, kan det være svært at mobilisere.

Vi har nemlig at gøre med mennesker, der er væltet et sted i livet og har opgivet troen på, at systemet kan hjælpe dem på ret kurs.

 

I projekt UDENFOR tror vi på, at det er de langvarige relationer, der kan hjælpe folk – og det kræver tid og tålmodighed. I nogle tilfælde rigtig lang tid og rigtig meget tålmodighed. Man skal evne at møde den hjemløse dér, hvor vedkommende er og på en måde, så man skaber tillid. Det betyder, at man nogle gange skal bruge mange timer på at sidde på en bænk og være til stede i forsøget på at komme i kontakt med den psykisk syge hjemløse eller, at man skal finde folk på gaden, hvis de har glemt at møde op til et vigtigt møde på jobcentret. Nogle gange skal man drikke kaffe med folk i ugevis, før de fortæller, hvad de hedder – og selvom relationen er indledt, kræver det stadig både tid og tålmodighed at få skabt de fornødne forbindelser til det sociale system sammen med den udsatte.

 

Problemer – der er mindre udfordringer for de fleste mennesker og som man gennem effektiv selvbetjening kan løse på få minutter – kan tage ugevis for en hjemløs at komme rundt om. Man kan for eksempel ikke bare bestille et nyt sundhedskort, hvis man ikke bor nogen steder. Og dermed er det vanskeligt at oprette en bankkonto, gå til lægen, låne bøger på biblioteket, identificere sig i det offentlige, og så videre. Er du først udstødt, er der desværre mange mekanismer i samfundet, der fastholder dig i udstødelse. Skal du tilbage til en situation, hvor du har de samme muligheder som andre borgere i samfundet, kræver det massiv støtte og hjælp. Og den hjælp, viser projekt UDENFORs mangeårige erfaringer med opsøgende socialt arbejde, bygges på god tid og gode relationer.

 

De mange fortolkninger og forklaringer om uventede og udefrakommende forhold – altså samfundets udstødende faktorer – der kommer frem i hjemløsestrategiens evalueringsrapport, har således måske haft den effekt, at de har modarbejdet indsatsens arbejde. Det viser efter vores mening, at der er behov for helt andre radikale indsatser og ikke bare flere penge til det samme.

 

Tid, tålmodighed og spandevis af kaffe er forståeligt nok svære elementer at indeholde i en kommunal handleplan – eller hjemløsestrategi – men vores erfaring er, at hvis man vil hjælpe dem, der er faldet igennem vores effektive velfærdsystem og er endt på gaden, så er det, blandt andet netop det, der skal til.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element