Faglige netværk

projekt UDENFOR har et stort nationalt og internationalt netværk, og er for tiden aktive i:

Internationalt

FEANTSA (European Federation of National Organisations working with the Homeless)
I 2004 blev projekt UDENFOR optaget som medlem af FEANTSA – Det europæiske forbund af nationale organisationer, der arbejder med hjemløse. projekt UDENFOR er medlem af forbundets arbejdsgruppe “migration network” og deltager aktivt på seminarer og konferencer, ligesom vi jævnligt har artikler i foreningens elektroniske og fysiske tidsskrift. I 2020 blev daglig leder af projekt UDENFOR, Bo Heide-Jochimsen, udpeget til at være Danmarks repræsentant i FEANTSA og valgt ind i paraplyorganisationens bestyrelse.  Læs mere her.

SMES (Mental Health Social Exclusion)
I 2000 var projekt UDENFOR med til at stifte den tværeuropæiske forening Mental Health Social Exclusion/Santé Mentale Exclusion Sociale. Foreningens medlemmer er en række mindre nationale foreninger, organisationer og enkeltpersoner, der alle beskæftiger sig med forhold omkring udstødelse af mennesker med særlige psykosociale problemer. Som en del af SMES, og med støtte fra ERASMUS+, har projekt UDENFOR været med til at udarbejde rapporten ‘Dignity and well-being’; en undersøgelse og analyse af, hvordan man sikrer kvalitativt bedre indsatser mod hjemløshed. Læs mere her.

HERA (Humanities in the European Research Area)
HERA er et partnerskab mellem 26 humanistiske forskningsråd i Europa og Europakommissionen, som leder og fremmer bevillingsmuligheder for humanistiske forskere i Europa. projekt UDENFOR er partner i den danske del af det internationale forskningsprojektet “Governing the Narcotic City. Imaginaries, Practices and Discourses of Public Drug Cultures in European Cities from 1970 until Today.”

Nationalt

Rådet for Socialt Udsattes landspanel af brugere og praktikere
Panelet skal være med til at lægge fremtidens socialpolitiske retning. Formålet er, at brugere og praktikere sammen udvikler en ny vision for fremtidens socialpolitk, udvikler nye metoder for fx brugerdeltagelse og indflydelse og definerer, hvad socialt udsathed er anno 2020.

Kvindenetværket
Lokalt netværk af praktikere, der arbejder med kvinder i hjemløshed. Deltagere repræsenterer organisationer og tilbud beliggende i København. I netværket deles erfaringer og viden om arbejdet med kvinder i hjemløshed, og der iværksættes samarbejder og dialoger på tværs for at sikre, at udsatte kvinders behov blive mødt i den hjælp, der tilbydes.

Hjælp til mennesker i udsatte positioner som udsættes for voldtægt
Regionalt netværk, der udsprang af videns- og erfaringsdelingen i Kvindenetværket. Netværket består af mange forskellige aktører, der sammen skal sikre bedre hjælp og krisehjælp til udsatte mennesker, der udsættes for voldtægt og seksuel vold.

Hjem-til-alle alliancen
Hjem til Alle er en alliance af partnere, der har forpligtet sig til at arbejde sammen om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Alliancen arbejder på tværs af sektorer med at mobilisere opbakning, udvikle ny viden, udvikle konkrete løsninger og mobilisere ressourcer. Se mere her.

Foreningen Hjemløsedagen
Foreningen består af hjemløseorganisationer, foreninger og tilbud i København, der i fællesskab arrangerer Hjemløsedagen i Danmark. Hjemløsedagen afholdes hvert år d. 17. oktober i anledning af FNs ’International Day for the Eradication of Poverty’.

Udsatterådet i Københavns Kommune
Rådet består af fagpersoner og repræsentanter fra byens udsatte borgere, som kvalificerer initiativer og problemstillinger, der vedrører socialt udsatte i København. Udsatterådet er en erfarings- og vidensressource for beslutningstagere i Københavns Kommune.

ARTIKLER

Gratis byvandring

Kom med projekt UDENFOR på byvandring om 'Dark Design' og arbejdet for at forbedre forholdene for hjemløse gadesovere den 5. maj i København. Læs hvordan du tilmelder dig HER.

Så er vi klar med projekt UDENFORs årsberetning 2020

Her kan du læse om vores målgruppe, observationer, bekymringer, indsatser, projekter og resultater i det forgangne år.
God læselyst!

Ny rapport om brugerinddragelse i byggeri af boliger og i etableringen af hjem

Man kan bo på mange måder. I et ”levefællesskab” i Aarhus bor fem mennesker, som før var hjemløse, i små farvestrålende huse, som de selv har været med til at tegne og bygge.
I rapporten ’UDENFOR i Aarhus’ kan du læse om projekterne Byg UDENFOR og Levefællesskabet. De to projekter udgør til sammen et nytænkende bud på, hvordan hjemløse borgere kan inddrages i skabelsen af eget hjem.

Man gjorde dem uret

Preben Brandt forlader projekt UDENFOR. En organisation, der beskæftiger sig med samfundets absolut udstødte, som han grundlagde, fordi han ikke kunne lade være. Vi har bedt ham fortælle, hvordan det hele begyndte.

Mød projekt UDENFORs nye forkvinde

Det er en stærk profil, der fra december 2020 har overtaget roret i projekt UDENFORs bestyrelse. Vi har talt med Laila Walther om den opgave, der venter forude.

projekt Levefælleskab overgår til Aarhus Kommune

Projekt Levefællesskab er en del af projekt UDENFORs eksperimenterende arbejde for at finde nye veje ud af hjemløshed. Nu bliver projektet forankret i Aarhus Kommune.

Preben Brandt går af og Laila Walther træder til

Stifter af projekt UDENFOR, dr.med. Preben Brandt har valgt at forlade projekt UDENFOR. Laila Walther, Direktør for LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, tiltræder som bestyrelsesforkvinde.

”De sagde, at alle skulle tage hjem. Hvor er det for mig? Hvor går jeg hen?”

Coronakrisen ramte som et lyn d. 11. marts og lagde gaderne øde. Dog ikke helt øde. For ikke alle kunne tage hjem og lukke døren, som statsministeren bebudede. En af dem var 22-årige "Rasmus", som lever og sover på gaden i København. I anledning af Hjemløsedagen, med temaet 'sammen hver for sig', har vi talt med Rasmus om hans oplevelser med det seneste halve års undtagelsestilstand.

Nattetælling 2020: De fleste gadesovere ligger alene

Natten mellem torsdag og fredag i uge 40 var projekt UDENFOR på nattetælling sammen med samarbejdspartnere fra værestedet Hugs and Food og Københavns Kommunes Hjemløseenhed. Vi fandt ialt 39 gadesovere. De fleste lå alene. Læs mere her.

Vi kan stoppe hjemløshed - Ny rapport laver regnestykket

Ny rapport fra tænketanken Kraka, viser hvordan vi kan stoppe langtidshjemløshed frem mod 2030.
Strategien kan betale sig - ikke bare menneskelig, også økonomisk. Læs mere her.

Mennesker i hjemløshed er forskellige - det bør løsningerne også være

Den første torsdag i måneden udgiver vi et reflekterende indlæg skrevet af Preben Brandt. Vi kalder det Tænksom Torsdag. Denne torsdag reflekterer Preben over den generaliserende betegnelse 'hjemløs'.

Lov kan kriminalisere hjemløse gadesovere i Danmark

Den nuværende Regering præciserede lovgivningen om utryghedsskabende lejre i maj 2020. Det har blandt andet ledt til ovenstående plakat, udarbejdet og udsendt af politiet. Læs mere her.

NY RAPPORT SÆTTER FOKUS PÅ SUNDHED BLANDT UREGISTREREDE MIGRANTER PÅ GADEN

I denne uge udkom Rådet for Socialt Udsatte med rapporten "Sundhed blandt uregistrerede og hjemløse migranter". Rapporten giver et kvalitativt indblik i migranternes sociale og sundhedsmæssige problematikker og peger på barrierer for deres adgang til sundhedsbehandling. Læs mere her.

De besiddelsesløse: ’Ulighed skaber dynamik’ er en politikerskabt løgn

Den første torsdag i måneden udgiver vi et reflekterende indlæg skrevet af Preben Brandt. Vi kalder det 'Tænksom torsdag'. Denne torsdag reflekterer Preben over ulighed og de besiddelsesløse.

Tiggerlov og zoneforbud: Staten fortsætter med at straffe bunden af samfundet

Den 4. maj præciserede Regeringen det zone- og lejrforbud, der siden 2017 i sin konsekvens har straffet hjemløse personer for at sove i det offentlige rum. Samtidigt er loven om 14 dages ubetinget fængselsstraf for tiggeri blevet gjort permanent. Læs mere om begge lovgivninger her.

Hjemløse på hotel har været en kæmpe succes under coronakrisen

Under coronakrisen har hjemløse haft mulighed for at gå direkte fra gaden til et hotelværelse. Det er housing first i yderste potens, og det har givet lovende resultater.

Bo Heide-Jochimsen repræsenterer Danmark i europæisk paraplyorganisation

projekt UDENFORs daglige leder, Bo Heide-Jochimsen, er blevet valgt som Danmarks repræsentant i den europæiske organisation FEANTSA. Organisationen arbejder for at bekæmpe hjemløshed i Europa.

Tænksom Torsdag: Husly - et beskyttende sted

Den første torsdag i måneden udgiver vi et reflekterende indlæg skrevet af Preben Brandt. Vi kalder det ’Tænksom torsdag’. Denne torsdag reflekterer Preben over begrebet 'Husly', og hvordan det står til med midlertidige boformer i Danmark.

Fortællinger fra gaden : Når hjælpen er knap

I 23 år har projekt UDENFORs medarbejdere gået på gaden og skabt kontakt til mennesker i hjemløshed. Det er mennesker, der har beriget vores arbejde med nye indsigter. Her er historien om ”Torben”, hvis fortælling vi har fået lov at lære at kende og være en del af.

Tænksom Torsdag: Coronakrisen og hjemløseområdet

Den første torsdag i måneden udgiver vi et reflekterende indlæg skrevet af Preben Brandt. Vi kalder det ’Tænksom torsdag’. Denne torsdag reflekterer Preben over coronakrisens indflydelse på hjemløseområdet.

Coronakrisen kan vise vejen til at bekæmpe hjemløshed

Aldrig har vi set så få gadesovere, som vi gør nu. Det er et signal til politikerne om, at en mere ambitiøs plan for nedbringelsen af hjemløshed i Danmark er realistisk - skriver projekt UDENFORs daglige leder Bo Heide-Jochimsen. Læs hans kommentar her.

Projekt UDENFOR får del i hjælpepakke

Et enigt Folketing har vedtaget en aftale om en hjælpepakke til organisationer på hjemløseområdet. projekt UDENFOR har sammen med Hus Forbi fået 500.000 kroner, som organisationerne deler mellem sig.
Læs hvordan vi bruger midlerne her.

projekt UDENFORs årsberetning 2019

Så er projekt UDENFORs årsberetning ude. Læs historierne om Torben og Marie, beretninger fra gadeplansarbejdet og om vores aktiviteter i 2019.

Tænksom torsdag: De unge hjemløse

Den første torsdag i måneden udgiver vi et reflekterende indlæg skrevet af Preben Brandt. Vi kalder det ’Tænksom torsdag’. Denne torsdag reflekterer Preben over manglen på hjælp til de dårligst stillede unge hjemløse.

En evaluering af hjælp til de mest udsatte hjemløse borgere

To af projekt UDENFORs projekter er blevet evalueret af VIVE. Evalueringen viser springet fra da projekterne lå på tegnebrættet til, hvordan de kom til at se ud i praksis. Rapporten kan bruges af praktikere såvel som studerende, der ønsker mere viden om projekter med sårbare målgrupper.