Organisation

projekt UDENFOR sætter ind der, hvor det offentlige sociale sikkerhedsnet ikke er finmasket nok.

Det er og har altid været grundideologien bag projekt UDENFORs arbejde med de mest udsatte borgere.

Ved at opsøge, række ud efter og gøre opmærksom på gruppen af hjemløse borgere, der lever et isoleret liv på gaden, arbejder projekt UDENFOR hele tiden aktivt på at forbedre forholdene for den enkelte udsatte, vi møder på gaden samt på at skabe forståelse for samfundets udstødende faktorer for at mindske dem. Organisationens daglige virke balancerer derfor på ”to ben” – gadeplansarbejde samt vidensindsamling, formidling og debatskabende aktiviteter.

Ideologi
projekt UDENFOR er grundlagt af dr.med. Preben Brandt i 1996 og er en ikke-offentlig organisation, der arbejder ud fra et ikke-profithensyn. Siden 1998 har vi været en selvejende organisation (en ikke-erhvervsdrivende fond).

Det er grundlæggende vigtigt for organisationen at være fri til at handle og til at forholde sig frit til socialpolitiske spørgsmål. Vi er fri af partipolitiske og religiøse interesser.

projekt UDENFOR skal ikke varetage opgaver, som kan udføres af og er indarbejdet i det offentlige hjælpesystem. Derimod giver projekt UDENFOR de tilbud til den enkelte og udfører det arbejde, som det offentlige eller andre sociale organisationer ikke kan eller vil yde.

Organisationen er etableret med baggrund i en europæisk-humanistisk pligttradition for uegennyttigt og betingelsesløst at yde hjælp til det enkelte menneske, der af den ene eller den anden grund ikke selv kan tage vare på egne fornødenheder. projekt UDENFOR udfører arbejdet ud fra den enkeltes behov her og nu, uden primært at lade sig styre af de eventuelle resultater, der vil kunne komme ud af indsatsen.

Men en anden side af den humanistiske tradition spiller en lige så stor rolle i projekt UDENFORs idegrundlag, nemlig den tradition at forholde sig kritisk til overgreb og svigt over for det enkelte menneske eller grupper af mennesker og den tradition, at det enkelte menneskes basale rettigheder skal anses for ukrænkelige.

Grundlaget er således ikke alene vores pligt til at yde, men også til at sikre den enkeltes ret til et værdigt liv, sådan som det beskrives i den generelle menneskerettighedserklæring. Derfor vil vi stadigt forholde os, på egne og på samfundets vegne, til at de, som vi beskæftiger os med i lighed med alle andre, har ret til en levefod, som sikrer vedkommendes sundhed, velvære, ernæring, tryghed, bolig og andre basale nødvendigheder.

Metode
projekt UDENFOR udfører dels direkte gadeplansarbejde, som er præget af stadig overvejelse og kritik, og dels vidensindsamlende, dokumenterende og formidlende arbejde om udstødende faktorer og om hjemløse og svært marginaliserede menneskers situation og levekår.

I forhold til gadeplansarbejdet er målgruppen de, der ikke kan eller ikke vil modtage den hjælp, de åbenlyst har behov for og ret til. Gadeplansarbejdet bliver altid udført af såvel professionelle medarbejdere som frivillige, og med den indiskutable næstekærlighed som arbejdsgrundlag; det vil sige, at der aldrig er en skjult målsætning, og at der er aldrig formelle og strategiske krav involveret bortset fra de få situationer, hvor det vil være et åbenlyst svigt ikke at yde hjælp med en klar strategisk målsætning.

Det er en væsentlig del af vores arbejdsform at påpege og advokere, når vi bliver vidne – hvad enten det er direkte eller indirekte – til at nogle svigtes i forhold til de lovlige rettigheder. Det gælder både, hvor det er en enkelt, der rammes, og hvor der er tale om hele grupper.

Til det formål opbygger vi gadeplansarbejde og uddannelses- og forskningsaktiviteter, og vi sikrer os de nødvendige formidlingsmuligheder såvel lokalt, nationalt som internationalt og med denne formidling deltager vi i den faglige og i den socialpolitiske debat.

Mål
I forhold til de opgaver vi påtager os, er det grundlæggende vores ambition altid at forsøge at gøre det bedste og det rigtigste og ikke at give op.

Med gadeplansarbejdet vil vi opnå at lindre, og hvor det er muligt sikre bedre levekår, men ikke behandle og ikke målrettet og for enhver pris normalisere og resocialisere.

Med det afdækkende og vidensformidlende arbejde vil vi, ved at dokumentere udstødende faktorer i samfundet, opnå at skabe grundlag for debat om forandring og dermed forhindre yderligere udstødelse.

Finansiering
projekt UDENFORs finansieringsgrundlag er sammensat af statslige midler, private midler og egen indtægt.

Siden 2010 har vi været på finansloven, før det modtog vi støtte fra satspuljen. Vi stiler mod at den statslige finansiering udgør omkring 80% af vores samlede indtægt.

En væsentlig del af den øvrige indtægt kommer fra bevillinger fra fonde til særlige projekter, og derudover fra gaver og arv.

Egenindtægten kommer fra konsulentfunktioner, foredrag og undervisning.

  Bestyrelse

  projekt UDENFOR er oprettet som en fond og i fondens bestyrelse sidder der pt. otte medlemmer.

  Læs mere her

  Vedtægter

  Læs projekt UDENFORs fulde vedtægter her

  Hent

  Medarbejdere

  Skal du i kontakt med projekt UDENFOR kan du ringe eller skrive på 33 42 70 00 / info@udenfor.dk. Du kan også kontakte vores medarbejdere direkte.

  Find medarbejdere her

  Internationalt netværk

  projekt UDENFOR har et stort internationalt netværk. Med baggrund i de mange kontakter vi har til udlandet, tilbyder vi danske og udenlandske samarbejdspartnere at dele ud af vores netværk.

  Læs mere her

ARTIKLER

a home outside – exhibition at aros

In August around 12 young homeless people are participating in the art project A home OUTSIDE, which is a collaborative project between projekt UDENFOR (project OUTSIDE), the artists Jens Haaning and Mikkel Carl and the museum ARoS in Aarhus. The project...

An increasing number of women are rendered homeless

The national survey on homelessness in Denmark 2017 from VIVE (The Danish Centre for Applied Social Science) shows a continued growth of homelessness among women. After some years of a stable count of round 22% the proportion of women has, in the...

The new Danish national survey of homelessness and homeless people sleeping rough

Some homeless people, thankfully only a small number, sleep on the street, exposed to the elements. It is this group, so-called rough sleepers, and specifically those who struggle with mental illness, whom projekt UDENFOR has worked to help for over twenty years. Considering the charity has been operating for all these years, it is a pill all the more difficult to swallow that not only are there still people sleeping rough, but that the number is growing.

The Homeless Youth Situation in the United States

Youth homelessness is not an isolated issue but rather a systematic societal problem - sources estimate that between 500,000 and 2.8 million youth are homeless within the United States each year.

Women who are exposed to violence risk becoming homeless

Homelessness is often the result of an interplay between several factors, of which violence is just one of many risk factors. Violence multiplies a woman's risk of falling into homelessness because violence typically starts a chain reaction in many other areas of life, which may lead to exclusion and homelessness.

Report on Homeless Migrants in Copenhagen

Homeless migrants have few rights, just as this is a group of homeless people about which very little documented knowledge exists. This report describes the experiences Fonden projekt UDENFOR has had in relation to homeless migrants, som that – hopefully – it can contribute to qualifying the future social work.

Buy the Poster from the Seminar on Homeless Women

Many people have asked us whether it is possible to buy the poster from the seminar on 12th May: ’Women on the Bottom of Denmark - When Vulnerability has a Gender’. Now you can purchase the poster in A3 size (30x42 cm) at DKK 50. Send a mail and...

A Sick Difference – About the Unhealthy Homelessness

In DR1’s documentary series on inequality within health, the focus is on the difference in the health of the rich and the poor,  as we have already reported,  we know a lot about the special conditions of the socially vulnerable people, who are also...

A Sick Difference – What to Do about the Inequality?

Presently, DR runs a series of documentaries about social inequality within health, showing the ever larger difference between rich and poor in Denmark. The poor people gets more ill and see their GP more than the rich people. The gulf between those who...

Homeless Reforms are Necessary

The government is planning political talks in the autumn of 2016 concerning a reform of the Service Act. As part of the regulation of significance to the homeless initiatives, we can only welcome reforms. Through the past seven years, where the extent...

Thoughts of a Street-based Worker

“In Denmark you choose being homeless”. That is the view of many Danish people and is also what I often hear in my work on the streets. Self-imposed homelessness, neglect, substance abuse and mental issues are most people's answer to questions of...

Seminar: Women at Rock-Bottom of Denmark – Homelessness with a Gender

On 12th May is the date of projekt UDENFOR's seminar on homeless women. Meet a street-based worker, a head of institution and an artist, all contributing to the seminar. Ida Devald Ida Devald is a social worker and member of the street-based...

Report from a Night Watch

The night between Thursday and Friday last, two of our street-based staff were on night duty. We do that on a continuous basis to help the people of the streets and to get a perspective on who are sleeping rough. The purpose is always to see whether...

Are the Danish People Changing their View on Homelessness?

Late 2015, Rådet for Socialt Udsatte (Council of Socially Vulnerable People) published a survey of the Danish people's view of socially vulnerable people. The survey was carried out by the consultancy company Epinion on the basis of asking 1,013...

Joining the Police on the Streets

For the past eighteen months, street-based staff from projekt UDENFOR have been accompanied by students from the police academy on the streets. As part of their training, the future police officers spend a day together with a street-based worker to...

What the Danish People Think of Homelessness

  Late in 2015, Rådet for Socialt Udsatte (Council of Socially Vulnerable People) published a survey of the Danish people's attitude towards socially vulnerable citizens. The survey was carried out by the consultancy company Opinion, who...

WHAT MEN AND WOMEN THINK OF HOMELESSNESS

Is there a difference between what men and women know and think of vulnerable and homeless people?

Warning

Warning - Social Security Cap and Homelessness The new social security cap has been carried by a majority of the Danish parliament and thus it has deliberately been decided that more people will become poor. Most homeless people will not be...

Project Day on Homelessness at the Birkelund School

Today, the pupils in 7th Grade at the Birkelund School at Holstebro can look forward to an exciting and instructive project day on homelessness. The programme of the day has been prepared by the teachers of the school in order to challenge the pupils...

SEMINAR – projekt UDENFOR focuses on the conditions of homeless women

Thursday, 12th May 2016 from 9.00 to 12.00 On the occasion of the International Womens' Conference Women Deliver this year in Copenhagen, projekt UDENFOR sends out invitations to a seminar with introductions and debate about the conditions of...

Preben Brandt´s page: ’Poverty homelessness'

Through the past decades, it has constantly been the residing Minister for Employment who has been in charge of the part of the social policy, which has included social benefits. Therefore it has been stated over and over again that working should pay off.

At least 80 rough sleepers in Copenhagen on a random night in week 6, 2016

The night between Thursday and Friday last week, 14 staff members of the homeless organisation projekt UDENFOR and the homeless unit of the City of Copenhagen took to the streets. The purpose was to look for and count how many people had to sleep...

INTERNATIONAL WORK OF PROJEKT UDENFOR

On 16th February 2016, a conference will be held at the European Parliament called – ”Homelessness among mobile EU-citizens” The conference is a cooperation between two members of the European Parliament and FEANTSA, the European umbrella...

Nightly Count of Rough Sleepers in Copenhagen

In week 6, it was the 1-year anniversary of SFI's (the Danish National Centre for Social Research) national homeless count. A count that takes place every second year. As a supplement of these counts, it is a tradition that projekt UDENFOR carries out...

Thoughts subsequent to reading the SFI report 15:41, December 2015: ”Family Background and Social Marginalisation in Denmark”.

By Preben Brandt, January 2016 Not for a second you should doubt that it is important knowing the entire life story of a human being in order to understands its circumstances of living. Therefore, the research forming the background of this SFI...