Program og Workshops

DAGENS PROGRAM

09:00 – 09:30 Indskrivning og morgenkaffe
09:30 – 09:35 Velkomst ved Ninna Hoegh, direktør i projekt UDENFOR
09:35 – 09:45 Introduktion til dagens tema. Ved moderator og medstifter af Ungdomsbureauet, Olav Hesseldahl
09:45 – 10:15 Alder og hjemløshed. Ved Preben Brandt, speciallæge i psykiatri, dr. med. og bestyrelsesformand i projekt UDENFOR
10:15 – 10:30 Korte spørgsmål og debat med salen
10:30 – 11:00 The fight against youth homelessness. What should we be doing to prevent long-term or chronic youth homelessness? Ved Mike Allen, Director of Advocacy, Communications and Research, FOCUS Ireland (dette oplæg er engelsksproget)
11:00 – 11:15 Korte spørgsmål og debat med salen
11:15 – 11:45 Erfaringer fra Ungeprojektet. Ved Anne Lindhardt Ramsdahl & Tine Vesterbøg, gadeplansmedarbejdere i projekt UDENFOR
11:45 – 12:00 Korte spørgsmål og debat med salen
12:00 – 13:00 Frokost og networking
13:00 – 14:15 Workshops*
14:15 – 14:45 Eftermiddagskaffe og kage
14:45 – 15:30 Opsamling fra workshops og afrunding på dagen
15:30 – 16:00 Fra alle os til alle jer: Årets første julegave
16:00 Farvel, tak for i dag og kom godt hjem. Ved Ninna Hoegh

 

Programmet kan downloades som pdf her

Konference: Ung og UDENFOR

– om unges hjemløshed i Danmark
Torsdag d. 1. december 2016

Arrangør: projekt UDENFOR
Sted: Turbinehallen, Kalkværksvej 12,
8000 Aarhus C
Tid: 9.00 – 16.00
Pris: Kr. 900

TILMELD

KONFERENCE

 

 

EFTERMIDDAGENS WORKSHOPS

*Ved tilmelding til konferencen skal du angive hvilken (én) af følgende syv workshops, du ønsker at deltage i.

*Der er nu lukket for tilgang til Workshop 2, men de øvrige workshops er stadig åbne for tilmelding.

Workshop 3 er et oplagt alternativ, da denne ligeledes har fokus på vanskeligheder i mødet med det

sociale system, når man ikke ’passer ind’.

 


Workshop
1: 
Sårbare unge og arbejdet med kunstens udtryk.
Ved Per Kjærgaard Paulsen, daglig leder af OPGANG2 & en ung ligeledes fra OPGANG2.

OPGANG2 er et kulturhus i hjertet af Aarhus. Her arbejder sårbare unge sammen med professionelle kunstnere på musik-, teater- og billedkunstværksteder, samtidig med at OPGANG2s personlige vejleder støtter op om den enkelte unge.
OPGANG2 har kunst som drivkraft i et livsforandrende perspektiv, hvor der produceres musikdramatiske teaterforestillinger og billedkunstneriske ferniseringer rundt om i byen, i et samarbejde med professionelle instruktører, billedkunstnere og musikere. Alt med afsæt i perspektiver fra de unges egne levede liv.


Workshop
2: Hvilke barrierer, bureaukratiske forhindringer og fordomme er unge hjemløse oppe mod, når og hvis de søger hjælp hos det offentlige?
Ved Pino & to kolleger fra SAND’s Unge Crew.

Unge hjemløse kan fortælle om mange forskellige forhindringer og fordomme i mødet med det offentlige system: nogle får ikke den hjælp, som de har ret til og brug for. Pladserne på herbergerne er forbeholdt de midaldrende og ældre hjemløse. Systemet er ikke tilgængeligt, når de unge er klar til at søge hjælp. Nogle bliver ikke tilbudt hjælp, når de som 18-årige bliver udskrevet af hjælpeforanstaltninger. Andre beretter om fordomsfuld og dårlig behandling, når de som misbrugere søger hjælp i sundhedsvæsenet.
Denne workshop indkredser og diskuterer nogle af de mange barrierer, som unge hjemløse oplever i mødet med det offentlige og som for nogles vedkommende fører til, at de helt holder sig væk!


Workshop
3: 
Udenfor normerne: køn og seksualitet hjemløs og LGBTIQA+*
Ved aktivister fra Projekt Q i samarbejde med Kris Vinther, socialarbejder og aktivist.

Fra udenlandsk forskning ved vi, at der ofte er en overrepræsentation af unge LGBTIQA+ personer blandt hjemløse. Samtidig er der meget sjældent fokus på netop kønsidentitet og seksuel orientering i det sociale arbejde. Det gælder også i Danmark, hvor vi desuden mangler forskning på området LGBTIQA+ og hjemløshed.
Denne workshop sætter fokus på de normer i det sociale arbejde, som fører til usynliggørelse og eksklusion af unge LGBTIQA+ personer. Vi inviterer til oplæg og øvelser som udgangspunkt for refleksion og konkrete handlemuligheder for at arbejde mere inkluderende og anti-diskriminerende i hverdagen.
(*LGBTIQA+: den engelske forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, interkønnede, queers og aseksuelle. Plusset henviser til at listen ikke er udtømmende.)


Workshop 4: Mangfoldighed blandt unge hjemløse.
Ved Hanne Christiansen, pædagog og kontaktperson RG60.

RG60 er en boform jf. Servicelovens § 110 og navnet referer til beliggenheden i Rådmandsgade 60 i København.
Målgruppen for tilbuddet er unge hjemløse i alderen 18 til 30 år, som har sociale og/eller psykiske problemer, ofte i kombination med misbrug. Gruppen af unge på RG60 er svært marginaliseret og repræsenterer en bred vifte af meget komplekse problemstillinger.
Med denne workshop inviterer RG60 til debat om en mangfoldig og svært udfordret gruppe af unge hjemløse i alderen 18-30 år.


Workshop
5: Unge hjemløses rettigheder.
Ved Tage Gøttsche, advokat med mange års erfaring området for hjemløses rettigheder. Tage suppleres af frivillige kolleger fra Den Mobile Retshjælp i Århus.

Den Mobile Retshjælp i Århus startede oprindelig som et tilbud til hjemløse og andre socialt udsatte. I dag er tilbuddet åbent for alle borgere og andre, der opholder sig i Danmark uanset indkomst. Den Mobile Retshjælp’s tilbud om anonym rådgivning er gratis.
Den Mobile Retshjælp oplever en konstant udvikling i forhold til antal henvendelser og hjælper efterhånden borgere fra hele landet med alle former for juridisk rådgivning, både på telefonen, via e-mail og ved personligt fremmøde.
Følg vores arbejde på Facebook med indsamling af spørgsmål og debatemner til denne workshop.


Workshop
6: Hvordan kan vi sammen gøre det bedre?
Ved Anne Thorning & Mathias Søndergaard, hhv. koordinator og arrangementsansvarlig projekt ’Vi Tror Dig’ & en ung projektdeltager.

Projekt ’Vi Tror På Dig’ er et af Fundamentets mange initiativer. Projektet er et helhedsorienteret tilbud til sårbare og udsatte unge i alderen 18-29 år med flere komplekse udfordringer: misbrug, midlertidig hjemløshed, økonomiske problemer, fysiske eller psykiske problemer, ensomhed, sorg, rastløshed og usikkerhed om fremtiden. ’Vi Tror På Dig’ har til formål at støtte de unge til positiv udvikling og forandring. Målsætningen tager udgangspunkt i den enkelte og ambitionen er at styrke den enkeltes forudsætninger for at leve et balanceret liv. Tanken er, at det psykiske og sociale “fundament” skal styrkes, netop for at skabe bedre vilkår for varige forandringer, både i forhold til den enkeltes livskvalitet og i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Den enkeltes forløb tilrettelægges i tæt og kontinuerligt samarbejde mellem den unge, frivillige behandlere, pædagoger og en koordinator.
To pædagoger som ligeledes varetager en mentorfunktion, vil sammen med en af de unge præsentere Fundamentets tilgang og give eksempler på hvordan et forløb kan tilrettelægges og skræddersyes. Vi ser frem til at debattere fordele og ulemper ved denne særlige tilbudsform med deltagerne i workshoppen.

 

Workshop 7: Helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge – Projekt Unge Hjemløse i Århus Kommune.
Ved Marianne Damsgaard Hansen & Susanne Corydon Harritsø, begge projektkoordinatorer i Århus Kommune.

Århus er én af de 11 kommuner, der i perioden 2014-2017 og med støtte fra Socialstyrelsen arbejder med indsatser, der har et særligt fokus på at sikre den rette støtte til hjemløse unge hele vejen rundt og også har fokus på at sikre koordination i indsatsen. I denne workshop deler værterne ud af de foreløbige erfaringer med en helhedsorienteret indsats i Århus Kommune.

 

Programmet kan downloades som pdf her

 

MERE PLADS

ARTIKLER

Gratis informationsmøde

Vil du høre mere om projekt UDENFORs arbejde og blive klogere på hjemløshed? Så kom til gratis informationsmøde onsdag d. 21. august kl. 15 - 17.
Læs mere her.

Kære Socialminister

Direktør Lisbeth Pilegaard ønsker Astrid Krag tillykke med den vigtige post, og ser frem til et godt samarbejde om at finde varige løsninger på hjemløseområdet.

Langt om længe hjemme

I Aarhus har en gruppe hjemløse været med til at bygge seks mobile boliger. Endelig er boligerne færdige, grunden på plads og de hjemløse flyttet ind! Se video og læs reportagen om følelsen af, endelig at være hjemme.

Byvandring: "Dark Design"

projekt UDENFOR inviterer til byvandring i København om hjemløshed og "Dark Design" torsdag d. 15. august kl. 15.
Læs mere og tilmeld dig her

Vil du servere mad for hjemløse på gaden i København?

projekt UDENFOR søger frivillige til Den Mobile Café
Læs mere her

Ny rapport

Projekt UDENFOR har deltaget i "Dignity and Well-Being"; et Erasmus+ projekt med partnere fra syv andre europæiske lande. Erfaringsudvekslingen er blevet til en rapport, som skal hjælpe og inspirere professionelle i deres arbejde med hjemløse med psykiske problemer. Læs mere her.

Skovvang: Et inkluderende forsorgshjem

Vi er på besøg hos Specialcenter Skovvang sammen med Leif, en tidligere beboer, og hans bostøtte Lene, til en samtale om inklusion: De handlinger, der finder sted, når vi åbner og rækker ud.

projekt UDENFORs årsberetning 2018 er ude nu

Så er projekt UDENFORs årsberetning på gaden - og her på hjemmesiden. Mød organisationens nye direktør og læs mere om projekt UDENFORs mange aktiviteter i 2018.

Vil vi give plads til udsatte og hjemløse i den inkluderende by?

Vi lever i en tid og i et samfund, hvor byen spiller den store rolle som magtcenter. Byens kultur og selve indretningen af byen har stor betydning for alle borgere og for vores opfattelse af byen som et fælles sted – et sted, hvor vi alle hører til. Vi kan ikke jage, bekrige eller straffe udsatte og hjemløse medborgere til et mere normalt og sikkert også bedre liv. Vi kan derimod begynde med at overveje, hvorfor vi ikke vil have dem, hvor vi er.

projekt UDENFOR inviterer til konference

"Den Inkluderende by?"
Torsdag den 26. september 2019
Læs mere og tilmeld dig her!

Plakat af: Sarah Sanctuary Williams

det handler om at leve godt

I Aarhus har en gruppe hjemløse været med til at bygge seks mobile boliger, som nu står klar. En af medbyggerne fortæller, at det er vigtigt, at det bliver et sted folk bruger til at komme videre med deres liv, og ikke et sted de gror fast. Det indfanger meget godt tanken bag projektet, som har handlet lige så meget om at skabe forudsætninger for at leve et godt liv, som det har handlet om at skabe gode boliger. Læs mere her.

politiske tiltag skjuler hjemløshed

"Der er sket noget. De politiske tiltag har splittet gruppen af hjemløse, så de vælger ikke at sove sammen, ikke at sove samme steder, og ikke at sove i byen," skriver Iben Danielsen, der er frivillig i projekt UDENFOR, og har være med på projekt UDENFORs seneste nattetælling.

Hvad skal vi med vores byrum?

Indretning af byen har stor betydning for vores oplevelse af den som et fælles sted, og som et sted, hvor der er plads til alle. Ph.d. Niels Bjørn har arbejdet med indretning af byrum og inkluderende byrumsdesign. Projekt UDENFOR har mødt ham til en snak om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når vi skal lave byer med plads til alle:

Vi må gøre op med automatfortællingerne om kvinders hjemløshed

På Kvindernes internationale kampdag skriver gadeplansmedarbejder Tabita Nyberg Petersen om sine erfaringer med kvinders hjemløshed. Læs med her - og god kampdag!

Vi bygger ikke bare boliger – vi bygger hjem.

"Det skal ikke være hjemløsebyen. Det skal være et sted, folk bruger til at komme videre med deres liv, og ikke et sted de gror fast,” siger Asbjørn, der har været med til at bygge sin egen bolig. Læs om projektet i Aarhus, der handler om meget mere end de seks boliger, der om kort tid vil være klar til indflytning.
Foto: Monstrum

Vi må prøve at gøre plads til dem vi er

Inklusion handler om at åbne vores samfund op, og gøre det muligt at deltage – også selvom man er udsat og hjemløs. Gitte Aalbæk skriver om inklusion, fællesskab og deltagelse med udgangspunkt i projekt UDENFORs arbejde. Læs indlægget her.

Jeg er eksperten i det her, så brug mig dog

"Jeg ønsker at politikerne skal lytte. Vi kan både vise dem, hvor mange penge der er at spare, men også hvordan pengene skal bruges." Råbin Bille har været hjemløs i fire år, og her skriver hun om, hvordan hun oplever mødet med det politiske system og inddragelsen af hjemløse i hjemløseindsatsen.

Kristian von Hornsleths salg af hjemløse deler vandene

I London har kunstneren Kristian von Hornsleth solgt hjemløse, som køberen kan følge via en gps-tracker. Herhjemme har Hornsleth fulgt projektet op med en udstilling i sit nyåbnede galleri, Strayfield, i Hellerup, hvor han har udstillet hjemløse to lørdage i december og januar. projekt UDENFOR kiggede forbi.

Hjemløshed og 'dark design'

Kun sjældent tænker vi på, om indretningen af byens rum tjener andre formål end rekreative, kulturelle og trafikale. Kan man forestille sig, at indretningen af byen også er styret af ønsket om at holde nogen væk fra bestemte områder? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Måske vi ikke får rødkål til jul i år

Fra begyndelsen af november har vi fra flere sider hørt den triste nyhed, at den varme og tørre sommer risikerer at få alvorlige konsekvenser for forsyningerne af rødkål til årets største aften. En nyhed, som får så meget spalte- og skærmplads allerede fra november, må have en vis betydning for store dele af den danske befolkning. De hjemløse, som projekt UDENFOR møder på gaden, har dog helt andre bekymringer end udsigten til mangel på rødkål til jul. Tiden op til og efter jul byder for deres vedkommende på svære og stressende udfordringer – og mangel på rødkål er bestemt ikke en af dem.

Julegaver til gaden

Mange hjemløse får ingen julegaver, og de der er så heldige at få, får kun sjældent en personlig gave, der er købt specielt til dem. Derfor beder vi om julegaveønsker fra gadens folk, og så beder vi om hjælp fra jer til at opfylde ønskerne.
Læs mere og støt indsamlingen her

Hjemløsebarometeret viser lavtryk over Danmark

Ny rapport viser at Danmark halter bagud hvad angår relevante og effektfulde indsatser på hjemløseområdet.

Aarhus viser vejen: En god by for alle

Byrådet i Aarhus har en vision om, at Aarhus skal være en god by for alle dens borgere.
Det gælder også for de, der er udsatte og hjemløse, så da den seneste nationale hjemløsetælling fra 2017 viste, at antallet af hjemløse i Aarhus fortsætter med at stige, besluttede Byrådet i november 2017 at igangsætte en kortlægning og udforme en masterplan på området.

Ondskab og forråelse blandt professionelle hjælpere

Straffelovens § 119 foreskriver en skærpet straf for vold og trusler mod ansatte i offentlig tjeneste. Men hvad nu, hvis det er den professionelle hjælper, der begår vold og overgreb? Hvem holder øje med, at vi, som er betroet at hjælpe og passe på borgerne, ikke udøver vold eller udviser krænkende adfærd?

gaden om natten

I den her optagelse kommer du med ud på projekt UDENFORs nattetælling, og du får et indblik i gaden om natten, som vi tror vil ændre din måde at se byen på – også om dagen. Lyt med her.