Seminar: Kvinder på bunden af Danmark – Når hjemløshed har køn

Sidste nyt

D. 12. maj afholder projekt UDENFOR seminar om hjemløse kvinder.

Her kan du møde en frivillig jordemoder og en medarbejder fra Københavns Kommunes Hjemløseenhed, som begge holder oplæg til seminaret.

Dorte Bertelsen
Dorte Berthelsen er frivillig jordemoder i Sundhedsklinikken (som tilbyder basal sundhedshjælp til mennesker uden opholdstilladelse). Hun er uddannet jordemoder og international certificeret ammerådgiver. Dorthe har lønnet ansættelse er på Rigshospitalets svangreafdeling og er derudover projektleder i et satspuljeprojekt på Nørrebro, hvor hun samarbejder med Sundhedsplejen om et tilbud til sårbare og psykisk syge gravide og deres familier.

Hvad er den største udfordring for dig i arbejdet med de gravide i Sundhedsklinikken?
Jeg er især optaget af, at få kvinderne til at komme i Sundhedsklinikken efter fødslen. Vi vil rigtig gerne se og følge børnene. Vi vil gerne sikre os, at børnene kommer rimelig hurtigt i trivsel, og at amningen kommer godt fra start. Vi gør meget for at opfordre kvinderne til at komme hos sundhedsplejersken ligesom vi gerne selv vil se kvinderne 6-8 uger efter fødslen bl.a. for at snakke prævention fremover.

Hvad er dit vigtigste budskab til seminaret?
De gravide kvinder har mange bekymringer om juridiske forhold i deres tilværelse og vi ved også, at der er kvinder, som ikke tør komme her. Men vores vigtigste opgave er at få kontakt til, vejlede og hjælpe disse udsatte kvinder gennem graviditet, fødsel og barselsperiode.  Det fokus vil vi gerne kunne fastholde.

Ingelise Bang
Ingelise er pædagog og sygehjælper. Hun arbejder som opsøgende  gadeplansmedarbejder i Københavns Kommune, hvor hun har de seneste seks år har været ansat i Hjemløseenheden.

Tænker du, at hjemløse kvinder kan profitere af en anden indsats end hjemløse mænd?
Hjemløse kvinder gør sig ofte langt flere bekymringer om deres relationer end hjemløse mænd. Især hvis de har børn. Det er min erfaring, at de har brug for at trække sig væk fra gaden; brug for at være et sted, hvor der er ro og tryghed. Hvor de kan hvile og få lidt at spise, og hvor de har rum til at dele de mange tanker om dét at være kvinde og hjemløs, samtidig med, at de måske også er både mor og datter, kæreste og ven. De hjemløse kvinder har en svær og kompleks tilværelse og vi ser, at rigtig mange faktisk har gavn af fællesskabet med andre kvinder i samme situation.

Hvad vil være det vigtigste budskab fra dig på seminardagen?
Jeg vil gerne minde om, at vi alle kan risikere udsathed; det er blot et spørgsmål om omfanget af risikofaktorer og vore odds for at stå imod. Vi som professionelle og hjælpere har også tab og svigt i bagagen, men har langt flere værktøjer og modstandskraft i forhold til at mestre de belastninger, som vi alle udsættes for. Det er vigtigt at huske, når vi møder de hjemløse kvinder. At vi gør det med forståelse og empati og ikke med fordomme og skyld.

Læs mere om seminaret og tilmeld dig her

Relaterede nyheder