TAG : Det mener projekt UDENFOR

Omfanget af hjemløshed vokser i Tyskland og England i en grad, hvor synet af hjemløse bliver så almindeligt, at det lader folk urørt. Der er vi ikke i Danmark. Lad os være glade for det. Men man behøver blot at se på tendenserne i arbejdsmarkedspolitikken og velfærdspolitikken for at få næret bekymringen for, at det kan gå den vej.

Fra "forbrydersk og forsømt" til udsat og sårbar – om udsatte unges levevilkår i Danmark.

Ny rapport fra ROCKWOOL Fonden føjer et væsentligt bidrag til summen af viden om udsatte unge og deres levevilkår. Læs mere her.

Kontanthjælpsloftet truer fattige børns opvækst

De undersøgelser og forskningsresultater, som vi i denne artikel binder sammen, viser desværre med al ønskelig tydelighed, at fattigdom på den lange bane koster samfundet dyrt og – hvad værre er – fastholder udsatte familier og deres børn i uværdige og ydmygende levevilkår.

Tanker efter læsning af SFI rapporten

Man bør ikke et sekund være i tvivl om, at det er nødvendigt at kende et menneskes hele livsforløb for at forstå dets leveomstændigheder. Derfor er den undersøgelse, der danner baggrund for denne SFI-rapport også så vigtig.

Alle mennesker spiser for at blive mætte, men vi deltager også i måltidet som en del af en social handling med vores medmennesker.

Hede debatter med politikere, der overbød hinanden på ambitiøse forslag vedrørende det stigende antal af unge hjemløse var desværre ikke til at opsnuse i den netop overstået valgkamp

Deltagelse og inddragelse i arbejdet med hjemløse kan have mange forskellige formål og vi mener, at den enkelte kan opleve sig styrket gennem øget tillid, viden og færdigheder. Vi har igennem IT-projektet erfaret, at når tilliden først er skabt, tør den hjemløse bedre udfolde sig og får mod på at lære nyt og deltage i forskellige aktiviteter

Vi glæder os over, at nogle ansvarlige voksne sørger for, at sultne børn får dækket et af menneskets helt basale behov. Men nyheden vækker også bekymring, da stadig flere borgere hver dag står sultne op og går sultne i seng. Hvis de altså har en seng.

Den egentlige kerne i social ulighed i sundhed er måske derfor først og fremmest et resultat af utilsigtede fordomsfulde handlinger mennesker imellem. En problematik, som vi aldrig får helt livtag med, men som, hvis vi skal minimere konsekvenserne, fordrer oplysning, debat og ikke mindst kendskab til vores medmennesker.

Rigsrevisionens alvorlige kritik af ministerier og kommuner må føre til ændringer og det må overvejes, om ikke det er på tide at tænke i andet end herbergspladser og discount-overnatning på natvarmestuer som svaret på udfordringerne.

I en tid, hvor effektivisering, økonomi og målbarhed er i højsædet i det danske socialsystem, er det værd at slå et slag for den rolle, som kultur kan spille i arbejdet med nogle af samfundets mest udsatte grupper

Det er tankevækkende, at ingen – heller ikke kræfterne bag Hjemløsestrategien – har fundet anledning til at udforske kvinders hjemløshed og bringe indsatser i forslag, som kan lindre og på længere sigt forbedre de hjemløse kvinders levevilkår. Er det mon fordi de er kvinder?

Vi tror ikke på, at systemet bevidst gør forskel på borgerne, men at de tilfælde med syge hjemløse, der ikke bliver taget alvorligt, i stedet skyldes manglende viden om denne særlige gruppe.

Fattige og forhutlede udenlandske hjemløse i Københavns gader er en sideeffekt af EU's åbne grænser. Der er brug for en fælles EU-politik for, hvordan man hjælper hjemløse migranter. Indtil det sker, er danske politikere nødt til at forholde sig til virkeligheden i Københavns gader

Tid, tålmodighed og spandevis af kaffe er forståeligt nok svære elementer at indeholde i en kommunal handleplan - eller hjemløsestrategi – men vores erfaring er, at hvis man vil hjælpe dem, der er faldet igennem vores effektive velfærdsystem og er endt på gaden, så er det, blandt andet netop det, der skal til

Hvor er sikkerhedsnettet, som hjælper mennesker som uforskyldt er kommet i en situation, hvor de har ekstraordinært brug for hjælp?

Der er behov for mere vidensindsamling, dokumentationsarbejde og formidling omkring hjemløse migranters forhold i Danmark, og at det skal være muligt at benytte offentlige midler til arbejdet med hjemløse migranter

Danmark bør sikre, at hjemløse migranter kommer på den politiske dagsorden under EU-formandskabet. At sikre adgangen til basale rettigheder er et fælles ansvar, som skal tages på nationalt såvel som på EU-plan og ikke overlades til private- og frivillige organisationer, som det er tilfældet i skrivende stund