196 hjemløse sov på gaden i København og på Frederiksberg

Sidste nyt

Natten mellem onsdag og torsdag sov 196 hjemløse på gaden i København og på Frederiksberg, viser en nattetælling af gadesovere. Hjemløseorganisationen bag tællingen, projekt UDENFOR, efterlyser individuelle og helhedsorienterede indsatser

 

”I skure, på bænke, under halvtag og på stationer lå der folk og sov. De fleste var heldigvis godt pakket ind i enten tæpper eller soveposer. Men nogle lå i det fri stablet op på alternative underlag af brædder eller papkasser – ofte var det næsten ikke til at tro, at det faktisk var mennesker, der lå og sov der,” beretter souschef og faglig leder i projekt UDENFOR, Bibi Agger. Hun var med, da 22 medarbejdere fra projekt UDENFOR og Frederiksberg- og Københavns Kommuner natten mellem onsdag og torsdag i denne uge talte i alt 196 gadesover i København og på Frederiksberg. Et tal, der bekymrer direktør i projekt UDENFOR, Ninna Hoegh.

 

”Det er dybt foruroligende, at så mange mennesker er nødsaget til at sove på gaden og det viser i al sin tydelighed, at rammerne for den nuværende sociale indsats ikke er tilstrækkelige, lyder det fra Ninna Hoegh, der efterlyser bredere socialpolitiske rammer for individuelle og helhedsorienterede indsatser

 

”Vi har at gøre med en gruppe, som oftest ikke bare har én, men en hel palet af psykiske, sociale, misbrugsmæssige og sundhedsmæssige problemstillinger. Det fordrer, at man må arbejde helhedsorienteret og ud fra de behov, problemer og ressourcer, den enkelte har,” forklarer Ninna Hoegh, der samtidig understreger, at holdbare socialpolitiske løsninger i forhold til den enkelte målgruppe først og fremmest må findes på baggrund af erfaringer fra den direkte kontakt til målgruppen

 

”Holdbare løsninger for de her mennesker kan ikke regnes ud bag skrivebordene i Socialministeriet. Man må ud på gaderne og inddrage de, som hver dag er i tæt kontakt med målgruppen,” fortsætter Ninna Hoegh, der til gengæld glæder sig over, at samarbejdet med kommunerne omkring hjælpen til den enkelte hjemløse borger styrkes med de fælles tællinger.

 

”Med nattetællingen får vi et fælles blik for omfanget af udsatheden og skaber et fælles momentum omkring at rykke hurtigere for at få hjælpen ud på gaden,” lyder det afsluttende fra Ninna Hoegh.

 

I den seneste nationale hjemløsetælling fra 2013 opgjorde SFI antallet af gadesovere i København og på Frederiksberg til 277 personer. Et tal, der bygger på, blandt andre, organisationers skøn på, hvor mange hjemløse gadesovere, de har været i kontakt med i løbet af hele tælleugen, uge seks

projekt UDENFORs nattetællinger af hjemløse gadesovere:

Denne nattetælling supplerer den viden, som projekt UDENFOR indsamlede i uge 6, hvor den traditionelle SFI tælling også blev udført. I denne forbindelse talte projekt UDENFOR og Københavns Kommunes hjemløseenhed i alt 40 gadesovere

Natten mellem d. 9. og 10. september fra kl. 01-05 talte projekt UDENFOR og Københavns- og Frederiksberg Kommuner i alt 196 gadesovere

Den aktuelle tælling blev udført af 22 medarbejdere fra henholdsvis projekt UDENFOR og Københavns- og Frederiksberg Kommuners hjemløseenheder, som i hold af to medarbejdere talte gadesovere i 11 forskellige områder på Frederiksberg og i København

Da man ikke vækkede de pågældende 196 gadesovere, kan medarbejderne blot skønne på køn, alder og nationalitet, hvorfor disse oplysninger ikke er offentliggjort

Det faktum, at der natten mellem d. 9 og 10. september blev sendt flere tællere på gaden end i uge 6, betyder, at et væsentligt større område er dækket, hvilket også kan have betydning for det varierende antal af talte gadesovere i forhold til sidste tælling

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element