2017-hjemløsetællingen og hjemløse der sover på gaden

Sidste nyt

Nogle hjemløse – heldigvis er der tale om et beskedent antal – sover på gaden. Det var dem, og først og fremmest de af dem, der også har en psykisk lidelse, vi i projekt UDENFOR har beskæftiget os med gennem de sidste godt 20 år – og faktisk også før da. Derfor er det næsten heller ikke til at bære, at der ikke alene stadig er mennesker, der sover på gaden, men at antallet øges.

Det fremgår af den nye hjemløsetælling, der viser, at der i uge 6 i 2017 var 648 personer, der var hjemløse og sov på gaden. Det er 10 % af alle hjemløse, og det er 142 flere end ved første tælling i 2009. Antallet er steget jævnt over de 8 år. Næste halvdelen af de hjemløse, der sover på gaden har været hjemløse i mere end 2 år. Størstedelen er i alderen fra 30 år og op til 50. Omkring 100 af dem har ingen indtægt. Næsten halvdelen opholder sig i det storkøbenhavnske område. Hver fjerde har en fysisk lidelse og godt halvdelen en psykisk lidelse.

Det var de lidenskabsløse fakta, virkeligheden ude på gaden er helt anderledes bevægende. Lige meget hvor meget man kan gøre forsøge på at dække sig ind med romantiserende forestillinger om et frit liv til mennesker, der ikke ønsker samfundets tilbud, er sandheden at et liv på gaden er forbundet med ensomhed, kulde, frygt, fornægtelse, sult og helbredsproblemer. Og nogle gange med fandenivoldskhed, overlevelsesevne, styrke og mod, ja, men hverken med livsglæde eller overskud til at ændre på sine leveforholdene.

Vores erfaring i projekt UDENFOR er, at det altid kan lykkes at mødes og få skabt en god kontakt med hjemløse, der sover på gaden. Det kan tage tid, og kræve stor forståelse og tålmodighed, men fører altid til en forståelse om ændring til en bedre livssituation, set såvel med vores, den hjemløses og samfundets øjne.

Indsatsen for at hjælpe hjemløse gadesovere, kunne nok behøve flere ressourcer, men det, der virkelig skal til for at reducere antallet af hjemløse udesovere er mere forebyggelse. Vi ved fra vores praksis noget om vejen ud i gadehjemløshed, men vi kender den kun fra den enkelte, og som praktikere ser vi derfor mest det flimrende billede af forskellige årsager. Men et godt bud ud fra hvad vi oplever som hovedårsager er at det ikke er et spørgsmål om mangel på billige boliger, men på egnede boliger. At det drejer sig om udsættelser på grund af konflikter med andre beboere og udlejere. At det drejer sig om manglende støtte i det tidligere hjem. Og at det drejer sig om dårligt samarbejde mellem psykiatrien, der hvor den er inde i billedet, og de sociale myndigheder.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med mennesker i bogen ’Mødet med det hjemløse menneske’

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element