22 millioner afsættes til Housing First

Sidste nyt

Billede af Frantisek Krejci fra Pixabay

Det er netop blevet besluttet, hvordan resterne af den tidligere satspulje, den såkaldte satspuljereserve, skal fordeles. Der er tale om i alt 849 millioner over fire år.

Et af de gode initiativer er vægtningen af en styrket indsats for implementering af Housing First – en tilgang, der gentagende gange er bevist succesfuld i at bekæmpe hjemløshed, tydeligst i Finland.

I Finland har man haft en massiv, koordineret og national strategi for implementering af Housing First, hvor både stat, kommuner og ngo’er har sat samlet ind siden 2008.

Siden da er hjemløsheden i Finland faldet drastisk og ligger i dag på 5.500, hvor kun 200 er gadesovere. Til sammenligning ligger det overordnede hjemløsetal i Danmark på 6.431, hvoraf 732 er gadesovere.

I projekt UDENFOR er vi store tilhængere at Housing First strategien, fordi det er den tilgang, der har vist sig mest succesfuld overfor gruppen af hjemløse, der udover at mangle en bolig har svære sociale, fysiske og psykiske problemer. Det er derfor glædeligt, at der nu i Danmark bliver taget hul på en egentlig implementering.

Hvis indsatsen skal lykkes, skal den være massiv og koordineret som i det finske eksempel. Og det kræver blandt andet opsætningen af mange flere betalelige boliger. Mange instanser skal derfor arbejde sammen, både om de fysiske og økonomiske rammer såvel som de sociale og sundhedsmæssige rammer, hvis implementeringen skal lykkes.

Udover Housing First går 12,3 millioner til støtte til udsatte grønlændere i Danmark og 80 millioner til udsatte børn og unge i Grønland – dem, der alt for ofte ender som hjemløse i Danmark.

Du kan se hele over oversigten over fordelingen af midlerne her, og læse mere og Finlands succesfulde Housing First strategi her.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element