ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 ER UDE NU

Sidste nyt

Årsberetningen tegner et billedet af projekt UDENFORs arbejde, af hjemløseområdet og af visioner og bekymringer fremadrettet. Nogle af de områder, der bliver fremhævet er:

Housing First
Undskyldningen omkring manglende boliger skubbes fortsat foran alle aktører, lige fra politikere til herbergssektoren – med fatal mangel på billige boliger som resultat. projekt UDENFOR efterlyser en vilje til at afprøve nye ideer og til at eksperimentere i krydsfeltet mellem boligpolitik og socialpolitik, så der skabes nye boligformer. VI vil derfor i det kommende år have fokus på, om og hvordan Housing First-modellen tages i anvendelse, og vi vil sikre, at debatten fortsætter på området.

Fælles EU-strategi
Vi bliver igen og igen bestyrket i, at der er behov for en intensiveret indsats på europæisk plan i forhold til særligt sårbare udenlandske hjemløse. På EU-niveau savner vi fælles anerkendelse af udfordringerne, og at løsningsmodeller ikke bevæger i at ”sende problemet” videre til forskellige medlemsstater, men at der ud fra en fælles EU- hjemløsestrategi arbejdes langsigtet, herunder at man udforsker muligheden for en fælles EU-fond, der kan være med til at sikre, at de enkelte lande tager ansvar, og at landene helt konkret har råd til at tage ansvar for de særligt sårbare hjemløse migranter.

Skandinavisk samarbejde
Vi ser desuden et behov for at udvikle vores internationale samarbejde med de skandinaviske lande Sverige og Norge de kommende år. Dette skyldes det bekymrende faktum, at der befinder sig en del unge skandinaver på gaden i København. Der er tale om unge mænd og kvinder med komplekse problemer: typisk misbrug, psykiske og fysiske helbredsproblemer, hjemløshed og manglende forsørgelsesgrundlag. De har heller ikke et cpr-nummer, og de har ingen formel tilknytning til Københavns Kommune. De unges deroute er hurtig og voldsom, da de belastes langt mere af livet på gaden end den tilsvarende gruppe af danske unge.

Kvinder og hjemløshed
Desuden har projekt UDENFOR fokus på den manglende opmærksomhed på de mange og alvorlige risikofaktorer, der ofte spiller sammen forud for kvinders hjemløshed. Udsættelse for vold i barndommen og i voksenlivet er en særlig markør for kvinders risiko for at havne i hjemløshed, for i voldens slipstrøm følger typisk dårligt helbred, arbejdsløshed, tab af bolig og dårlig økonomi.

Årsberetningen giver et billede af, hvordan vi arbejder med disse og andre indsatsområder, ligesom der gives en række konkrete bud på løsninger og indsatser i forhold til de udfordringer, vi står overfor lige nu.

    Årsberetning 2015

    Download projekt UDENFORS årsberetning

    Hent her

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element