Anmeldelse af ”Mødet med det hjemløse menneske” af Preben Brandt

Sidste nyt

Dr. med og stifter af projekt UDENFOR Preben Brandt, har skrevet en levende bog, om projektets spæde start og udvikling. Bogen har titlen ”Mødet med det hjemløse menneske”.

Hjemløshed er ifølge Preben Brandt både en social og en psykologisk tilstand, og bogen giver en nuanceret beskrivelse af hvad hjemløshed er – sammen med et indblik i projekt UDENFORs udvikling og i de samfundstendenser, der gjorde projektets tilgang nødvendig – og mulig.

Efter Preben Brandt havde udført frivilligt gadeplansarbejde sideløbende med sit arbejde som socialoverlæge på Sundholm, voksede projekt UDENFOR i 1996 ud af et lille projekt kaldet ”Posefolksprojektet”. Siden opstarten har det opsøgende gadeplansarbejde været nerven i projekt UDENFOR – sammen med en villighed til at turde gøre tingene anderledes og en insisteren på at lytte mere til dem, det handler om: De hjemløse.

Samtidig er hjemløshed ifølge Preben Brandt en fællesmenneskelig og eksistentiel følelse, som vi er nødt til bedre at kunne forstå, før vi kan prøve at forstå udstødelse og den fysiske hjemløshed. I bogen skriver han, at vi blandt andet udstøder mennesker, der er ramt af fysisk hjemløshed, fordi deres situation rammer en angst i os selv: “Det er den psykologiske hjemløshed, som intet har med boligløshed eller omfattende sociale problemer at gøre, og som enhver af os har oplevet i korte glimt eller i længere perioder, og som vi enten vælger at se i øjnene eller at overse.”

Der er ingen tvivl om, at Preben Brandts egne holdninger og oplevelser præger organisationens værdier, ideologier og ikke mindst bogens indhold væsentligt, og det er en ærlig Preben Brandt, der giver et nuanceret indblik i hjemløshed og i mødet med de hjemløse, og et meget personligt indblik i en anden side af det danske samfund og af de samfundsudviklinger, der hele tiden præger behovet og mulighederne for at tilrettelægge indsatser i det sociale arbejde.

Bogen opridser de forskellige grene som projekt UDENFOR arbejder med, og det opsøgende gadeplansarbejde og mødet med den hjemløse står meget skarpt. Samtidigt beskrives også projekt UDENFORs fokus på vidensindsamling, dokumentation, analyse og den rolle som socialpolitisk vagthund, som organisationen har påtaget sig.

Bogen kan både læses som en debatbog og en lærebog i socialt arbejde, men skal først og fremmest læses, hvis man har interesse i det sociale arbejde, projekt UDENFOR udfører, den udvikling organisationen har gennemgået og i det samfund, som den er vokset frem i. projekt UDENFOR anbefaler derfor ”Mødet med det hjemløse menneske” til de, der interesserer sig for organisationsudvikling og for det sociale arbejde, der udføres i forhold til hjemløse på gaderne eller til de, der gerne vil vide mere om det stof som ildsjæle er gjort af.

Vi håber at forlaget UDENFOR, med denne og kommende udgivelser, kan være med til at bidrage med nyt stof til den allerede eksisterende litteratur på det sociale område.

 

Mødet med det hjemløse menneske – projekt UDENFOR: Fra frivillighed til frivillig organisation af Preben Brandt. 168 sider. forlaget UDENFOR. 200 kr.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element