Antallet af gadesovere er steget, mens hjemløsheden blandt unge er faldet

Tabel fra VIVEs nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019.

VIVEs kortlægning af antallet af hjemløse i Danmark 2019 er nu blevet offentliggjort. For første gang siden 2009, har der ikke været en stigning i antallet af hjemløse. Men mens antallet af hjemløse unge er faldet, er antallet af midaldrende- og ældre hjemløse steget – dem, der typisk sover på gaden.

Unge hjemløse har ikke været så lang tid på gaden. Jo længere tid på gaden, jo sværere er det at komme ’indenfor’ igen, i bolig såvel som i samfundet. Meget kan derfor løses med gruppen af unge gennem en bolig, der kan betales og målrettede tilbud, der er personlige, individuelle og støttende. Det har der siden optællingen i 2017 været et politisk fokus på, og især i de store kommuner, har det med denne optælling vist sig at betale sig. Det er et fokus, vi håber fortsætter og når endnu længere ud.

Men mens antallet af hjemløse unge er faldet i især de store byer, er antallet af hjemløse generelt i provinsen stigende. Antallet af gadesovere, som typisk er hjemløse midaldrende og ældre, er ligeledes steget.

Vi mangler derfor stadig én samlet, fleksibel og langsigtet plan for den enkelte hjemløse gadesover, der tager højde for fortidige begivenheder i menneskets liv, og hvor de forskellige indsatser taler sammen. Og her taler vi lige fra læge og psykiatri til sagsbehandler og støtte- kontaktperson. På samme måde mangler vi én samlet politisk handleplan for, hvordan man har tænkt sig at nedbringe hjemløsheden i Danmark, der ikke tager udgangspunkt i straf.

Sidste år blev lejr- og zoneforbud vedtaget, en kriminalisering af hjemløse, der sover udenfor, og det er med til at spænde ben for de gode, målrettede tilbud, der så måtte være. Ved at presse en så udsat og sårbar målgruppe som gadesovere, er man med til at skubbe dem længere væk fra bolig og inklusion i samfundet. Og så længe det er tilfældet, vil antallet af gadesovere fortsat stige.

For at en samlet politisk handleplan skal lykkes med at forbedre vilkårene for de mest udsatte, og derved bringe dem ind fællesskabet og tættere på at komme i bolig, skal de relevante ministerier taler sammen, heriblandt bolig-, social- og justitsministeriet. Silotænkningen gør megen skade, og et opgør med den er vigtig, hvis vi også i Danmark skal nå Verdensmål 1, 3 og 10, der handler om at mindske den økonomiske og sociale ulighed.

I projekt UDENFOR er vi lige nu i gang med at dykke godt og grundigt ned i VIVEs kortlægning, der altid er et vigtigt redskab for os, der arbejder med hjemløse på gadeplan og på vidensplan. Læs rapporten her, og følg med på vores hjemmeside, hvor vi løbende vil gå i dybden med rapportens konklusioner.

På denne tid af året er vi altid afhængige af folks støtte til at købe soveposer, mad, tøj og andre fornødenheder til dem, der selv i de koldeste måneder sover på gaden. Det kan du hjælpe os med ved at give et bidrag på Mobilepay, eller starte din egen indsamling HER.

Relaterede nyheder