At skabe tid til relationen

Sidste nyt

“At skabe tid til relationen – en rapport om socialt arbejde med hjemløse” er et semesterprojekt om projekt Locker Room udarbejdet af fem studerende fra kandidatuddannelsen i Socialt arbejde, AAU-CPH

Rapporten er et kvalitativt studie, af det sociale arbejde, der bliver udført i projekt Locker Room. Rapporten konkluderer blandt andet, at:

– projekt Locker Room er mere end skabspladsen alene – det er et udgangspunkt for udvikling af brugerens potentiale og for relationen mellem brugeren og gadeplansmedarbejderen.

– arbejdet i projekt Locker Room tager udgangspunkt i tillid og ligeværdighed mellem gadeplansmedarbejderen og brugerne.

– gadeplansmedarbejderen lader indsatsen og samarbejdet med andre instanser være styret brugerens behov, og at succesen ligger i relationsskabelsen.

I rapporten er der gjort brug af flere teoretiske retninger, blandt andet Mintzbergs organisationsteori, Axel Honneths anerkendelses teori og dele af Preben Brandts teorier, som danner udgangspunkt for hele opstarten af organisationen projekt UDENFOR.

    At skabe tid til relationen

    Download rapporten om projekt Locker Room

    Hent her

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element