Besøg af Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik

Sidste nyt

Gårsdagen bød på besøg af Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik. Folketingsmedlemmerne ville gerne vide mere om udenlandske hjemløse og besøgte derfor projekt UDENFOR på Nørrebro, hvor vi fortalte om organisationen og vores arbejde på dette område.

”Vi er glade for, at politikerne viste så stor interesse i at blive klogere på de udenlandske hjemløses situation, og at de valgte at gæste projekt UDENFOR på deres studietur,” fortæller souschef og faglig leder i projekt UDENFOR, Bibi Agger.

”Vi bliver som samfund nød til at forholde os til, at der på gaden lever udenlandske hjemløse, som udover hjemløshed ofte også er ramt af sociale, helbredsmæssige og/eller misbrugsmæssige problemer, og som lever et liv præget af betydelig elendighed. Samtidigt befinder de sig i et vakuum, hvor de ikke har ret til den sociale og sundhedsmæssige hjælp, som danske hjemløse har mulighed for. Det må politikerne tage alvorligt,” uddyber Bibi Agger.

Et emne, der også blev drøftet med politikerne, er, at gruppen af hjemløse migranter er en blandet gruppe, som derfor ikke kan karakteriseres på samme måde. Overordnet skelner vi i projekt UDENFOR mellem boligløse arbejdsmigranter, og de særligt sårbare hjemløse migranter, som er den gruppe, vi primært beskæftiger os med. Der er tale om mennesker, der udover hjemløshed har mere alvorlige sociale, helbredsmæssige og/eller psykologiske problemer. På den måde minder deres problemer i vid udstrækning om dem, som de traditionelle danske hjemløse kæmper med, og løsningerne på deres problemer er ofte meget komplekse.

Bibi Agger understreger, at viden om hjemløse migranter er fundamental for at kunne kvalificere den fremtidige indsats, så vi ikke opererer i et felt præget af myter og fordomme. Hun er derfor tilfreds med, at det også var et af de emner, der blev drøftet med politikerne. Hun håber, at politikerne vil drage tilbage til Christiansborg med et ønske om at afsætte statslige midler til fremtidigt gadeplansarbejde med udsatte udenlandske hjemløse. Samtidig er der behov for midler til indsamling af viden fra Danmark og andre lande om hjemløse migranter, så vi kan lære af hinandens erfaringer på området.

Efter udvalgets besøg på Nørrebro tog gadeplansmedarbejder Bo Heide-Jochimsen og Bibi Agger udvalgsmedlemmerne med på en rundvisning i København for at vise nogle af de steder, hvor udenlandske hjemløse overnatter udendørs.
”Jeg er glad for, at politikerne fik set en bid af de hjemløse migranters virkelighed, og jeg håber, at rundvisningen har været med til at give politikerne et indtryk af, hvor kummerlig en tilværelse de udenlandske hjemløse lever her i Københavns gader. Ingen af dem er her for sjov, og vi kan ikke lukke øjnene for deres situation,” siger Bo Heide-Jochimsen.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element