Besøg fra Digitaliseringsstyrelsen

Sidste nyt

I fredags havde projekt UDENFOR besøg af Digitaliseringsstyrelsen, der kom til møde for at diskutere, hvordan man kan få hjemløse og andre udsatte med, når de offentlige myndigheders kommunikation med borgerne skifter til at foregå via Digital Post til november 2014.

projekt UDENFOR har længe advaret om, at den obligatoriske tilmelding til Digital Post risikerer at marginalisere hjemløse og andre udsatte grupper yderligere, da mange ikke er istand til at begå sig på de digitale platforme. Eksempelvis kan mange ikke begå sig med Nem ID, på Netbank endsige Facebook, men er afhængige af den personlige kontakt med det offentlige systems repræsentanter.

Det er urealistisk at tro, at denne gruppe borgere vil være i stand til at begå sig digitalt, blot fordi samfundet kræver det.

På baggrund af ovenstående bekymringer er det positivt, at Digitaliseringsstyrelsen viser interesse for at høre om de hjemløses digitale udfordringer og om projekt UDENFORs daglige arbejde.
Digitaliseringsstyrelsen er den offentlige myndighed, der er ansvarlig for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som indførelsen af Digital Post er en del af.

Når det obligatoriske krav til Digital Post træder i kraft i november 2014, vil alle borgere som udgangspunkt modtage al offentlig post digitalt. Dog er det muligt for visse borgere at blive fritaget fra ordningen i enten to år eller permanent.

Faglig leder og souschef i projekt UDENFOR, Bibi Agger, er dog bekymret for, om Digitaliseringsstyrelsen kan nå at forberede landets kommunalt ansatte til at kunne vurdere, hvem der skal have mulighed for at blive permanent fritaget fra ordningen.

”Allerede fra første marts 2014 skal det efter planerne være muligt for borgere at blive permanent fritaget fra Digital Post. Men Digitaliseringsstyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvilke kriterier der afgør, om en borger kan blive tildelt toårig eller permanent fritagelse, ” siger Bibi Agger.

”Vi frygter konsekvenserne for de hjemløse, hvis de enkelte medarbejdere i kommunerne, som skal varetage sagsbehandlingen af anmodninger om fritagelser, ikke kan nå at blive ordentligt klædt på til at vurdere, om en borger har behov for en permanent eller en toårig fritagelse,” siger Bibi Agger.

Et andet punkt, som blev diskuteret på mødet, er kravene til de hjemløse om at kunne dokumentere deres identitet, når de møder op hos myndighederne for at anmode om at blive fritaget fra ordningen med Digital Post.

Reglerne lægger op til, at den hjemløse kan fremvise korrekte identifikationspapirer, eksempelvis et sundhedskort. Men dette dokumentationskrav kan skabe problemer, påpeger gadeplansmedarbejder Tabita Nyberg Petesen, der arbejder i projekt UDENFORs IT-projekt:

”Mange hjemløse oplever gang på gang at miste deres identifikationspapirer, og så bliver det svært at dokumentere sin identitet. Derfor foreslår vi, at det skal være lettere for kommunale medarbejdere at hjælpe udsatte borgere, der ikke kan fremvise identitetspapirer. Løsningen kunne i stedet være, at den hjemløse kan identificere sig ved at svare på et par kontrolspørgsmål,” siger Tabita Nyberg Petersen.

projekt UDENFOR afholder den 19. marts 2014 konferencen Digitalt UDENFOR, som netop behandler de problemer, der er for udsatte og hjemløse i et samfund, der bliver stadig mere digitaliseret.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element