Danskernes meninger om hjemløshed

Sidste nyt

trappe_2_smal

 

Rådet for Socialt Udsatte har sidst i 2015 offentliggjort en undersøgelse af danskernes holdning til socialt udsatte.

Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomheden Epinion, der har spurgt 1013 repræsentativt udvalgte danskere om deres viden om og holdning til socialt udsatte. Hjemløse er en af de undergrupper af socialt udsatte som undersøgelsen, om end ganske kortfattet, omfatter. Kan man få noget ud af det?

Lidt skræmmende er det, at næsten hver femte af os mener, at mennesker der er i social nød, er det fordi de er dovne og mangler viljestyrke. Det så til gengæld et stort flertal, der enten mener at social nød skyldes den enkeltes uheld eller uretfærdighed i vores samfund.

Når det kommer til hvem der er primært ansvarlig for at hjælpe en hjemløs ud af hjemløshed vil næste en tredjedel af os pege på, at det er den enkelte hjemløse selv, der har ansvaret, mens godt en tredjedel mener at det er det offentlige system, der har ansvaret. Den sidste tredjedel går til familien, venner og private organisationer.

Endelig er der omkring hjemløshed spurgt om, hvad man mener, vil have størst effekt i forhold til at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark. En tredjedel af os mener, at det der skal til er bedre sociale indsatser overfor hjemløse. Fx social støtte og rådgivning og en anden tredjedel der peger på bedre sociale indsatser over for udsatte familier generelt.

Heldigvis er det altså flertallet af os, der har forstået, at uheldige begivenheder i den enkeltes liv og visse forhold i samfund er årsagen til hjemløshed, og som derfor også ser bedre sociale indsatser, som løsningen.

Men på den anden side er det altså alt for mange af os, der bare lægger både årsag til hjemløshed og ansvaret for forandring over på selve de mennesker, der er blevet hjemløse. Vi kan være bange for, at mange politikkere både på lands- og lokalt niveau deler disse synspunkter.

Når man holder svarene op mod den faglige og videnskabelige viden, der er på området mener vi, at man må se i øjnene, at der er behov for meget mere oplysning og debat om hvad hjemløshed er og hvordan hjemløshed afhjælpes.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element