det handler om at leve godt

Sidste nyt

I Aarhus har en gruppe hjemløse været med til at bygge seks mobile boliger, som nu står klar til at blive flyttet fra projekt UDENFORs byggegrund lidt uden for centrum og ind til Tage-Hansens Gade, som bliver husenes og deres kommende beboeres nye adresse.

Medbyggerne har været med i hele processen fra de første skitser til det sidste søm, og de glæder sig til husene bliver flyttet, så de også selv kan flytte ind sammen med deres nye naboer. En af medbyggerne fortæller, at det er vigtigt, at det bliver et sted, hvor folk blomstrer og får mulighed for at komme videre i deres liv; “Det skal ikke være hjemløsebyen,” siger han. Det indfanger meget godt tanken bag projektet, som har handlet om at skabe processer og rammer, hvor folk kan bringe deres ressourcer i spil og opleve inklusion i det omgivende samfund uden at føle sig udstillet som ’udsat’ og herigennen skabe forudsætninger for at leve et godt liv.

“Man kan bo og leve på mange måder, og målet med projektet her er at skabe rammer, der kan rumme medbyggernes ønsker og drømme om et hjem og en fremtid, ” siger direktør i projekt UDENFOR, Lisbeth Pilegaard.

De nye huse kommer til at dele adresse med det tidligere Amtssygehus, og beboerne vil få adgang til fællesfaciliteter og støtte i processen med etablere sig og skabe sig et godt liv og et trygt og udviklende fællesskab i og omkring boligerne. “Boligernes kommende beboere har ikke kun manglet en bolig. De har ofte haft svært ved at føle sig hjemme i vores samfund og i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi ikke kun hjælper husenes kommende beboere med en god bolig. De skal først og fremmest hjælpes til et godt liv,” siger Lisbeth Pilegaard.

Målet er, at erfaringerne fra byggeproccessen og fra bofællesskabet kan inspirere andre byer og aktører til at tænke i nye former for socialt bæredygtige bomiljøer. “Vi håber, at projektet kan skubbe på i forhold til at sikre, at bæredygtig arkitektur, diversitet, respekt og omsorg tænkes ind som en naturlig del af fremtidens urbane miljøer,” siger Lea Wulff Lütken, der er projektkoordinator for projekt UDENFOR i Aarhus.

Planen er, at husene flyttes til deres nye adresse i midten af juni.

TV 2 var forbi byggepladsen inden husene stod færdige. Du kan set indslaget her:

 

 

Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) og er blevet gennemført med opbakning fra en række andre bidragydere og samarbejdspartnere. Vi skylder alle der har deltaget og støttet projektet en stor tak, og vil gerne rette en særlig tak til Arkitekter Uden Grænser, Monstrum, Stark Fonden, Aarhus kommune, Nini United, Superwood, Hunton, Johs. Sørensen og sønner og Gråkjær A/S.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element