Det vigtigste vi vil sige om kvinders hjemløshed

Sidste nyt

Torsdag den 30. august 2018 afholder projekt UDENFOR et seminar om hjemløse kvinders forhold. Der er ikke flere pladser, men hvis du ikke har fået sikret dig en billet, kan du holde øje med vores hjemmeside og Facebook, hvor vi vil dele den viden, som vi opsamler på konferencen. På dagen vil der være oplæg af Anne-Sofie Wieland Maini-Thorsen, Kimmi Nyby, Marlene Malle Granild, Maj Britt Wik og Lisa. Du kan læse mere om oplægsholderne her på siden, og nogle af de erfaringer og budskaber, de vil dele på konferencen.

ANNE-SOFIE WIELAND MAINI-THORSEN

Anne-Sofie har været ansat i projekt UDENFOR i to år. Først som gadeplansarbejder og senere som forskningsmedarbejder. Det sidste år har Anne-Sofie forsket i kvinder og hjemløshed.

Hvad er dit vigtigste budskab på konferencen?

Det vil være behovet for undersøgelser, der møder kvinderne med åbenhed og forholder sig reflekteret og kritisk til prædefinerede ideer om, hvordan kvinder er eller gør. Der er brug for studier, hvor man lytter til og forfølger kvindernes egne italesættelse af hjemløseerfaringen.

Hvad fortæller de kvinder, der har deltaget i dit studie?

Rigtig mange ting, for det er meget forskellige kvinder, jeg har mødt. Men et af de temaer, der går igen er udfordringerne i at fastholde familien, og det er der ikke nok opmærksomhed på i indsatsen nu, som kunne styrkes, hvis man i højere grad sikrede og støttede op om kvindernes netværk. Og det gælder både relationen til forældre, børn og kærester. Jeg oplever eksempelvis, at der er meget lidt fokus på hjemløse kvinders behov for intimitet og samliv, måske fordi at der har været en tendens til at man bekymrer sig så meget for, om de her kvinder bliver udsat for overgreb, at de positive kæresterelationer – og betydningen af de relationer – bliver overset.

På seminaret vil Anne-Sofie fortælle om nogle af hendes erfaringer fra studiet.

MARLENE MALLE GRANILD

Malle er næstforkvinde i foreningen Hjemløse til Hjemløse. Hun er desuden selv hjemløs og har levet på gaden med sin mand i 4 1/2 år, inden de for 11 måneder siden fik en herbergsplads i København. Malle er netop blevet smidt ud af herberget og er tilbage på gaden.

Hvad er din største udfordring for kvindelige hjemløse?

Det er at intet fungerer. Herbergerne burde rejse os, men det er det modsatte, der sker. Da jeg kom ind på herberget efter mere end fire år på gaden, havde jeg ikke mere. Jeg var helt nede. Jeg lå på mit værelse i to måneder i dyb depression, men der kom ingen ansatte for at præsentere sig, eller høre, om jeg var okay. Hvis min mand ikke havde været der til at sørge for mig, så havde jeg ikke klaret den.

Hvad mener du, der skulle være anderledes?

Der skulle være mere uddannet og sundhedsfagligt personale ansat. Lige nu er det skolelærere, håndværkere og mennesker, der mangler viden om psykiske lidelser, konflikthåndtering og hjemløshed i det hele taget. Jeg mener også, at det kunne være en ide, hvis folk, der arbejdede med hjemløse blev sendt i praktik som hjemløs. Måske kunne det hjælpe dem med bedre at forstå det pres man lever under på gaden, hvor man har paraderne oppe 24/7, og det kunne også hjælpe dem med at forstå, hvor meget det betyder, at man bliver behandlet med værdighed. Det gør vi ikke nu. Jeg ville ikke engang tale til mit barnebarn på den måde, som jeg bliver talt til af de ansatte.

Malle har en gæst, Lisa, med, der også er hjemløs. Sammen vil de fortælle om de erfaringer, de har fra gaden.

MAJ BRITT WIK

Maj Britt Wik fortæller om sine erfaringer fra seks år som hjemløs og om, hvordan hun mener, at hjælpen til hjemløse kan styrkes.

Hvilke erfaringer fra din tid som hjemløs vil du gerne bringe videre på seminaret?

Min første tanke, som hjemløs, var at her fungerer systemet heller ikke. Jeg oplevede, at hjemløshed blev betragtet som mit eget ansvar, og der blev henvist til familie, som jeg ikke har. Det offentliges tilbud er ringe og jeg oplevede alt for meget meningsløs kontrol. Der er i min optik for lidt plads til individualitet, og så er det et stort problem, at der ikke findes steder, der adskiller misbrugere og ikke misbrugere.

Hvad ser du som den største udfordring for kvinder, der er ramt af hjemløshed?

Jeg oplever helt klart, at det er svært for hjemløse kvinder at få plads i hjemløsemiljøet. Det er hårdt, mandsdomineret og meget kønsopdelt, så et stort problem er ensomhed og manglende forståelse. Traditionelt set er hjemmet jo kvindens domæne, og det er næsten endnu mere skamfuldt at være hjemløs som kvinde. Desuden oplevede jeg stor forskelsbehandling på kvinder og mænd. Det er altid konfliktfyldt og stressende at være hjemløs, men der er højere til loftet for mænd, end der er for kvinder, når det gælder adfærd. De sociale myndigheder er meget fordomsfulde, og det er der ingen, der kan bruge til noget. Der er for meget moraliseren, og for lidt fokus på at få løst problemer. Tværtimod bliver der skabt flere problemer. Jeg har for eksempel lige modtaget et brev fra socialforvaltningen med en regning på 17.000 for 14 dages overnatning på et herberg.

Hvad er dit vigtigste budskab til konference?

Der skal være mere fokus på forebyggelse, og så ville det være rart, hvis der var større forståelse for kvinder og deres specifikke problemer. Jeg synes, at det er en falliterklæring, at samfundet ikke kan passe på kvinderne, der ofte ikke er så fysisk robuste som mænd, og samtidig er kvinderne ekstra udsatte i forhold til seksuelt misbrug. Udover forebyggelse, så synes jeg også, at der skulle fokus på at tilbyde hjælp hurtigere. Housing First princippet fungerer ikke. Jeg har været uden selvstændig bolig i seks år, og det er for længe. Man mister lysten og færdighederne i forhold til at have et hjem, og man kan nemt blive forrået.

Hvad håber du at få med hjem fra konferencen?

Udveksling af erfaringer med andre og gerne en fornemmelse af der arbejdes med problemerne, så at man ikke står alene overfor et – til tider – meget lidt forstående system.

KIMMI NYBY

Kimmi har arbejdet på Café Klare, som er en natcafé og et værested for hjemløse kvinder i København. Lige nu arbejder Kimmi i Reden, der er et værested for kvinder i misbrug og prostitution i København. Desuden er hun rådgiver i RedenUng og frivillig i Sexelancen, der er en ombygget ambulance, hvor sexarbejdere kan sælge seksuelle ydelser under tryggere og mere hygiejniske forhold.

Hvad er dit vigtigste budskab på seminardagen?

Det vigtigste budskab vil være, at vi har en samfundsopgave i at hjælpe særligt udsatte kvinder. Og så er det er nødvendigt at vi ser på hele mennesket, og ikke kun på de umiddelbart synlige problemer. Mit budskab er også, at der mangler viden på området.

Hvad håber du at få med fra dagen?

Jeg håber, at få lov til at lytte til og tale med andre, der ligesom jeg brænder for arbejdet med udsatte kvinder. Og så håber jeg at møde samarbejdspartner og få udvidet mit professionelle netværk.

Programmet for dagen finder du her – og hvis du sidder og mangler mere viden om kvinder og hjemløshed så kan du allerede nu finde en masse viden her.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element