Dignity and well-being: Ny rapport om tilgange i arbejdet med hjemløse med psykiske lidelser

Sidste nyt

To medarbejdere fra projekt UDENFOR har deltaget i et Erasmus+ projekt, hvor praktikere fra 7 europæiske lande har delt deres erfaringer og metoder i arbejdet med hjemløse med psykiske lidelser. Erfaringsudvekslingen har ført til udarbejdelsen af en rapport, der skal hjælpe og guide professionelle i arbejdet med målgruppen. Vi har spurgt én af medarbejderne fra projekt UDENFOR ind til oplevelsen af at være en del af projektet:

Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra projektet?

“Jeg synes at det har været enormt lærerigt at sparre med de andre socialarbejdere, der var tilknyttet Erasmus+ projektet. Muligheden for at se de forskellige tilbud og metoder man benytter sig af i andre lande, har fået mig til at reflektere over min egen praksis”.

Hvad var det vigtigste bidrag, du gav til projektet som medarbejder fra projekt UDENFOR?

“Jeg tænker, at vi har en unik måde at tilgå gadeplansarbejdet på i projekt UDENFOR, så vi har især bidraget med vores tilgange til det opsøgende og udgående arbejde, men i den grad også vores tilgange til brugerne”.

Rapporten

Det tværeuropæiske Erasmus+ projekt, der bærer navnet ”Dignity and Well-Being – exchange for change”, er en undersøgelse og analyse af, hvordan man sikrer kvalitativt bedre indsatser mod hjemløshed. Den afsluttende rapport er skrevet i form af en manual for socialt og sundhedsmæssigt arbejde med hjemløse mennesker.

projekt UDENFOR har deltaget i projektet sammen med partnere fra syv andre europæiske lande.

Hele rapporten, som er på engelsk, kan downloades her.

En dansk oversættelse af introduktionen til den afsluttende projektrapport kan findes her.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element