Deltagelse og inddragelse centralt i arbejdet med hjemløse i projekt UDENFORs IT- projekt

Sidste nyt

Af: Tabita Nyberg Petersen, gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR og Bibi Agger, souschef og faglig leder i projekt UDENFOR

I de seneste år har det danske samfund gennemgået en hastig digital udvikling, hvor en stadig større del af vores liv udspiller sig på digitale platforme.  På den baggrund startede vi i projekt UDENFOR vores 2- årige IT- projekt, som vi netop har afsluttet. Formålet med projektet var at støtte de hjemløse i at blive inkluderet i det digitale samfund og gennem opsøgende og udgående relationsarbejde på gadeplan at hjælpe hjemløse og tidligere hjemløse med IT- relaterede problematikker.

projekt UDENFOR mener, at deltagelse og inddragelse, i langt større grad end tilfældet er i dag, skal indtænkes i arbejdet med de mennesker, som har hjemløshed tæt inde på livet og at en af måderne kan være at styrke dem i at deltage på digitale platforme, da tidens demokrati og kommunikation i store træk udfolder sig der i dag.

Tankegangen i IT-projektet har været baseret på involvering og aktiv deltagelse fra brugerne selv. Vi har arbejdet med at øge deres færdigheder og fortrolighed i relation til IT samt ruste dem til selv at kunne begå sig på en computer, smartphone eller Ipad og benytte sig af informationssøgning på internettet. Dette for at skabe de rette forudsætninger og dermed bedre muligheder for at deltage i det samfund, der omgiver dem. 

Deltagelse og inddragelse i arbejdet med hjemløse kan have mange forskellige formål og vi mener, at den enkelte kan opleve sig styrket gennem øget tillid, viden og færdigheder.  Vi har igennem IT-projektet erfaret, at når tilliden først er skabt, tør den hjemløse bedre udfolde sig og får mod på at lære nyt og deltage i forskellige aktiviteter.

I projekt UDENFOR mener vi, at det offentlige skal påtage sig ansvaret for, at hjemløse og tidligere hjemløse også fremover kan og skal styrkes til at imødekomme de krav, der stilles i det digitale samfund. Ligeledes skal hjemløse støttes i at opnå kendskab til deres rettigheder og muligheder for at være en aktiv medspiller i de sammenhænge, hvori de indgår.

Ovenstående indeholder pointer og perspektiver fra en engelsk artikel, som projekt UDENFOR netop har fået udgivet i det europæiske FEANTSA magasin ”Homeless in Europe, Spring 2015”. Temaet for denne udgave er ”deltagelse, inklusion, empowerment og veje ud af hjemløshed”.

 Artiklen samt magasinet ”Homeless in Europe, spring 2015” kan downloades her

Artiklen oversat til dansk kan du finde her

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element