EN SYG FORSKEL – ET SUNDHEDSVÆSEN FOR DE SUNDESTE?

Sidste nyt

Er der forskel på den behandling, som rige og fattige danskere modtager på hospitalet og hos lægen?

Ja, udsatte og hjemløse borgere risikerer at blive behandlet respektløst eller med afvisning, når de henvender sig til sundhedsvæsenet. Det oplever gadeplansmedarbejderne i projekt UDENFOR jævnligt, når de ledsager en hjemløs borger til læge eller hospital. Den hjemløse bliver fx talt ned til eller bliver mødt med en afvisende tone af sundhedspersonalet. Det sker også, at sundhedspersonalet kommunikerer med gadeplansmedarbejderen om ’ham’, den hjemløse, hen over hovedet på ham.

Gadeplansmedarbejdernes oplevelser svarer til beskrivelserne i SUSY UDSAT-undersøgelserne, som Statens Institut for Folkesundhed med jævne mellemrum har udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte. Her fortæller udsatte borgere også, at de af og til føler, at de ikke bliver hørt og at deres eventuelle misbrug eller psykisk sygdom kommer til at skygge for deres fysiske helbredsklager, der således risikerer at blive overset. Med den slags oplevelser i bagagen er det forståeligt, at udsatte borgere udsætter lægebesøg eller ender med helt at opgive kontakten til sundhedsvæsenet – med alt hvad det indebærer af forværring og komplikationer og i sidste ende en alt for tidlig død.

Vores ærinde her er ikke at klandre sundhedspersonalet for dårlig opførsel eller mangelfuld indsats; de fleste gør, hvad de kan – og ofte langt mere end det – i anstrengelserne for at lindre og afhjælpe de mest udsattes nød. Og vi har stor respekt for de samarbejdspartnere, der anstrenger sig for at bøje og tilpasse ydelsen til en ofte umulig og håbløs situation, som slet ikke er beskrevet i kataloget over standardiserede ydelser på stedet.

Vores ærinde er derimod åbent at kritisere standardiseringer og det rationalistiske menneskesyn, som efterhånden gennemsyrer vores samfund og hele den offentlige sektor. Et menneskesyn som begunstiger de, der er velstillede og velfungerende; de, der træffer fornuftige og ansvarlige valg om deres liv og helbred og som er kompetente borgere, hvis helbredsproblemer nøje modsvares af sundhedsvæsenets standardiserede ydelser. Det rationalistiske menneskesyn levner ikke plads til tålmodighed, hensynsfuldhed, solidaritet og barmhjertighed, som er noget af dét, de udsatte borgere har allermest brug for, når de møder sundhedsvæsenet.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element