En syg forskel – om den usunde hjemløshed

Sidste nyt

I DR1’s programserie om ulighed i sundhed er det forskellen i sundhed mellem rig og fattig, man fokuserer på, men som vi allerede har skrevet om, ved man derudover en del om de særlige forhold hos de socialt udsatte, der også er hjemløse. Også mennesker, som er hjemløse, er forskellige og har varierende levekår. Dem vi, i projekt UDENFOR, har kontakt med, er de hjemløse, der lever på gaden og dermed en særligt isoleret tilværelse. Hvordan er det med deres helbredsforhold?

I 1999 tog vi initiativ til at møde disse hjemløse med et gade-sundhedstilbud, ’Sygepleje på Hjul’. Her mødte vi alvorligere og ubehandlede lidelser som tuberkulose, hjertelidelser, forhøjet blodtryk og mindre alvorlige, men lige så ubehandlede lidelser som kroniske sår og andre hudlidelser, dårlige tænder og gener fra mave-tarmkanalen. Den enkelte hjemløse havde vænnet sig til tingenes tilstand og levede mere eller mindre godt med symptomerne, selvom de må have været meget generende. De med de alvorlige lidelser blev relativt godt modtaget i sundhedssystemet, men måtte hjælpes med at finde vej rundt i systemerne, og den opfølgende behandling mislykkedes gang på gang. De, med mindre alvorlige lidelser var af sundhedsvæsenet overladt til sig selv. ’Sygepleje på hjul’ blev afsluttet efter 4 år. Siden har dels et frivilligt dels et kommunalt sundhedsprojekt taget over.

Vi følger stadig de sundhedsmæssige forhold hos gadehjemløse gennem årlige opgørelser af vores journalnotater. Vi ved derfor, at i hvert fald to tredjedel af de hjemløse, der lever på gaden har et misbrug af enten alkohol, illegale rusmidler eller en blanding af begge. Desuden ved vi, at halvdelen af de hjemløse, der lever på gaden har en alvorlig psykisk lidelse, og at knap halvdelen af disse samtidigt har et misbrug af rusmidler. Endelig ved vi, at i hvert fald hver tredje hjemløs på gaden har en eller flere fysisk lidelser af varig og belastende karakter, og at der er en stor hyppighed af forskellige samtidige helbredsproblemer, store og små mellem hinanden.

Sygdom rammer os alle. De lettere sygdomme går over af sig selv med lidt pleje og hjælp fra nærtstående; de alvorligere ved, at vi hver især kan håndtere at modtage de ydelser, sundhedsvæsenet tilbyder. Sådan er det, når man har en bolig og et godt netværk. Med til at forstå sygdom hos hjemløse er, at de ikke har en god seng at ligge i og familie og venner til at være omkring sig. Det er en fjern luksus for de hjemløse, der konstant eller i perioder bor på gaden, hos tilfældige venner eller på skiftende herberger – og det er en vigtig barriere i behandlingen af deres lidelser.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element