En varm augustaften i Den Mobile Cafe

Sidste nyt

Forfatter: Amanda Møller Rasmussen

Fra januar til august 2018 var jeg frivillig antropologisk konsulent hos projekt UDENFOR. Min opgave var at observere, analysere og sætte ord på metode og frivillighedskultur i Den Mobile Cafe. For at få så godt et indblik som muligt, har jeg haft vagter med 14 forskellige frivillige, 2 gadeplansmedarbejdere og kørt 25 gange. Følgende er et udsnit af mine observationer, som kan læses i dybden i min rapport her.

Klokken er lidt i fem en travl hverdagsaften på Nørrebro. To frivillige møder ind på projekt UDENFORs kontor, hvor kokken venter med dagens hjemmelavede aftensmad. Menuen står på sammenkogt ret og kartoffelmos, et stensikkert hit selv på en lidt varm aften.

De frivillige finder jakkerne med projektlogoet frem og får fyldt bilen op med det, som mangler. I dag kopper og tallerkner. Derefter kører de afsted til det første stop på dagens rute. De har samlet et par T-shirts, sokker og nogle siddeunderlag, som de kan dele ud, hvis nogen af de hjemløse mangler.

De frivillige kører ud for at dele et varmt måltid mad ud til byens hjemløse gadesovere og psykisk sårbare. På dagens fire faste stop møder de frivillige omkring 40 brugere. Nogle vil bare hurtigt have mad og kaffe, og fortsætter derefter deres daglige gang efter høflig at have sagt tak for mad. Andre bliver omkring bilen for at tale om løst og fast; fra vejret til livet på gaden.

Efter maden er blevet delt ud, er det tid til kaffe. Det er specielt nu, at de to frivillige kan få skabt kontakt, hygge og pleje relationer. Nogle af brugerne er faste gangere, som kender de frivillige og følger op på sidste uges samtaler, andre kommer mere sjældent og kender de to frivillige mere løst.

Hos Den Mobile Cafe er det på de hjemløses egne præmisser, hvorvidt de ønsker at have kontakt. For nogle af brugerne af Den Mobile Cafe gælder det, at de har et meget begrænset netværk. Derfor er de frivillige tit deres eneste daglige kontakt. Kontakten med de forskellige brugere har det til fælles, at det typisk er de frivillige, som er opsøgende på kommunikationen, men brugerne som sætter grænserne for, hvorvidt de gider eller ej.

I Den Mobile Cafe skal man nemlig ikke nødvendigvis blive og snakke. Man har råderum til at gå, blive, snakke, lytte og ombestemme sig, alt efter, hvad man nu den aften føler for. Men i aften er stemningen høj, og de frivillige ender med at pjatte mere end 40 minutter på det sidste stop.

Efter det sidste stop har de frivillige et par portioner mad tilbage i bilen. De kører omkring Indre By for at lede opsøgende efter gadesovere, som kunne have lyst og brug for maden. Den opsøgende kørsel kan være rigtig svær, da gaden ændrer sig fra dag til dag, fra time til time. I dag er de frivillige heldige. Ved et af de ansatte gadeplansmedarbejderes kørselsforslag, sidder nogle unge mænd, som både har lyst og brug for mad, kaffe og en snak.

Efter dagens kørsel, kører de frivillige tilbage til kontoret. Her tømmer de bilen, rengør madfadene og skriver i en intern dagbog, der bliver sendt ud til projekt UDENFORs medarbejdere, om dagens kørsel og om der mangler noget i bilen.

Alt i alt fire timers begivenhedsrig kørsel, hvor de frivillige både får uddelt 40 portioner mad, hygget om cafeens brugere og videreformidlet dagens status til de andre frivillige og de professionelle gadeplansmedarbejdere hos projekt UDENFOR. Man skal kun køre én gang i Den Mobile Café, før man ser, at caféen er meget mere end blot en madbil. Den er et redskab til omsorg, kontakt og pleje af relationer på gaden – alt sammen vigtigt, vil man forbedre vilkårene for hjemløse gadesovere.

Den Mobile Cafés historie

Den Mobile Cafe har siden 2001 uddelt et varmt måltid mad og en god snak til Københavns hjemløse. Mere end 4026 ture og omkring 188.602[1] portioner mad er blevet uddelt på hverdagsaftner i København fra 2002-2018.

Den Mobile Cafe har udviklet sig en del siden starten, fra at være et mindre foretagende, der fik den overskydende mad fra Cafe Victor og med ca. 20 frivillige tilknyttede til nu, hvor projektet er skaleret til at omfavne 40 frivillige, fire faste stop og omkring 40 mere eller mindre faste brugere. projekt UDENFOR har i dag sin egen kok, der tilbereder næringsholdig mad fra bunden og 2 gadeplansmedarbejdere udover de frivillige, hvor den ene gadeplansmedarbejder også fungerer som frivilligkoordinator. Sammen skaber de hver dag Den Mobile Cafe.

Den Mobile Cafe er ikke et projekt med en start- og slutdato. I stedet fungerer Den Mobile Cafe som en indsats, der kan justeres til at tilpasse den aktuelle situation på gaden. Indsatsen, som er en højt prioriteret del af projekt UDENFORs gadeplansarbejde, har siden starten fokuseret på, med afsæt i maden, at opbygge sociale relationer til nogle af gadens mest udsatte. Brugerne af cafeen har ofte sociale og psykiske problemer og/eller misbrugsproblemer, og de kan eller vil ikke opsøge maden eller hjælpen selv.

”Ikke et suppekøkken”

Hvis man spørger projekt UDENFOR og deres frivillige, hvad der gør Den Mobile Cafe særlig og vigtig i arbejdet med gadens folk, så foreligger der en klar enighed om, at Den Mobile Cafe er mere end et suppekøkken. Det er relationen mellem de frivillige og brugerne, som er i fokus, når de frivillige sætter sig ind i bilen og ruller afsted. Maden og kaffen fungerer som en platform, hvorfra der skabes samtaler og omsorg rettere end kernevelfærd. Tanken er, at ved at møde de hjemløse i deres eget miljø på gaden, i stedet på f.eks. en varmestue, er der lettere adgang for både brugerne og de frivillige, som kan møde hinanden i øjenhøjde og på de hjemløses præmisser. Herfra kan de bringe deres egne historier og personligheder i spil og derigennem skabe netværk.

Den Mobile Cafe er derfor et vigtigt supplement i projekt UDENFORs kontaktbaserede gadeplansarbejde. I Den Mobile Cafe fungerer de frivillige både som gadeplansmedarbejdernes ekstra-lange øjne og øre på gaden, men også i deres eget format, som bekendte omsorgsgivere til de hjemløse.

Samspillet mellem det frivillige arbejde og gadeplansindsatsen

Men hvordan fungerer sådan et projekt, der sammenfletter det frivillige og professionelle gadeplansarbejde? Dette er det centrale undersøgelsespunkt i min afsluttende rapport. Hvordan spiller de to former for engagement sammen, uden at den ene form overtager den anden? Hvordan skabes meningsfulde relationer gennem det frivillige arbejde med fokus på de hjemløses behov og de frivilliges kompetencer? Og måske vigtigst, hvad er det som gør, at Den Mobile Cafe er mere end bare en madbil?

Du kan læse min fulde rapport her


[1] Tallene stammer fra projekt UDENFORs årsberetninger 2002-2017. Samtidigt er tallene fra 2018 hentet fra den online frivillighedskalender. Desværre var det ikke muligt at få tallene fra den Mobile Cafes første år, 2001.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element