Engagerede deltagere til konferencen Digitalt UDENFOR

Det blev en engageret og hektisk dag, da projekt UDENFOR afholdt konference om socialt udsatte og IT. Alle konferencens pladser var udsolgt, og 180 deltagere fyldte godt op i Mødecenter Odense på en dag, der bød på masser af vidensudveksling og diskussioner om hjemløse, socialt udsatte og deres digitale udfordringer.

Dagen blev åbnet af direktør i projekt UDENFOR, Ninna Hoegh, og ordstyrer Knud Vilby, der stod for at holde den røde tråd i dagens program, der var tæt pakket med oplæg og workshops. Straks herefter gik  erhvervs-ph.d. fra Syddansk Universitet Søren Skaarup, der blandt andet forsker i digitalisering af det offentliges kommunikation med borgerne, på talerstolen.

I sit oplæg påpegede Søren Skaarup, at den offentlige sektor har en enorm udfordring med at formidle sit bureaukrati på en måde, der skaber sammenhæng for den enkelte borgere, både når det kommunikeres digitalt, på papir eller ansigt til ansigt.

Udfordringen er, sagde Søren Skaarup, at mange borgere gerne vil tale med et levende menneske, når de henvender sig til kommune eller stat. Folk ønsker med andre ord: ”En hånd at trykke og en røv at sparke,” i deres kommunikation med offentlige myndigheder.

En stor del af det offentliges digitalisering af services er ganske fornuftig, men der er forsat mange ting, der halter i kommunikationen mellem system og borger. Og det er som oftest nemmere at lave systemerne om, end at lave borgerne om, konstaterede Søren Skaarup stilfærdigt.

ny.JPG
IMG_5303.JPG-3

Stor frustration
Næste taler var Marianne Sørensen fra Digitaliseringsstyrelsen, der i sit oplæg kom ind på, hvordan man fra statslig side forsøger at udbrede de politisk besluttede digitaliseringsmål via de enkelte kommuner til borgerne.

Undervejs fik Marianne Jørgensen en del kritiske spørgsmål, særligt fra en del af konferencens hjemløse deltagere, der afkrævede svar på konkrete problemer og luftede en vis frustration over den igangværende digitaliseringsbølge.

Spørgsmålene regnede ned over Marianne Sørensen med en entusiasme, der på et tidspunkt fik en anden deltager til at rejse sig og pointere overfor spørgerne, at ”man ikke skal skyde budbringeren.”
Marianne Sørensen svarede dog beredvilligt på kritikken og søgte at nå omkring alle spørgsmålene fra salen.
Generelt var dagens store spørgelyst et tydeligt tegn på, at den igangværende digitalisering påvirker både borgere og kommunalt ansatte, og at der ofte er stor tvivl om, hvordan love og bekendtgørelser på området skal tolkes. Og bølgerne gik sommetider højt, når herbergsbrugere diskuterede med repræsentanter fra stat og kommune.

Der blev forlangt svar omkring de mange problemer med at kommunikere med det offentlige, som mange møder i det daglige. Et del af problematikken er, at kommunerne ikke tolker reglerne ens, tilføjede Søren Skaarup: »Nogle kommuner er ret large, mens andre administrerer reglerne langt mere firkantet, end de behøver at gøre,« sagde han.

 

Workshops
Efter de to første oplæg, var det tid til at sende det diskussionslystne publikum ud i den første af dagens to  workshops. En del af ideen med konferencen var nemlig at sætte folk med vidt forskellig baggrund i grupper, der kunne diskutere digitaliseringsudfordringerne, udveksle viden og måske endda også blive klogere på nye løsninger.

I de forskellige workshops, som blev ledet af en række kapaciteter, der alle i det daglige beskæftiger sig med digitaliseringens påvirkning af borgernge, kunne kommunale frontmedarbejdere, statsansatte og herbergsbrugere udveksle erfaringer og diskutere problemerne fra hver deres synspunkt. Det førte ofte til gode og energiske diskussioner.

Efter første rundes workshop og en god frokost fyldte deltagerne igen fællessalen for at høre gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR Tabita Nyberg Petersen fortælle om sit arbejde med et IT-projekt, hvor hun forsøger at blive klogere på samt afhjælpe hjemløse borgeres digitale problemer.

I sit oplæg delte Tabita Nyberg Petersen ud af sine praktiske erfaringer fra sine mange møder med hjemløse i parker og på biblioteker, og hun inddrog en række af deres synspunkter og citater. Eksempel et fra en person, der efter at have lært en masse om IT, spurgte hende: ”Men vi skal vel stadig tale sammen, ikke?”

Efter endnu en runde workshops og et gigantisk midtfynsk kagebord med kaffe, rundede Ninna Hoegh og Knud Vilby dagen af med at opsummere, hvad der var sket i de forskellige workshops.

Der blev fundet en vinder i dagens konkurrence, hvor deltagerne dystede om at skrive deres navn hurtigst muligt på en specieldesignet IPad, hvor tastaturtasterne konstant flyttede sig rundt, til stor frustration for konkurrencedeltagerne. Meningen med galskaben var selvfølgelig at give den enkelte et indtryk af, hvor svært det kan være for en del socialt udsatte at benytte computer og IT.

Efter at vinderen var udpeget, blev konferencedeltagerne præsenteret for dagens gave – en lille pose med frø fra blomsten Digitalis Mertonensis. Når deltagerne kommer hjem og planter Digitalis-frøene i deres have eller urtepotte, vil de snart kunne nyde de flotte røde blomster og på den måde blive mindet om en engageret konference, som forhåbentligt gjorde deltagerne klogere på tidens digitale udfordringer for vores socialt udsatte medborgere.

P1070045.JPG-3
P1070090.JPG-3

 

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element