Afhængig af gaden

Sidste nyt

Man kan være afhængig af stoffer – afhængig af alkohol. Men man kan også være afhængig af livet på gaden.

Efter år på gaden, måske afbrudt af kortere ophold i egen bolig, ophold på bosteder etc. eller hjemsendelser til oprindelseslandet, vender flere hjemløse igen og igen tilbage til et liv på gaden. Det har mange og forskellige årsager. En af dem er, at de er blevet afhængige af livet på gaden.

Det er gaden, de vender tilbage til, når alt andet glipper, fortæller de.

Gaden, som, for mange hjemløse, repræsenterer det trygge og det velkendte. Det kaotiske. Det sted, hvor de kan være anonyme, være sig selv og selv sætte rammerne.

Samfundets systemer og struktur kan nemlig, for mange, være vanskelige at passe ind i og for en stor del af de hjemløse, handler hjemløshed derfor ikke blot om at mangle en bolig – men om at mangle følelsen af at høre til.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element