FOLK KAN JO GODT REGNE UD DET ER KOLDT AT SOVE UDE I JANUAR – MEN DER ER OGSÅ EN MASSE DE IKKE KAN REGNE UD. HVORFOR BLIVER VI IKKE SPURGT OM DET?

Sidste nyt

Kåre* bor på herberg efter at have levet på gaden i 3 år. projekt UDENFOR har mødt ham til en snak om medier og udsatte.

Hvordan oplever du mediernes dækning af hjemløseområdet?

Der er mange misforståelser omkring hjemløshed, og mange af de misforståelser kommer fra medierne, der videregiver et meget stereotypt billede af hjemløse, som dem der står på gaden med en øl i højre hånd, en cigaret i venstre, langt hår og skæg. Sådan ser hjemløshed selvfølgelig også ud, men den har mange andre ansigter, og det giver et meget misvisende billede af hjemløshed, når de ikke bliver vist. Mangfoldigheden kommer slet ikke frem.

Kan du komme med nogle eksempler?

Jamen der er masser af eksempler. Der jo både misbrugere og sofasurfere. Der er folk der sover i biler, og der er sågar gadebørn. Jeg har mødt børn på 12-13 år, der levede på gaden. Det findes også, men det ved offentligheden ikke. De ser det ikke.

Og hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt af flere grunde. Jo mere du ser stereotyperne, jo mindre bliver du i stand til at se hjemløshed, der hvor den er, og det er et problem, at vi ikke kan se den, hvis vi skal bekæmpe den – eller forhindre den for den sags skyld. Folk har ikke fornemmelsen af, at det kan ske for dem selv, før de står på gaden på grund af en skilsmisse, fyring, en psykisk lidelse eller en af de andre ting, som kan ramme alle.

Folk har heller ikke fornemmelsen af vilkårene på gaden. Der er ting, som selv jeres gadeplansmedarbejdere – som ellers ved virkelig meget – ikke ved. Der er en subkultur på gaden, som ikke kommer op til overfladen, hvis ikke hjemløse bliver inddraget. Den enkelte hjemløse kan ikke gøre det, for man kan nemt komme til at sige noget, man ikke skulle have sagt, og det kan i nogle tilfælde have store konsekvenser for en selv og for andre i gademiljøet. Det er jo svært at tænke alt ind, når man sidder der foran mikrofonen. Det er svært for selv en trænet person, og hjemløse er ikke trænede i den slags.

KÅRES TRE RÅD TIL MEDIERNE

Medierne skal være bedre til at få fat i hjemløse, som er mindre synlige, fordi de ikke står i Hus Forbi uniform. Jeg ved godt at journalister har en stram deadline, og det kan være svært, men her mener jeg også at mediehusene har har et ansvar for at prioritere området og afsætte tid til at lave ordentlig research, ligesom de gør, når de for eksempel skal dække erhvervsstoffet. Tænk hvis de brugte ligeså mange ressourcer på at kuglegrave det sociale område i stedet for at lave artikler, der kun skraber overfladen. Måske kunne der på den måde også komme fokus på hvordan problemerne opstår – i stedet for at vi kun ser dem, når de er kørt helt ud.

Journalisterne skal både snakke med hjemløse, og med dem der arbejder i hjemløseorganisationerne – og det skal de gøre før de står med kameraet og en deadline. Der er nemlig nødt til at være et filter, og det kan organisationer som projekt UDENFOR hjælpe både journalister og hjemløse med, så hjemløse ikke bliver åndeligt voldtaget – for sådan kan det godt opleves bagefter. Journalisterne tit går efter den personlige historie, og det kan være både farligt og hårdt at snakke om konkrete situationer.

Journalister bruge hjemløse mere som ekspertkilder fremfor at fokusere på det sensationelle og private. Vi ved en masse om de faktiske forhold på gaden, og vi ligger inde med en masse vigtig viden, men det kræver vi bliver spurgt, for vi ved ikke altid selv, hvordan vi skal få adgang til medierne, og når de kontakter os handler det ofte om vores oplevelser på gaden, men folk kan godt regne ud, at det er koldt at sove ude i januar, men der er også en masse de ikke kan regne ud, og hvorfor bliver vi ikke spurgt om det?

KÅRES TRE RÅD TIL HJEMLØSE

Hvis du bliver interviewet, så bed om at se det færdige interview, inden det bliver bragt.

Vær ekstra varsom, hvis det er film, der skal klippes.

Gør det ikke alene, men vend det med en af hjemløseorganisationerne, din kontaktperson eller en du kender, der har været i medierne.

 

 

 

*Navnet er ændret af redaktionen.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element