Leopold – En hjemløsefortælling

hjemløsefortælling

Projekt UDENFOR møder Leopold i Den Mobile Café i november 2010. Han er fra Polen og en af og en af de mange migranter, som projekt UDENFOR dagligt møder, som er søgt til Danmark med et håb om et bedre liv og en lysere fremtid, men som ender på gaden som hjemløse i en hurtig og livsfarlig deroute.

 

sover_smal

 

Leopold har en beundringsværdig stor viden om film og filminstruktører. Han er også kristen og meget optaget af synd og straf. Han kredser ofte om emner som kristendom og englevæsen; engang fik han sagt noget grimt og så var der kommet tre engle, som havde fortalt ham, at han skulle gå bodsgang på gaden i København.

 

Leopold har et voldsomt stort forbrug af alkohol. Han drikker tæt og er stort set altid påvirket eller i færd med at drikke sig fuld.

 

Vi bemærker, at Leopold næsten altid færdes alene, trods det at han har let ved kontakt og tydeligvis nyder samvær med andre. Med tiden iagttager vi, at Leopold, når han er ædru, distancerer sig fra sine hjemløse landsmænd og siger, at de andre polakker er blevet dumme af at drikke. Vi bemærker også, at Leopold i ædru tilstand er uhyre omsorgsfuld over for sine landsmænd. Fx giver han ved en lejlighed en jakke, som projekt UDENFOR har udstyret ham med, til en anden hjemløs, som ’har mere behov end mig’.

 

Gennem de første vintermåneder i 2010 tager drikkeriet til og vi ser store udsving i Leopolds adfærd og trivsel. Vi møder ham ofte fuld, beskidt, forslået og haltende. Hans deroute synes voldsom og hurtig og da han kommer i klammeri med nogle andre brugere på nødherberget, hvor han ellers har tilbragt de kolde vinternætter, bliver han bortvist og må nu tilbringe nætterne på en varmerist ved Rådhuspladsen.

 

Af og til har vi gode samtaler med Leopold. Han er meget optaget af engle-temaet og fortæller ved en lejlighed, at han er skytsenglen Gabriel. Han er i stand til at helbrede folk og har faktisk helbredt nogle af sine venner. Han fortæller også om sin familie i Polen. Han er angiveligt ud af en rig familie. Faderen er for længst død af alkoholrelateret sygdom. Moderen døde, da Leopold var 4 år, hvorefter en tante adopterede ham. Han har fem søstre og en bror og der synes at have været en længerevarende familiestrid dem imellem, idet Leopold ikke har villet give samtykke til salg af barndomshjemmet. Det har ført til konflikt i familien.

 

Ved årsskiftet til 2011 er situationen bekymrende; Leopold drikker tæt og får gentagne anfald af kramper. Han indlægges hyppigt på grund af disse krampeanfald og det er svært at skelne, om de er alkoholrelaterede eller om der er tale om epilepsi.

 

Trods den miserable situation lykkes det Leopold at opsøge nogle af byens få tilbud om omsorg og hjælp til udlændinge. Nødherberget, som ellers havde givet ham permanent karantæne, lader ham få adgang mod at opbevare hans spiritus, til han forlader stedet om morgenen. Nogle nætter tilbringer han i en kirke, der også tilbyder natlogi hen over vinteren. I en anden kirke henter han spisebilletter til et måltid varmt mad, som serveres på et værested. I projekt UDENFOR tilbyder vi kontakt, samvær og skadesreduktion. Vi sørger også for, at han får varmt og tørt tøj, sko og medicin og vi bygger bro til sundheds- og andre omsorgstilbud. Da han af og til taler om at rejse til Norge for at hente nogle penge, som han angiveligt har til gode efter et tidligere arbejdsforhold, hjælper vi ham med kontakt til ambassaden, så han kan få nyt pas til erstatning for det gamle, som er bortkommet.

 

Når nødovernatningsstederne er overfyldte eller lukker efter vinteren, sover Leopold udendørs i trappeskakter, læskure eller på forladte steder. Han hører til i en fast, lille gruppe af landsmænd, som holder sammen i dagligdagen og som sover på samme sted.

 

I foråret 2011 har Leopold en kort periode, hvor han synes mindre belastet af følgerne af sit store alkoholforbrug. Til gengæld har han ofte perioder med sortsyn og tristhed, hvor han ikke synes, at livet er værd sat leve. Han forsøger ved én lejlighed at begå selvmord ved at hoppe ned på s-togskinnerne, men politiet når at få ham op i tide og han bliver kørt til psykiatrisk skadestue.

 

Midt på sommeren ser vi imidlertid et tungt tilbagefald til kaos; Leopold begynder at sove på uhensigtsmæssige steder, er næsten konstant fuld, færdes meget alene og bliver overfaldet af en gruppe udlændinge. Vi fortsætter den skadesreducerende indsats og bevarer relationen.

 

I december bliver han indlagt i dårlig tilstand og efter at have set syner. Han er indlagt en uges tid og personalet overvejer at tvangstilbageholde ham. Han forlader dog hospitalet, som herefter kontakter projekt UDENFOR, idet Leopold ikke har fået sin medicin med sig.
I løbet af december beslutter Leopold at rejse hjem til Polen. Vi støtter ham i denne beslutning og hjælper ham med økonomi til hjemrejse og et mindre pengebeløb, da han en af de første dage i januar 2012 rejser hjem.

 

I februar 2012 er Leopold tilbage på gaden i København. Han fremtræder rask og i god form, men allerede efter 14 dages druk ser han dårlig ud og har sår på hænderne, som er hævede. I april er han kortvarigt indlagt med mange sår i ansigtet og på hænderne.

 

Leopold klarer sig nogenlunde på gaden hen over sommeren, men i september bliver han alvorligt syg. Han er svulmet kraftigt op fra underlivet og ned og vi kontakter derfor Røde Kors’ Sundhedsklinik, som finder akut behov for hospitalsindlæggelse. Han forbliver indlagt i en måneds tid og bliver kortvarig overflyttet til et andet hospital på grund af blødninger fra endetarmen.
Årsagen til det opsvulmede underliv er en svagt fungerende lever. En læge forklarer, at leveren fungerer med 8% af det normale og at Leopold har ca. 50% chance for at overleve de nuværende helbredsproblemer under forudsætning af, at han holder op med at drikke.
Under indlæggelsen bevarer vi kontakten til Leopold, som vi besøger næsten dagligt. Vi sørger for hans småfornødenheder og fungerer som bindeled mellem ham og hospitalet.

 

Efter indlæggelsen lægger Leopold alkohol og cigaretter på hylden og d. 8. december 2012 udtaler han til TV2 i et indslag om hjemløses vilkår på gaden i vinterkulden: ” Man er som et dyr, for man skal selv finde mad og et sted at sove”. Han ønsker nu at komme hjem til Polen og i midten af december sætter vi ham på bussen hjem.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element