Fra tegnebræt til virkelighed: En evaluering af hjælp til de mest udsatte hjemløse borgere

Sidste nyt

VIVEs evaluering af projekt UDENFORs projekt ‘Locker Room‘ og ‘Byg UDENFOR

To af projekt UDENFORs nuværende projekter, der startede med en bevilling i 2016, er nu blevet evalueret af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Evalueringen viser springet fra da projekterne lå på tegnebrættet til, hvordan de kom til at se ud i praksis. Rapporten formidler både udfordringer og resultater i projektperioden, og kan bruges af praktikere såvel som studerende, der ønsker mere viden om projekter med sårbare målgrupper.

Projekternes formål

I 2016 fik projekt UDENFOR midler fra Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst stillede (FEAD). Fonden er etableret for at støtte EU-landenes hjælp til de mest socialt udsatte mennesker, og er i Danmark administreret af Socialstyrelsen.

Med midlerne igangsatte projekt UDENFOR to projekter: ’Locker Room’ og ’Byg UDENFOR’.  Førstnævnte har haft som særligt mål at hjælpe de mest udsatte hjemløse borgere med lovligt ophold i Danmark til en mere stabil og tryg tilværelse gennem socialfaglig støtte kombineret med tilbuddet om opbevaring af ejendele. Det er typisk EU-migranter, der er arbejdsløse, lever i hjemløshed og som ofte er plaget af psykiske sårbarheder og/eller misbrug.

Sidstnævnte projekt har både inkluderet EU-migranter med lovligt ophold såvel som danske statsborgere, og har haft som sit mål at teste nye brugerinddragende metoder til at bringer mennesker ud af hjemløshed. Her har et samarbejde med blandt andre Arkitekter Uden Grænser og Monstrum ført til seks selvbyggede, mobile minihuse, der er bygget efter hver enkelt tidligere hjemløses behov. Med midler fra TrygFonden har det været muligt for projekt UDENFOR at fortsætte projekt Locker Room til og med 2021. Projekt ’Byg UDENFOR’ er i dag blevet til projekt ’Levefællesskab’.

Praksisnær og handlingsanvisende viden

I VIVEs evaluering af projekterne ’Hjælp til De mest udsatte borgere’ sammenlignes projekterne i dag med hvordan de så ud ved deres spæde opstart, da projekterne stadig bare var idéer på et tegnebræt. VIVEs evaluering viser på den måde, hvordan projekterne har udviklet sig, hvilke udfordringer og dilemmaer, der har været i løbet af perioden, resultater og medarbejdernes tilgang til arbejdet med målgrupperne.

Evalueringen giver således praksisnær og handlingsanvisende viden, som kan komme lignende fremtidige projekter med samme målgruppe til gavn.

VIVEs rapport kan downloades HER.

Ønsker du at vide mere, kan du læse om projekt UDENFORs arbejde og projekter her eller bestille et oplæg.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element