Gadeplan fortæller: “Når hjælpen er knap”

Sidste nyt

I 23 år har projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere gået på gaden og skabt kontakt til mennesker i gadehjemløshed. Det er mennesker, der enten er usynlige for andre eller synlige på måder, der får andre til at undgå kontakt med dem. Gadesoverne er på én og samme tid både afviste og afvisende, og at skabe en god kontakt kan tage lang tid.

En fællesnævner, for dem vi møder, er ofte alvorlig psykisk sygdom foranlediget af traumatiske begivenheder i personens liv. Det liv, de lever på gaden, er ofte præget af ensomhed, isolation og smerte, men også vilje og styrke til at klare sig igennem et barskt liv på gaden og for nogle endda hele vejen indenfor. Det er mennesker, der har beriget vores arbejde med nye indsigter i forhold til, hvordan vi bedriver gadeplansarbejdet bedst. Her er historien om ”Torben”, hvis fortælling vi har fået lov at lære at kende og være en del af.

Historien om Torben: Når hjælpen er knap

”For snart 14 år siden fandt jeg Torben liggende inde på Strøget. Han lå og sov i en vandpyt med meget lidt tøj på, og det var vinter. Dengang var jeg nystartet praktikant i projekt UDENFOR, og situationen var noget af det mest uværdige, jeg havde været vidne til.

Jeg fandt hurtigt ud af, at han hed Torben og var svensk statsborger. På det tidspunkt kunne svenske hjemløse i Danmark ikke få meget hjælp, da retten til hjælp var, og til dels stadig er, knyttet op på, hvorvidt man har dansk statsborgerskab. Han var sådan én, som mange af de ansatte på hjemløsetilbuddene i byen ikke vidste, hvad de skulle stille op med. På herbergerne og natcaféerne forlød det sig, at hvis de bare behandlede ham dårligt nok, så ville han tage hjem til Sverige af sig selv. Torben var uønsket, udsat og havde svært ved at tage vare på sig selv.

Da jeg efter et stykke tid havde fået en god kontakt til ham, fandt jeg ud af, at mange af hans problemer, udover psykisk sygdom, handlede om økonomi. Derfor tog jeg sammen med Torben til Sverige for at se, om vi kunne løse nogle af de økonomiske problemer, der lå og ventede på ham der. Det kunne vi godt, og det var de første spæde skridt til at hjælpe Torben. Men der skulle langt mere til, før han kom væk fra gaden.

Torben var kærlig og omsorgsfuld, men der var mange basale ting, han ikke kunne. Det skyldtes en meget hård og traumatisk barndom, og han havde simpelthen aldrig fået lært de ting, som vi andre normalt lærer fra vores forældre.

Hvis du spurgte ham selv, var han ikke psykisk syg, men bare lidt anderledes. Og på en måde synes jeg, at det var en fin beskrivelse af ham. Han passede ikke rigtigt ind nogle steder, fordi han var den, han var, og det var en stor grund til, at han levede på gaden. Han blev ikke behandlet godt af det omgivende samfund og havde mange gange oplevet et system, der på ingen måde var kærligt og omsorgsfuldt som ham selv. Det etablerede hjælpesystem var simpelthen ikke ’gearet’ til at hjælpe en som ham dengang.

Torben og jeg hjalp hinanden rigtig meget i tidens løb. Jeg hjalp ham med at få dækket basale behov, og han hjalp mig med at forstå, at verden ikke altid er så ligetil, som man ønsker.

Den rejse, som vi har haft sammen i snart 14 år, tog for ikke så længe siden en meget positiv drejning. Torben er nemlig kommet på plejehjem. Og det er en fin sløjfe på et meget langt forløb. Han er kommet indenfor et sted, der passer til netop hans behov, og det glæder mig. Dér er han måske ikke så anderledes, som alle de andre, og jeg ved, at han bliver behandlet ordentligt.

Torben er et godt eksempel på, hvor vigtig tid og tålmodighed er i relationsarbejdet. Jeg tror virkelig på, at alle kan hjælpes. Og det gør jeg netop på grund af den erfaring, jeg har haft med Torben. Vi kan rigtig nok ikke hjælpe alle, men når vi hjælper dem, vi hjælper, skal vi gøre det ordentligt. Hele vejen. Og vi skal dokumentere, hvordan og hvad der kan lykkes. Ved at arbejde sådan kan vi faktisk få ændret tingene både for den enkelte men også mere strukturelt”.


Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element