Gadeplansarbejde

Hver dag, aften eller nat går projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere på gaden. Her observerer de byrummet, opsøger de mest udsatte hjemløse, stiller sig til rådighed og tilbyder en relation og eventuelt brobygning til relevante tilbud. Tid, tålmodighed og timing er omdrejningspunkterne i indsatsen, som til enhver tid tager udgangspunkt i den enkelte brugers behov for hjælp, støtte og omsorg.

st_smal

Målgruppen i projekt UDENFORs gadeplansarbejde er mennesker, der udover hjemløshed kæmper med flere komplekse og sammensatte problemer; mennesker som lever ude på gaden og ikke modtager den støtte, de åbenlyst har behov for og ret til.

Opsøgende gadeplansarbejde
projekt UDENFORs udgangspunkt, i forhold til at opsøge og skabe kontakt til målgruppen af hjemløse, hviler først og fremmest på en forestilling om, at de hjemløse, som alle andre, har et ønske om at leve så godt et liv, som det er muligt under de givne omstændigheder. På den anden side har vi en holdning til, at der er måder at leve på, som ikke er værdige og som kræver at nogle forholder sig til det liv, der leves og de betingelser, det leves på. Endelig mener vi, at den sociale kontakt altid er et centralt ønske og behov hos alle mennesker.

At få kendskab til mennesker, der, som projekt UDENFORs målgruppe, lever eller opholder sig på gaden fordrer synlighed og tilgængelighed. Derfor foregår projekt UDENFORs gadeplansarbejde på gaden blandt målgruppen og handler i første omgang om at være opsøgende ved at være til stede i byens rum, observere, kigge efter opholdspladser, sovesteder og enkeltpersoner, hvis adfærd vi finder bekymrende.

Møder vi en borger, der har brug for hjælp, eller er vi blevet kontaktet direkte af privat personer, forretningsdrivende, familiemedlemmer etc. vedrørende en hjemløs person med en bekymrende adfærd, fortsætter arbejdet hen imod at skabe kontakt.

At skabe kontakt kan være en langvarig proces og lykkes langt fra altid i første forsøg. projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere respekterer til enhver tid en afvisning, men kommer altid igen, da en afvisning sammen med andre indikatorer i projekt UDENFORs optik, lige så meget er en indikation på, at den enkelte netop er projekt UDENFORs målgruppe.

I et første kontaktforsøg vil gadeplansmedarbejderen typisk starte med at gøre opmærksom på sig selv ved eksempelvis at sætte sig i nærheden af den hjemløse på for eksempel en bænk, på biblioteket, i toget eller andre offentlige steder. Siden forsøger gadeplansmedarbejderen sig med at tage direkte kontakt, måske ved hjælp af et tilbud om en kop kaffe, en sandwich eller en cigaret. Ofte giver dette anledning til snakke, der siden giver grundlag for at lære hinanden at kende og ikke mindst giver gadeplansmedarbejderen indsigt i den hjemløse og hans eller hendes synspunkter, drømme og problemer.

Gennem de kontinuerlige møder på bænke, i parker eller på caféer, opbygges en så tillidsfuld relation, at vi kan danne os et så nuanceret billede af det menneske, vi har med at gøre, at vi, i samarbejde med den hjemløse, kan træde til med en individuel tilrettelagt indsats – den mere udgående del af gadeplansarbejdet.

personer_smal

 

Udgående gadeplansarbejde
I det udgående gadeplansarbejde ændrer gadeplansindsatsen karakter og handler overordnet set om at arbejde videre med at skabe en tillidsfuld relation til den enkelte og få etableret den rigtige hjælp, hvilket som oftest starter med at tage udgangspunkt i de mere umiddelbare behov. Det kan være at hjælpe med tøj, mad fra Den Mobile Café, en sovepose eller et telt.

Efterhånden som relationen udvikler sig, dannes der grobund for brobygning mellem den hjemløse og de mere etablerede hjælpeforanstaltninger, som for eksempel herberger, kommuner eller sundhedssystemet.

En målrettet indsats begynder således at tegne sig og brobygningsarbejdet kan omhandle alt lige fra hjælp til forsørgelsesgrundlag, ansøgning om pas eller sygesikringsbevis, hjælp til et midlertidigt opholdssted, ansøgning om bolig eller hjælp til en god hjemrejse til oprindelseslandet.

Med tiden, når den rette hjælp er godt etableret og den hjemløses situation er stabiliseret, holder projekt UDENFOR sig  mere og mere på sidelinjen.

Men grundet, at de forhold, der i sin tid var med til at udstøde den enkelte, let opstår igen, sørger projekt UDENFOR stadigvæk for at vedligeholde kontakten og udvise støtte og omsorg i det omfang, den enkelte har behov.

Konkret kan det for eksempel handle om at sikre et dagligt måltid mad fra Den Mobile Café, en jævnlig kontakt med en af projekt UDENFORs frivillige besøgsvenner, eller en gadeplansmedarbejder, så simple konfliktforhold ikke får lov til at udvikle sig og den enkelte mister sit forsørgelsesgrundlag, sin plads på forsorgshjemmet, sit arbejde, sin nyerhvervede bolig eller andet, der kan bringe den enkelte tilbage i en særlig udsat position.


I takt med tidens konjunkturer og strukturer ændrer projekt UDENFORs målgruppe sig hele tiden. Og projekt UDENFORs opgave er ikke, og må aldrig blive, at udføre varigt og etableret socialt arbejde. Derimod arbejder projekt UDENFOR aktivt og bevidst med at gå foran og eksperimentere med nye initiativer, som forhåbentlig på sigt kan overtages af andre aktører. Under fanen “projekter” kan du læse om projekt UDENFORs nuværende ad-hoc projekter.

ARTIKLER

Gratis byvandring

Kom med projekt UDENFOR på byvandring om 'Dark Design' og arbejdet for at forbedre forholdene for hjemløse gadesovere den 7. juli i København. Læs hvordan du tilmelder dig HER.

projekt UDENFOR valgt som medlem i nyetableret aftagerpanel på Masteruddannelsen i vidensbaseret socialt arbejde ved Aalborg Universitet.

projekt UDENFOR fortsætter praktiksamarbejde med Politiskolen

”Her er et eksempel på, hvordan man må opbevare sine ting, når man lever på gaden,” siger projekt UDENFORs gadeplansmedarbejder. Sådan lød det sidste år i december, da Sune fra politistudiet var i éndags- praktik i projekt UDENFOR. Et vellykket samarbejde mellem Politiskolen og projekt UDENFOR, som fortsætter med fire praktikbesøg - første gang i dag.

projekt UDENFOR vinder prisen: “Årets frivillige, digitale initiativ”

Der var store smil, da faglig leder Bibi Agger og gadeplansmedarbejder Tabita Nyberg Petersen i går modtog blomster fra Socialminister Karen Ellemann i forbindelse med, at projekt UDENFOR blev udråbt som Årets Frivillige, Digitale Initiativ af Digitaliseringstyrelsen.

Hjemløse fik vippet lidt med fødderne til koncert på Klaverfabrikken

To hjemløse brugere fik torsdag aften en unik oplevelse ud af vante omgivelser, da Klaverfabrikken i Helsingør inviterede projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere og hjemløse brugere til Koncert.

projekt UDENFOR indgår samarbejde med Københavns Kommune om særligt sårbare hjemløse migranter

projekt UDENFOR har netop modtaget midler fra Københavns Kommune til, i samarbejde med blandt andre kommunen, at arbejde målrettet med særligt sårbare hjemløse migranter i København

Interesse, ihærdighed og vedholdenhed er vejen til kontakt med de hjemløse

Han er helt lukket. Svarer kun ganske kort eller går sin vej. Men gadeplansmedarbejderen bliver ved, for hun ved, at når han afviser hendes forsøg på kontakt, så er det fordi, han oprigtig har brug for den.

projekt UDENFOR i Strasbourg for at styrke et tværeuropæisk samarbejde i kampen mod ungdomshjemløshed.

I det meste af Europa slås man i disse år med en stigende ungdomshjemløshed.Af denne grund samlede FEANTSA, sammen med Europarådet, igen i sidste uge 40 unge fra 25 forskellige lande i Europa, heriblandt Anne Kirkegaard fra projekt UDENFORs ungeprojekt.

Udpluk fra en nattevagt: Tre kvarter og allerede set fire mennesker sove på gaden

Vi har været ude i tre kvarter og har allerede set fire mennesker, der sover på gaden. Den ene var ikke gået til ro endnu, men havde fundet læ for vinden i en trappeopgang. Han fik en varm tår kaffe og en snak.

Udpluk fra en nattevagt – julefrokostsæsonen er sat i gang

Byen bærer tydeligt præg af at julefrokostsæsonen er sat i gang, hvilket gør at indre by forekommer ret hektisk.

Ny lydoptagelse inviterer indenfor i projekt UDENFORs nye Locker room

Flere og flere skabe i projekt UDENFORs Locker room bliver uge for uge taget i brug af hjemløse gadesovere, der har behov for et sted at opbevare deres ting. Kom med på besøg..

Retur til Sverige og Polen – motivation er nøglen til gode hjemsendelser

I går hjalp gadeplansmedarbejderne i projekt UDENFOR to hjemløse migranter tilbage til henholdsvis Sverige og Polen.

Udpluk fra en nattevagt – Natvarmestuerne har heldigvis ikke skullet afvise nogen… endnu

Mørket og roen har lagt sig over Købenavn. Nu bevæger vi os ud på nattevagt. Der er regn i luften - det betyder at de, som har et hjem, opholder sig trygt og varmt indenfor. Det betyder også at vi nemmere kan få øje på dem som lever udenfor.

Pludselig er der hul igennem – den hjemløse ringer

" Det er jo vejen frem for en tillidsfuld relation - at han husker mig og jeg er den, som han vælger at ringe til, når tingene falder sammen om ham."

Det var tydeligt i deres øjne, at de havde givet op – de var helt slukkede

”Børnene sad i skurvogne – fire og fire sammen– flere havde helt opgivet. De var beskidte, forkølet og havde for lidt og for småt tøj på,” fortæller projekt UDENFORs gadeplansmedarbejder, Bo Heide- Jochimsen, der husker tilbage på det, han karakteriserer som det værste og mest forfærdelige, han hidtil har set.

Så er vandregruppen nået halvvejs på Caminoen

De fire tapre vandrere er langsomt men sejt ved at æde sige igennem den lange og smukke rute. I dag befinder de sig i den lille spanske provinsby Melide, hvor de gør holdt for natten inden morgendagens vandring.

Caminovandringen er godt i gang

Så er gruppen af hjemløse og medarbejdere fra projekt UDENFOR og værestedet Den Sorte Gryde godt i gang med deres vandretur på den spanske pilgrimsrute Caminoen.

Historien om Esther

I 2011 hjælper projekt UDENFOR Esther på plejehjem. Esther er 76 år gammel og nedslidt efter at have levet på gaden i 15 år.

projekt UDENFOR ruster hjemløse til den digitale virkelighed

Samfundet bliver mere og mere digitalt og teknologiseret. Derfor har projekt UDENFOR netop startet et IT – projekt, der skal medvirke til at ruste nuværende og tidligere hjemløse til den digitale verden.