Hjælpen til udenlandske hjemløse spares væk

Sidste nyt

Københavns Kommune har ved budgetforhandlingerne for 2020 besluttet, at støtten til udenlandske hjemløse i form at ”Transitprogrammet” ved årsskiftet bortfalder. Det betyder, at transitprogrammet som projekt UDENFOR siden 2015 har været en del af stopper ved årets udgang. Det vil få store konsekvenser for det kommende år, og vi forudser en stigning af antallet af hjemløse i København.

Den gode hjemrejse

I projekt UDENFOR har vi taget del i transitprogrammet gennem det, vi kalder ”Den gode hjemrejse”. Her stabiliserer og hjælper vi de dårligst stillede udenlandske hjemløse, der ønsker at rejse tilbage til deres hjemland, fordi fremtiden kan tegne sig lysere for dem der. Det kan både være i form af lægehjælp, nyt pas, billet, støtte og lidt starthjælp til den nye tilværelse i hjemlandet.

I flere tilfælde har projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere rejst hele vejen med vedkommende hjem, for at sikre en god overgang fra Danmark til hjemlandet, en god modtagelse og at personen får al den hjælp, der er nødvendig det nye sted. Det er med til at sikre bedre vilkår for de mennesker vi hjælper, og det er med til at sikre, at personen ikke vender tilbage til gadelivet i en ny by.


Antallet af gadesovere vil stige endnu engang i 2020

Da støtten til udenlandske hjemløse spares væk, hvad der i forvejen er mangel på, forventer vi i projekt UDENFOR at antallet af hjemløse i de Københavnske gader næste år vil stige.

Vi vurderer nemlig, at transitprogrammet samlet set har hjulpet mellem 150 og 200 mennesker hjem hvert år. Det er mennesker, der det kommende år ikke vil få hjælp til at komme hjem, og derfor må tage ophold på gader og stræder, i parker og andre steder, hvor der er plads i vores by.

Transitprogrammet har haft en mærkbar effekt, og det vil derfor være ligeså mærkbart, når det fjernes. Vi håber at dette vil stå klart for aftalepartierne og borgmesteren til næste års budgetforhandlinger, hvor udenlandske hjemløse vil være endnu tydeligere i gadebilledet.

Du kan læse mere om besparelsen og konsekvenserne i Jyllands Postens artikel Særlig støtte til udenlandske hjemløse er sparet vækog om både transitprogrammet og den gode hjemrejse her.


Faktaboks:

  • Transitprogrammet gennemføres i Socialforvaltningens Hjemløseenhed i samarbejde med syv frivillige organisationer, heriblandt projekt UDENFOR.
  • Københavns Kommune afsatte i 2016 2,7 mio. kr. årligt frem til 2019 til transitprogrammet.
  • Kommunen har valgt ikke at afsætte penge til programmet i budgetaftalen for 2020.

Kilde: Jyllands-Posten

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element