Hjemløse i Aarhus fortjener langtidsholdbare løsninger

Sidste nyt

af Thomas Medom
Rådmand Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus

 

Aarhus skal være en by, hvor der er plads til alle – høj som lav, rig og fattig. Ellers risikerer vi at sætte dét fællesskab over styr, som er med til at give os alle dén fornemmelse af tryghed, solidaritet og sammenhold, der er så vigtig for det fælles bedste.

Desværre er det et faktum, at Aarhus får flere hjemløse – især unge hjemløse under 30 år. Den beklagelige udvikling kan i høj grad tilskrives kontanthjælpsreformen fra 2014, som betyder, at unge uden uddannelse ikke længere kan modtage kontanthjælp. Det skaber en kaotisk situation – eksempelvis hos Kirkens Korshær, hvis varmestue ved Klostertorv er fyldt til langt over bristepunktet.

De hjemløse borgere lever under uoverskuelige forhold, og de har om nogen brug for et sted at bo og et fællesskab at læne sig op ad. I den forbindelse er åbningen af to nye, midlertidige hellesteder et lille skridt i den rigtige retning. Nu er det nødvendigt at følge indsatsen op med langtidsholdbare løsninger på boligsiden – for Aarhus skal være en by for alle, uanset baggrund.

Behovet for billige lejeboliger til byens udsatte borgere har derfor aldrig været mere påtrængende. Vi skal have en variation af boligløsninger. Nogle ønsker en lille selvstændig bolig, som de kan betale, mens andre har behov for støtte og fælleskab til at komme videre. Men udviklingen peger også på, at der skal etableres skæve boliger til de unge, som ikke umiddelbart kan bo sammen med andre. Disse skæve boliger giver et råderum for, at beboerne kan skabe sig et hjem, hvor der tages hensyn til deres økonomiske og sociale udfordringer. For det er ikke tilstrækkeligt blot at sørge for tag over hovedet til de hjemløse. Vi skal også give dem gode betingelser for at indgå i sociale fællesskaber, der kan modvirke ensomhed og potentiel isolering fra samfundet.

Aarhus Kommune har tidligere renoveret ejendomme til at huse socialt udsatte i billige lejeboliger. Men i kraft af vores nye status som frikommune har vi nu fået redskaberne til at omgå den statslige styring og det dertilhørende bureaukrati. Som frikommune kan vi eksempelvis lave midlertidige lejemål i boligforeninger, så den hjemløse borger kan afprøve, om han eller hun overhovedet er i stand til at bo på egen hånd, ligesom der kan gives huslejetilskud. På den måde kan vi eksperimentere med den nuværende almenboliglov, og det giver anledning til helt nye løsningsmodeller.

I byrådet skal vi sætte flere penge af til almene boliger, så boligprisernes himmelflugt bliver bremset. Og vi skal være kreative i vores boligløsninger og derfor skal vi arbejde med selvbyg, mobile boliger ligesom jeg har sat et Airbnb inspireret initiativ til debat: “hus en hjemløs” – en lang række aarhusianere har nemlig allerede åbnet deres private hjem da jeg lancerede “Hus en flygtning”.

Vi er som by forpligtet til at række ud efter gruppen af hjemløse borgere. Heldigvis er Aarhus fyldt med engagerede ildsjæle og aktive medborgere, som yder en ekstraordinær indsats for at sikre de udsatte borgere en værdig tilværelse. Den indsats skal nu følges yderligere op på det politiske plan med andet end midlertidige løsninger, så vi kan imødekomme og hjælpe de stadigt flere hjemløse.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element