Hjemløse migranter har brug for hjælp – ikke chikane og forfølgelse

Sidste nyt

Hen over foråret 2017 har projekt UDENFOR iagttaget en stadig skarpere tone over for migranter, der lever på gaden i København.

 

Ukvemsord, hadefulde tilråb og trusler er nærmest blevet en hverdagsforteelse.

 

Nogle københavnske borgere føler ubehag ved tilstedeværelsen af hjemløse i deres kvarter og klager til projekt UDENFOR over, at Den Mobile Café serverer et måltid varm mad til hjemløse lige dér, hvor de bor. De beder os om at flytte serveringen et andet sted hen, fordi de hjemløse er til gene for og skaber utryghed blandt beboerne i området.

 

Dét at opleve ubehag ved noget, som vi ser, er meget menneskeligt. Vi stødes ved den visuelle konfrontation med noget, som byder os imod, som vi forarges over eller ikke forstår og det kan der være mange grunde til.

Tankevækkende er det dog, at vi kan høre om kriminelle handlinger, der har konsekvenser for os alle fx milliard-svindlen mod SKAT, uden at det oprører os så meget, at vi reagerer på det. Det vi kan se, synes at påvirke os i langt højere grad end det, som vi læser eller hører om – også selv om det foregår uden for vore egne cirkler.

 

Det særlige ubehag og modstanden mod ændringer i ens nærområde er kendt som NIMBY-effekten. Not In My Back Yard optræder ofte i forbindelse med fx etablering af vindmølleparker, vejanlæg eller etablering af sociale institutioner for svage borgere. De fleste i lokalområdet har som sådan ikke noget imod udvikling og forandring, når blot det foregår uden for deres eget territorium.

 

De hjemløse migranters synlige tilstedeværelse i fastboende borgeres lokalområde aktiverer ofte NIMBY-effekten, som kan komme til udtryk i mange forskellige reaktioner. På det seneste har projekt UDENFOR iagttaget reaktioner, der har karakter af fornærmende adfærd, fx verbale krænkelser og fysiske trusler rettet mod de hjemløse migranter; af og til også forsøg på at jage dem væk fra gaden.

 

Hjemløse, der opholder sig i det offentlige rum, lever hele deres liv her og er nødt til at udføre alle de nødvendige og menneskelige gøremål på gaden, som vi andre henlægger til vores bolig, når vi fx sover, spiser, får et bad eller går på toilettet. Der er ingen, der ønsker at leve på denne måde, men de fleste hjemløse har ikke andre valg eller de er for syge til at vælge at leve ligesom os.

 

I Danmark er det ikke ulovligt eller kriminelt at være hjemløs. Eller svensker. Eller homoseksuel. I vores velfærdssamfund anser vi hjemløshed for at være et socialt problem og hjemløse mennesker som medmennesker, der har brug for hjælp, fordi de er havnet i en situation, som de ikke ved egen hjælp kan komme ud af. Det er vigtigt, at vi har den samme forståelse for den adfærd, der følger af at være hjemløs som fx at sove, spise og besørge på gaden. Projekt UDENFOR anbefaler derfor, at vi lægger os i selen for at finde løsninger, som på gaden kan afhjælpe de hjemløse migranters behov for ly, mad, søvn og toiletter.

Vores anbefalinger er desværre ikke nye, for projekt UDENFOR har i en årrække både nationalt og internationalt haft fokus på den hastige vækst i antallet af hjemløse migranter. Læs fx vores ’Rapport om hjemløse migranter i København’ (Del 1 / Del 2) og ’Nød har ingen nationalitet’, begge fra 2012.

 

De udsatte og hjemløse migranter i byens rum har brug for hjælp, ikke chikane og forfølgelse. Hvis vi vælger det sidste, risikerer vi at bidrage til forfølgelse og eksklusion af medmennesker, der er anderledes. Det er en risiko, som vi ikke bør løbe, for konsekvenserne heraf kan slå skår i de stolte, humanistiske traditioner, som det danske samfund hviler på. Den tyske sociolog Zygmunt Bauman udtrykte det rammende og præcist i sin bog ’Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige’, hvor han formulerede, at når vi nægter de hjemløse adgang til basale livsfornødenheder, så er vi i gang med at forvise dem fra gaderne. Hvis vi lykkes med det, så forviser vi dem også fra det menneskelige fællesskab.

 

Projekt UDENFOR mener ikke, at det er et velfærdssamfund værdigt at forfølge og ekskludere de allermest udsatte fra byens rum. Lad os møde dem med forståelse, rummelighed og hjælp.

 

I projekt UDENFOR har vi med Den Mobile Café gennem mange år tilbudt de svageste medborgere på gaden et måltid mad. Det er vores erfaring, at det gode og nærende måltid i fællesskab med andre er et godt og konstruktivt afsæt for en kortere eller længerevarende indsats, der kan støtte den hjemløse til den gode og værdige tilværelse, som han ønsker.

 

Hvis du vil vide mere om den måde hvorpå, vi arbejder med de svageste medborgere på gaden, så tilmeld dig vores månedlige og gratis info-møde her.

 

Eller læs vores seneste årsberetning

Relaterede nyheder