Hjemløsekonference på Christiansborg

Sidste nyt

af Preben Brandt

Fredag den 18. august afholdt Det Konservative Folkeparti sammen med Blå Kors og Socialpædagogernes Landsforbund en konference med titlen Veje ud af hjemløshed.

Veje ud af hjemløshed? At gøre noget ved hjemløshed er nærmest alene blevet et spørgsmål om valg af pædagogiske metoder, af rettigheder og af inddragelse af de mennesker, der er hjemløse. Og sådan var det også at diskussionen udspillede sig den dag.

Jeg valgte i mit indlæg en helt anden vinkel: Hvad med at ændre på lovgivningen på området?

Når man bliver hjemløs og gerne vil have et overnatningssted, søger man ind på et herberg. Disse botilbud skal alle kommuner tilbyde som midlertidig opholdssted til den hjemløse borger. Af historiske grunde refunderer staten 50 % af udgifterne til opholdet, der er omkring 1200 kroner i døgnet. Der er cirka 2000 pladser rundt i landet, så den samlede udgift er omkring en milliard kroner og refusionen fra staten til kommunerne på omkring 500 millioner kroner. Ifølge vejledningen skal ophold her være af kortest mulig varighed, og der skal tilbydes aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Godt og uundværligt som den første og akutte hjælp til den hjemløse borger.

Af de fleste af de ca. 6.000 forskellige borgere, der i løbet af et år bliver indskrevet på et § 110 botilbud, kommer en stor del hurtigt videre, men omkring 1000 flytter bare til et andet herberg. Op mod 2000 personer opholder sig længere end 4 måneder på herberget, de er indskrevet på. Derimod er det kun knap 100 borgere, der i løbet af et år flytter fra et herberg til et § 107-botilbud, som kommunerne kan tilbyde.

Det er hverken meningen med herbergerne eller hensigtsmæssigt for den hjemløse, at bo der så længe. Læg dertil, at på et herberg er man registret som hjemløs og har ingen rettighed til det værelse, man får tildelt. På et § 107-botilbud har en man sin bolig og er ikke hjemløs. Samtidig med at man får mulighed for et langt mere værdigt liv og en bedre og mere velkoordineret hjælp til at få fat i en almindelig tilværelse.

De 500 millioner kr. staten refunderer, kan således bruges meget bedre! Til rigtige og billige boliger, til særlige boliger og for dem, der har behov for længerevarende støtte og behandling på § 107-boformer. Samtidig ville behovet for herbergspladser blive langt mindre.

Hvis du vil læse mere om, hvordan med med enkle reformer kan yde en langt bedre og mere sammenhængende hjemløseindsats, kan du læse indlægget Reformer på hjemløseområdet er nødvendige, hvor jeg kommer nærmere ind på den struktur, der gør, at kommunerne mangler økonomiske incitamenter til at sende hjemløse videre i botilbud, der tilbyder en længerevarende og helhedsorienteret indsats – og på hvordan man let kan skabe de incitamenter.

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til mig på pb@udenfor.dk

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element