Hjemløs i det digitale Danmark – kronik i Kristeligt Dagblad

Sidste nyt

”Hjemløs i det digitale Danmark.”   Kronik i Kristeligt Dagblad.

Hvad gør den hjemløse, når stort set al kommunikation mellem borgere og offentlige systemer fremover skal foregå digitalt? Hvordan skal man kunne betjene sig selv digitalt, når man hverken har bolig eller computer og ikke kender et tastatur?

Det er nogle af de spørgsmål, som projekt UDENFOR rejser i  kronikken ”Hjemløs i det digitale Danmark”, som i dag bringes i Kristeligt Dagblad.

Projekt UDENFOR arbejder til daglig med disse problemstillinger i IT- projektet, som blev startet, fordi projekt UDENFOR oplever, at hjemløse i stigende grad efterspørger adgang til internettet. Samtidig er det projekt UDENFORs intention at oplyse og tilbyde hjælp til hjemløse, som endnu ikke benytter sig af IT, og som ikke er bekendt med teknologiens muligheder.

Nogle hjemløse har en decideret modstand mod digitalisering og teknologi. Det skyldes hos nogle en manglende motivation, mens andre frygter at blive overvåget af teknologien. Andre hjemløse besidder IT- færdigheder og begår sig godt på en computer, en tablet eller en smartphone, men ved eksempelvis ikke hvad et NemID er, eller hvordan det virker.

IT-projektet har nu kørt aktivt i lidt over et halvt års tid. Gennem denne periode er projekt UDENFOR blevet klogere på muligheder og udfordringer i samspillet mellem de hjemløses verden og den digitale verden.

“Mange mennesker tænker ikke over, at hjemløse har brug for at kunne færdes på nettet. Men når mere og mere kommunikation med eksempelvis banker og offentlige myndigheder foregår online, skaber det stort behov for at få de hjemløse inddraget i samfundets digitale udvikling,” siger Tabita Nyberg Petersen, der er gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR.

Med kronikken ønsker projekt UDENFOR at skærpe opmærksomheden på, at der forsat er en del af befolkningen, der ikke umiddelbart har taget de digitale løsninger til sig. Projekt UDENFOR ønsker at rette opmærksomheden på, at udsatte ikke skubbes længere ud i udstødelse og marginalisering, fordi de ikke umiddelbart har adgang og kendskab til brugen af IT.

 

 

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element