Hjemløse kvinders forhold er nedværdigende og uacceptable

Sidste nyt

22% eller knap hver fjerde af alle hjemløse er en kvinde. De udgør en af de mest marginaliserede grupper i det danske samfund, for de er udsatte både som kvinder og som hjemløse.

Skal 1.280 kvinder på bunden af det danske samfund virkelig kunne påkalde sig særlig opmærksomhed? Der er jo andre og større grupper af udsatte borgere med tunge problemstillinger i Danmark. Ja, de hjemløse kvinder bør have ganske særlig opmærksomhed, for de 1.280 kvinders situation er et ekstremt udtryk for danske kvinders generelt underordnede status i samfundet. Danske kvinder er stadig uddannet på et lavere niveau end mændene og af samme grund henvist til de dårligst betalte jobs med det ringeste arbejdsmiljø. Dette forhold har naturligvis konsekvenser for helbredet, så når kvinder i højere grad end mænd slås med eksempelvis muskel- og skeletsygdomme, så er deres udsatte position på arbejdsmarkedet en del af forklaringen. Kønsuligheden slår også igennem, når vi ser på skader og ulykker i jobbet; for her viser det sig, at mænds anerkendelsesprocent både hvad angår ulykker og erhvervssygdomme er højere end kvinders. Også arbejdet på hjemmefronten slider på kvinders helbred; den skæve fordeling af opgaverne i hjemmet fører til, at kvinder i mange tilfælde har to jobs med alt, hvad det indebærer af fysisk slid og psykosocialt stress.

De store forskelle til trods er det ikke meget vi ved om kvinders generelle sundhedstilstand, bortset fra at kvinder lever længere end mænd, men at de til gengæ

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element