Hjemløse kvinder har særlige behov

Carmyn Polk & Mary Willis er studerende, og frivillige i projekt UDENFOR i foråret 2014. I denne artikel, som bygger på deres erfaringer fra Den Mobile Café, reflekterer de over hjemløse kvinders sundhedstilstand og specielle behov:

Efter at have arbejdet som frivillige i projekt UDENFOR i dette semester, har vi konstateret, at hjemløse kvinders behov faktisk betragtes som identiske med størsteparten af de hjemløse mænd. I en artikel for nylig skrev projekt UDENFORs uddannelsesmedarbejder Jane Lausten, at hjemløse kvinder er marginaliserede på mange områder, fordi de er en udsat gruppe både fordi de er hjemløse OG kvinder. Efter at have foretaget vore egne undersøgelser har vi fundet frem til, at der kan ske betydelig skade, når en sådan marginaliseret gruppe ikke støttes. Selv om det ikke ofte tages op, når man tænker på hjemløse kvinder, er utilgængelighed af produkter såsom tamponer og bind skyld i mange problemer, som kan have betydning for kvindernes helbred. Kvinder, som benytter det samme bind i en længere periode, har større risiko for at udvikle eksem, urinvejsinfektioner eller skedesvamp – lidelser, der kan udvikle sig til store helbredsproblemer, hvis de ikke behandles. Det frivillige arbejde med projekt UDENFOR har åbnet vores øjne for en gruppe mennesker, som ikke modtager den specifikke støtte, en smule omtale let ville kunne bibringe.

Af Carmyn Polk & Mary Willis, frivillige i projekt UDENFOR

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element