I nat tæller Kommuner hjemløse sammen med projekt UDENFOR

Sidste nyt

Hvor mange hjemløse sover i Københavns- og Frederiksbergs gader på en tilfældig nat i september? Det bliver projekt UDENFOR, Københavns Kommunes hjemløseenhed og Frederiksbergs Kommunes hjemløseenhed meget klogere på i nat klokken 06:00, når 22 gadeplansmedarbejdere fra henholdsvis projekt UDENFOR og de to kommuner vender retur fra nattens tælling af hjemløse gadesovere.

 

 

 

Det er anden gang, at Københavns Kommune takker ja tak til projekt UDENFORs invitation til natteælling, hvor imod det er nyt, at Frederiksbergs Kommunes hjemløseenhed også inviteres med og deltager. I projekt UDENFOR er souschef og faglig leder Bibi Agger glad for samarbejdet med kommunerne omkring nattetællingen – og at det breder sig.

 

”Vi er meget glade for nu at have to kommuner om bord i forbindelse med vores jævnlige nattetællinger af hjemløse gadesovere. Tællingerne er med til at styrke gadeplansmedarbejdernes samarbejde omkring de hjemløse, da vi får skabt en fælles viden og et fælles udgangspunkt i relation til situationen på gaden. Derfor ser vi gerne samarbejdet udvidet med andre kommuner også,” lyder det fra Bibi Agger.

 

I Københavns Kommune har hjemløsechef Steen Bo Pedersen ligeledes gode erfaringer med de fælles nattetællinger, som har styrket gadeplansmedarbejdernes samarbejde omkring de enkelte hjemløse.

 

”Der har kun været meget positive tilbagemeldinger fra vores gadeplansmedarbejdere. Blandt andet er oplevelsen, at tællingerne både bidrager til en god forståelse for vores forskelligartede arbejdsmetoder og et fælles kendskab til den aktuelle situation på gaden,” lyder det fra Steen Bo Pedersen.

 

Nattetællinger med fokus på hjemløse gadesovere har de senere år været en fast tradition i projekt UDENFOR. Hidtil har nattetællingerne altid været foretaget en nat i uge seks for netop at supplere de hvert andet- årlige tal fra SFIs nationale hjemløsetælling, som ligeledes finder sted i uge seks. I år har projekt UDENFOR dog valgt at supplere tællingen fra februar med en fælles nattetælling, der falder i september.

 

”Dermed får gadeplansmedarbejderne et fælles kendskab til situationen på gaden på en helt anden årstid,” understreger Bibi Agger, som ligeledes fortæller, at nattetællingen i nat desuden adskiller sig fra februars tælling ved, at gadeplansmedarbejderne ikke vækker de hjemløse.

 

”Da vi gik ud og talte i februar, valgte vi at vække de hjemløse for at kunne udfylde det spørgeskema, som er udviklet af SFI og som alle organisationer på hjemløsefeltet bidrager med data i forhold til. Denne gang tæller vi blot, hvor mange personer, der ligger og sover på gaderne,” lyder det fra Bibi Agger, der gør opmærksom på, at gadesovere udgør en minoritet i hjemløsegruppen og at der er tale om mennesker, som af nød må tilbringe natten direkte på gaden, i et skur eller i en trappeopgang.

 

På den sidste fælles nattetællingen i februar talte projekt UDENFOR og Københavns Kommune i alt 40 hjemløse gadesovere, hvoraf 32 var udlændinge, fire under kategorien unge og tre var kvinder.

 

Fakta:

I projekt UDENFORs daglige arbejde med de hjemløse opstår ofte et behov for at brobygge til andre instanser, som for eksempel kommunerne. Samarbejdet handler blandt andet om:

– en bolig til den hjemløse

– forsørgelsesgrundlag til den hjemløse

– støttende socialt arbejde og hjemrejse til særligt sårbare migranter, der lever på gaden i København

Her kan du læse SFI´s seneste officielle hjemløsetælling

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element