Interview med Digitaliseringsstyrelsen om socialt udsatte og IT

Sidste nyt

I anledning af konferencen Digitalt UDENFOR, har vi interviewet kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, Marianne Sørensen, om, hvilke udfordringer hun ser i forhold til at få de socialt udsatte med på digitaliseringsbølgen, og hvad hun forventer sig af konferencen.

Marianne Sørensen, du skal jo være en af hovedtalerne på vores konference. Kan du indledningsvis skrive et par linjer om dig selv og din baggrund?
“Jeg er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen. I mit kontor arbejder vi med implementeringen af målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige skal foregå digitalt i 2014.
Vi har fokus på at informere danskerne om digital kommunikation, sikre hjælp til dem, der har brug for det, og gøre myndighederne klar til digital kommunikation. Jeg har været i Digitaliseringsstyrelsen siden 2011, men har også tidligere arbejdet med den digitale dagsorden i Finansministeriets departement.”

Hvad er i din optik de største udfordringer i forhold til at få de mest socialt udsatte med, efterhånden som det offentliges kommunikation med borgerne digitaliseres? 
“Vi har været i dialog med en række organisationer, der blandt andet repræsenterer de socialt udsatte, og de har givet os nyttige input til nogle af de udfordringer – men også muligheder – der følger af digitaliseringen.
Nogle af udfordringerne handler om, at det kan være svært at finde rundt i og forstå den offentlige sektor, og at det kan blive endnu sværere, når man skal gøre det over nettet – særligt hvis løsningerne ikke er brugervenlige.
Vi arbejder derfor hele tiden på, at løsningerne bliver så lette som muligt at benytte.
En anden af vores udfordringer handler om, at det kan være svært at nå de socialt udsatte med de samme initiativer, som vi anvender til hovedparten af danskerne – det gælder fx i forhold til kommunikation om Digital Post. Derfor er det også relevant med flere initiativer, hvor myndighederne forlader skranken og kommer ud til borgerne, der hvor de er.”

Kan du løfte sløret for, hvad du vil tale om på konferencen Digitalt UDENFOR, eller er det hemmeligt?
“Nej, det er bestemt ikke hemmeligt. Jeg vil fortælle om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og der vil jeg særligt fokusere på overgangen til Digital Post for borgerne pr. 1. november 2014. Derudover vil jeg fortælle om vores arbejde i forhold til de danskere, der af den ene eller anden grund har svært ved at kommunikere digitalt.”

Hvad regner du selv med at få ud af konferencen?
“Jeg regner først og fremmest med at blive klogere og få nogle gode input, jeg kan tage med mig hjem. Jeg ser særligt frem til de workshops, der er planlagt.”

Hvilke digitale værktøjer har du selv sværest ved at bruge, og hvad gør du for at håndtere teknologi, der driller?
“Jeg er bestemt ikke den, der rykker først med ny teknologi – og jeg kan godt se, at jeg for eksempel er bagude i forhold til de sociale medier, men ellers går det rimeligt. Når teknologien driller, går jeg ofte et skridt baglæns og prøver igen – og ellers spørger jeg venner, kolleger eller familie om hjælp.”

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element