Interview med gadeplansmedarbejder Tabita Nyberg Petersen, der er hovedtaler ved konferencen Digitalt UDENFOR

Sidste nyt

I overmorgen afholder vi konferencen Digitalt UDENFOR, der handler om IT og hjemløse og udsatte borgere. En af konferencens hovedtalere er Tabita Nyberg Petersen, som er gadeplansmedarbejder i projekt UDENFORs IT-projekt. I det følgende Facebook-interview fortæller Tabita Nyberg Petersen om sit arbejde og holdninger til IT og hjemløshed,

Tirsdag 14:26 projekt UDENFOR:
Hej Tabita. Måske kan du lige starte med at præsentere dig selv for læserne?

Tirsdag 16:12 Tabita Nyberg Petersen:
Det kan du tro jeg kan. Jeg er uddannet pædagog og har en interesse inde for det område, man med pædagogsprog kalder mennesker med sociale problemer. Tidligere har jeg blandt andet arbejdet på en døgninstitution for unge mennesker med nedsat funktionsevne, samt arbejdet som støtteperson for børn og unge med sociale problemer.
For tiden er jeg ansat i projekt UDENFOR med ansvar for vores IT-projekt, hvor jeg hjælper og støtter de hjemløse med at finde rundt i det digitale samfund. Derudover kan jeg fortælle, at jeg er 26 år og bor i Valby.

Onsdag 10:26 projekt UDENFOR:
Spændende! Kan du sige lidt om, hvad du finder så interessant ved den igangværende digitalisering af borgerserviceydelser mv. i forhold til samfundets udsatte?

Onsdag 15:54 Tabita Nyberg Petersen:
Jeg vil starte med at sige at jeg finder det interessant, men i flere tilfælde også bekymrende. Alene det faktum, at det personlige møde i større grad forsvinder, er en uheldig udvikling.
Flere af de hjemløse mennesker, vi i projekt UDENFOR møder, har manglende tillid til systemet, og det bliver ikke bedre af, at kontakten bliver digitaliseret. Samtidig føler flere og flere, at der bliver tvunget forskellige krav ned over hovedet på dem – jeg har eksempelvis. hørt vendingen “digitaliseringstvang” mere end en gang i hjemløsemiljøet.
Derudover synes jeg det er interessant – og igen bekymrende – at jeg fortsat møder hjemløse, som ikke ved hvad hverken NemID og Digital Post er, når nu den offentlige digitalisering i store træk hviler på de tiltag. Mit indtryk er, at der mangler forståelse for målgruppens livssituation og behov, og det synes jeg er et meget interessant element i digitaliseringsdiskussionen.

Fredag 11:44 projekt UDENFOR:
Næste sp: Nu er du jo en af hovedtalerne på konferencen digital UDENFOR. Kan du fortælle, hvad du forventer dig af dagen?

Fredag 16:30 Tabita Nyberg Petersen:
Jeg forventer, at det bliver en dag, hvor der bliver givet og delt en masse viden og erfaring. Og så håber jeg, at dagen kan være med til at skabe debat og opmærksomhed på de udfordringer, de hjemløse oplever i et digitalt samfund.

Torsdag 09:58 projekt UDENFOR:
Kan du sige noget om, hvad du vil tale om på konferencen, eller er det hemmeligt?

Torsdag 17:12 Tabita Nyberg Petersen:
Nej, det er ikke hemmeligt og en lille teaser fungerer vel altid godt:
Jeg vil forholde mig til praksis og fortælle om IT-projektet. Jeg vil tale om de erfaringer, jeg har gjort mig med de hjemløse og tidligere hjemløse, som jeg mødes med i min hverdag, og fortælle om den made, jeg arbejder på, og om betydningen af en bæredygtig relation.

Torsdag 19:03 projekt UDENFOR:
Fedt. Sidste sp: Hvilke digitale redskaber har du selv sværest ved at bruge, og hvad gør du så?

Torsdag 19:22 Tabita Nyberg Petersen:
Jeg ved ærlig talt ikke hvilke digitale redskaber, jeg har sværest ved at benytte!? Det er ikke fordi, jeg kan finde ud af det hele, men hvis jeg står med et problem, er jeg okay til at forsøge mig frem.
Jeg har heldigvis også en kæreste derhjemme, som er uddannet datamatiker, så der er gerne hjælp at hente, hvis der er behov for det. Men nu er jeg jo ikke helt hellig, for selvom jeg opfatter mig selv som et tålmodigt menneske, så kan jeg blive utrolig irriteret, når teknologien ikke fungerer som den skal, eller benytter en internetforbindelse, som er langsom.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element