“Jamen jeg har sagt, jeg er på skideren!”: Nyt speciale stiller skarpt på kvinder i hjemløshed

Sidste nyt

“Ja, jeg har jo henvendt mig på kommunen for ligesom at ruske dem lidt op og få dem til at hjælpe mig med at finde noget at bo i, så jeg kunne være sammen med min datter. Det kunne jeg jo ikke have [red. samvær] på de der forsorgshjem, hvor jeg var på, det måtte vi jo desværre ikke.” (Ditte, s. 48).

 

Sådan fortæller Ditte om aktivt at have opsøgt hjælp for at kunne fastholde en aktiv forældrerolle med samvær på trods af hjemløshed.

I et nyt speciale, ”Jamen jeg har sagt, jeg er på skideren!”, skrevet af Line Buus Mohr, Mia Bonde Kieffer og Signe Berthelsen Schmidt sættes der fokus på hjemløshed blandt kvinder, herunder når det at være kvinde og forælder suppleres af hjemløshed. Specialet er skrevet på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde på Aalborg Universitet og undersøger de roller og positioner, der knytter sig til den kvindelige hjemløshed, samt hvordan det har betydning for og i det sociale arbejde. Dette er gjort ud fra to perspektiver; kvinder der selv har erfaret hjemløshed, og fagprofessionelle med viden og kendskab til den kvindelige hjemløshed.

Kvindelig hjemløshed som kompleks og sammensat

Line, Mia og Signe sætter i specialet fokus på den komplekse hjemløshed og de særlige udfordringer, der kan være som kvinde og hjemløs, samt kvindernes brug af forskellige håndteringsstrategier, når de skal skabe deres egen personlige identitet. Herudover sættes der, med udgangspunkt i forskellige fagprofessionelles synspunkter, fokus på det sociale arbejde med kvinder i hjemløshed.

Helt konkret konkluderer Line, Mia og Signe i specialet:

”[…] at hjemløshed blandt kvinder er en sammensat situation, der bærer præg af forskellige arenaer, problematikker, kontekster og relationer. Hjemløsheden kan af den grund ikke anskues som en fast størrelse, men kommer til udtryk i form af forskellige roller og positioner. På individniveau bliver det tydeligt, at hjemløsheden for informanterne handler om identitet og følelser, der er forbundet med hjemløsheden. Den kvindelige hjemløshed er derfor kompleks og sammensat, hvilket både anskueliggøres på det mere generelle plan, men også når de personnære perspektiver inddrages.” (s. 104-105).

Kvinderne krakelerer indefra og ud

Italesættelsen af kvinder i hjemløshed er ligeledes et område, der berøres i specialet. Flere af de fagprofessionelle informanter gør brug af vendingen om at kvinderne krakelerer indefra og ud eller lignende formuleringer. Denne formulering stiller Line, Mia og Signe sig undrende overfor, men mener at én af forklaringerne på denne italesættelse muligvis kan skyldes den begrænsede viden, der er omkring kvinder i hjemløshed.

”Vi ser det som et stereotypt billede på den hjemløse kvinde, set i forhold til analyserne der understreger den kompleksitet, der knytter sig til den kvindelige hjemløshed, hvilket de fagprofessionelle ligeledes bemærker” (s. 99).

 

Line, Mia og Signe afslutter specialet med tre anbefalinger, som de ser kan have en gavnlig effekt for det sociale arbejde med kvinder i hjemløshed: bedre brobyggende foranstaltninger, krisecentre for kvinder med misbrug og/eller psykiske lidelser og et øget fokus på kvinder i hjemløshed med anbragte børn. En uddybelse af anbefalingerne kan læses på specialets side 105 og 106.“Jamen jeg har sagt, jeg er på skideren!”
– En kvalitativ undersøgelse af hjemløshed blandt kvinder
Speciale af: Line Buus Mohr,  Mia Bonde Kieffer og Signe Berthelsen Schmidt
Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde – AAU Cph

Hele specialet kan dowloades herunder

    "Jamen jeg har sagt, jeg er på skideren"

    Læs hele specialet her

    Hent

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element