Kære Socialminister Astrid Krag

Nyheder

Kære Astrid Krag,

Tillykke med posten for et område, der er en vigtig del af vores velfærdssamfund. Fra vores ståsted er der brug for politisk nytænkning, siden uligheden stiger og det samme gør antallet af hjemløse. De modeller og måder, der er blevet brugt til at håndtere socialt udsatte, har ikke virket efter hensigten, og vi er bekymret for at hjemløse fastholdes i at være udenfor i stedet for at blive inviteret indenfor i samfundet.

projekt UDENFOR stiller sig gerne til rådighed for at bidrage til en helhedsorienteret nytænkning og en mere løsningsorienteret indsats. Vi har i projekt UDENFOR mere end 20 års erfaring indenfor hjemløseområdet, og vi vil derfor gerne dele et par refleksioner med dig:

Vive’s kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019 bliver snart offentliggjort. Vi er sikre på, at du tager statistikken med i dit videre arbejde og at vi forhåbentlig ser en nedgang af hjemløse. Desværre er vi bekymrede for, at vi også denne gang vil se en stigning i antallet af unge, der er hjemløse.

Hjemløse unge i Danmark har det svært; de mangler en bolig, de er ofte fattige, de er ensomme og alt for mange er psykisk syge. Det gælder for 46% af de unge mænd og hele 64% af de unge kvinder.

Hvad den gruppe af unge hjemløse blandt andet har brug for, er at blive inkluderet i byens fællesskab. Vi håber derfor at du vil være med til at se kritisk på lovgivning, der ekskluderer. Sidste år oplevede vi, at lovstramninger som zone- og lejrforbud i sin konsekvens kriminaliserede og ekskluderede hjemløse fra vores byer. En af de vigtigste faktorer for at komme ud af hjemløshed er inklusion og følelsen af, at være en del af et fællesskab. Det har jeg tidligere skrevet om i Altinget i artiklen her.

At skabe en inkluderende by er en udfordring, da det kræver, at vi vender den nuværende udvikling. Det går vi i dybden med på vores konference ”Den inkluderende by?”, hvor vi håber, du vil deltage. Her får du og andre mulighed for at høre fagfolks bud på, hvordan en inkluderende by kan se ud. Vi tror på, at vi sammen skal finde løsninger for at inkludere hjemløse og andre udsatte grupper og håber, at du er klar til at lytte og indgå i en dialog med civilsamfundet om at skabe inklusion – der gælder for alle.

Jeg ser frem til samarbejdet og at følge dit arbejde som minister.

Lisbeth Pilegaard
Direktør projekt UDENFOR


https://udenfor.dk/projekt-udenfor-inviterer-til-konference/

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element