Kan man straffe sig ud af fattigdom?

Sidste nyt

Mennesker, der tigger skal straffes hårdere end de bliver i dag – hvis det står til regeringen. Urimeligt, hårdere, mener vi!

I den asylpakke som regeringen netop har præsenteret, er der lagt op til at ’stramme yderligere for asylvilkårene og adgangen til Danmark ”for at holde asylansøgere fra at søge til Danmark”. Sammen med alle mulige andre forslag er der ét, der i væsentlig grad strammer straffen for tiggeri.

I projekt UDENFOR har vi gennem mange år set og mødt tiggere ude på gaden. Før i tiden gik de rundt og bad om lidt håndører, så kom der tiggere, der sad med et skilt. Der var kun få, der tog anstød af, at folk tiggede og forstyrrende for god ro og orden på gaden, var de kun sjældent. Billedet har skiftet gennem de sidste år. Nu er der langt flere tiggere og en stor del er udlændinge. Men stadig er det svært at se tiggere, som nogle der begår ulovligheder.

Politiet skal, som loven er i dag, give en tigger en advarsel og først dernæst kan der straffes. Retspraksis er 7 dages betinget fængsel. Det skal i asylpolitikkens hellige navn ændres til, at der ikke skal gives advarsel og at straffen skal begynde ved 14 dages ubetinget fængsel.

Jeg ved ikke hvor mange asylansøgere, der tigger. Men vi ser ikke mange. Derimod er der mange udenlandske tiggere, der kommer fra europæiske lande og på ingen måde søger asyl. Og så er der de danske tiggere.

Man må tro, at stramningerne skal omhandle alle tiggere, eller? Man kan også få den mistanke at stramningerne udelukkende har en signalværdi, som regeringen også selv skriver. Eller har den også en æstetisk dimension, så man kan undgå at se på andres nød? Et hyppigt brugt argument er at tiggeri gør folk utrygge, men mon ikke det er det andet menneskes nød, og ydmygelsen i den fremstrakte hånd, vi ikke bryder os om? Den samme utryghed rammer ikke, når Red Barnet eller Kræftens Bekæmpelse ringer på vores dør for at samle penge ind, ligesom Hus Forbis sælgere generelt set er bredt accepterede. Så det det signal man ønsker at sende ved yderligere kriminalisering af tiggeri, er altså et signal til en bestemt type af gadetiggere, som det er ubehageligt at blive konfronteret med, når man færdes i byen.

Det er dyrt, det er ineffektivt og det er umenneskeligt at lade politi og domstole tage sig af tiggeri, som bør ses som et socialt og ikke som et strafferetligt problem.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element