Konklusion på dagens debatseminar: kendskab og innovative initiativer kan sikre bedre og mere lige sundhed

Sidste nyt

Der blev både udvekslet idéer, afgivet hensigtserklæringer og givet håndslag i dagens debat om social ulighed i sundhed. En debat, som projekt UDENFOR, i lyset af de tragiske hjemløsedødsfald, havde initieret. Paneldeltagere, og publikum, der både repræsenterede politikere, offentlige og private organisationer og brugere, var i dagens diskussion overvejende enige om, at bedre og mere lige sundhedsløsninger for socialt skal findes i dels bedre kendskab på tværs af systemer, organisationer og brugere samt i innovative initiativer, som kan have afsmittende effekter på det offentlige sundhedsvæsen.

”Man ser politistuderende, der er ude og blive uddannet blandt stofmisbrugere, fordi det er en målgruppe, de vil komme til at møde i deres fremtidige arbejde. Man kan altid blive klogere i mødet med dem, det handler om. Det væsentlige er, at vi lære hinanden at kende, så vi er rustet til mødet” lød det for eksempel fra Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S). Et standpunkt, der vandt positiv genklang gennem hele rækken af paneldeltagere, der hver især havde stor interesse i at samarbejde mere på tværs og lære henholdsvis brugergruppen, de hjemløse, og systemet bedre at kende.

”Vi gennemgår i øjeblikket vores spørgerskemaer for at finde ud af, om der bliver spurgt ordentligt – om personalet er ordentligt klædt på,” lød det fra daglig leder i vagtcentralen, Martin Fjordholdt, som forsikrede om, at ansatte på vagtcentralen, som led i dette tiltag, meget gerne vil tage imod projekt UDENFORs stående tilbud om at vise rundt på gaden og møde de hjemløse.

Men en ting er, at kendskabet på tværs af brugere og systemer øges – en anden ting er, om man som sundhedsfagligt personale tør at insistere på at give hjælpen, påpegede Sofie Bay, kommunikationsmedarbejder hos SAND og repræsentant for de hjemløse i dagens paneldebat.

”De hjemløse ved godt, at de er en svær gruppe at hjælpe. Men ambulancefolkene bør måske også blive bedre til at insistere på at give den hjælp, de er kvalificerede til – insistere på, at folk har brug for lægefaglig hjælp,” sagde hun og åbnede dermed op for en diskussion, der problematiserede sundhedstilbud rettet specielt til socialt udsatte. En diskussion, hvor langt de fleste i salen kunne tilslutte sig, at løsningen på at sikre lige så gode tilbud til socialt udsatte ikke lå i parallelsystemer, men derimod gerne i innovative projekter, som på sigt kan have positive afsmittende effekter på det offentlige sundhedsvæsen. Et eksempel er socialsygeplejerskerne, som i sin tid startede som et projekt i projekt UDENFOR og som nu er en etableret del af det offentlige sundhedsvæsen; en ressource på hospitalerne, som Regionsrådsformanden meget gerne ser meget mere af de kommende år

”Socialsygeplejerskerne er nu en fast del af hospitalsvæsnet. De skal hjælpe til, at hospitalsvæsnet kan rumme socialt udsatte – de skal sørge for, at folk ikke udskrives til hjemløshed. Vi har afsat flere penge til socialsygeplejersker til næste år, for vi vil meget gerne have flere, som kan samarbejder med kommuner, omsorgscentre etc.,” lød det afslutningsvis fra Regionsrådsformanden.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element