KVINDELIGE HJEMLØSE FYLDER MERE I STATISTIKKERNE END I GADEBILLEDET

Sidste nyt

Selvom næsten hver fjerde hjemløs er kvinde, så overses kvindelige hjemløse nemt både i gadebilledet og i indsatsen, der i høj grad er målrettet mænd. Med seminaret Når hjemløshed har køn satte projekt UDENFOR kvinders hjemløshed på dagsordenen – for at se om vi sammen kunne blive klogere på, hvordan vi tilgodeser kvindernes særlige behov og på de problemstillinger og løsningsmuligheder, der knytter sig til kvindelige hjemløse.

Nogle af de vigtigste problemstillinger, der blev ridset op var:

Kvinder er mere udsatte på gaden og udsættes ofte for seksualiseret vold.

I forhold til det opsøgende arbejde kan det være vanskeligt at spotte hjemløse kvinder. De går meget længere, for at opretholde et pænt ydre, end mændene. Det er en prioritering, der giver mening fordi mange kvinder, der lever på gaden søger beskyttelse gennem mandlige relationer, og kvindernes udseende giver dem adgang til den beskyttelse.

Kvinderne ender ofte senere end mænd i reel hjemløshed, og når de ender på gaden, er der ofte gået en periode med gråzoneprostitution forud – og deres problemstillinger er typisk så alvorlige, at de ikke kan håndteres inden for rammerne af de eksisterende tilbud, der ofte er udviklet til mænd.

Kvinderne bliver alt for længe i midlertidige tilbud, som ikke har de fornødne ressourcer og kompetencer til at hjælpe dem videre. I mange tilfælde ender opholdene med at forværre kvindernes situation.

De stofafhængige kvinder er ofte på kokain, og det betyder, at kravet om indtjening er stort fordi rusen er kort.

Hjemløse kvinder plages i højere grad end mænd af skyld og skam overfor deres børn og familie, og gør sig ofte langt flere bekymringer om deres relationer end hjemløse mænd. Især hvis de har børn. De har brug for at trække sig væk fra gaden, og være et sted, hvor de kan dele de mange tanker om dét at være kvinde og hjemløs samtidig med, at de måske også er både mor, datter, kæreste og ven.

I forhold til de problemstillinger, blev der bragt en række løsningsmuligheder i spil, der knytter sig til flere indsatsområder:

Der skal sættes meget tidligere ind med skærmede tilbud for at undgå en længerevarende periode med hjemløshed.

Den seksualiserede vold kan undgås, hvis de fysiske rammer og personaleressourcerne på de enkelte tilbud er tilstrækkelige.

Der skal være flere kvindespecifikke tilbud, hvor kvinder kan få gavn af fællesskabet med andre kvinder i samme situation, og der skal være flere tilbud, der kan rumme kvinder, der kæmper med psykiske lidelser og misbrug. Desuden skal psykiatrien være mere rummelig og inkluderende.

Den standardiserede praksis skal differentieres, og der skal sættes ind med langsigtede og helhedsorienterede indsatser på tværs af fagområder. Vi skal helt overordnet set arbejde for flere differentierede tilbud, som imødekommer kvinder individuelle behov.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element