Læring – hvad har det med hjemløshed at gøre?

Sidste nyt

I projekt UDENFOR lærer vi hele tiden: om de hjemløse og menneskene indeni, om livet på gaden, om svigt og overgreb, om nye værktøjer til indsatsen på gaden og om at hjælpe på den rette måde. Ja, vi lærer hele tiden – hver for sig og sammen. Vi lærer for at blive klogere og bedre: som professionelle, som medborgere og som mennesker.

Cooperative Learning er en metode til læring i fællesskaber, som vinder stadig større udbredelse i undervisningsverdenen og som ser ud til at styrke både personlige, sociale og intellektuelle færdigheder hos de, der lærer.

Projekt UDENFOR fik præsenteret metoden på uddannelseskonferencen ”At lære i Fællesskab”, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde gennemførte i Odense d. 4. juni 2013. Der er tale om en dynamisk metode, som inddrager alle deltagere fra start til slut. Metoden bygger på de 4 SPIL-principper: Samtidig interaktion, Positiv indbyrdes afhængighed, Individuel ansvarlighed og Lige deltagelse. ”Cooperative Learning er en spændende metode, som vi helt klart vil afprøve i vores undervisningsaktiviteter, både internt i projekt UDENFOR og i de aktiviteter, som vi tilbyder ’ud af huset’. Fx i Projekt Gadeklog, som er undervisning i hjemløshed til de ældste klasser i Folkeskolen”, udtaler Jane Laustsen, der er uddannelsesansvarlig i projekt UDENFOR. ”De unge er både nysgerrige og modige i forhold til at lære sammen og på nye måder og de er ofte også gearet til indbyrdes konkurrence, for at deres team skal klare sig godt”, tilføjer Jane.

Tabita Nyberg Petersen, der er gadeplansmedarbejder i IT-projektet i projekt UDENFOR, deltog også i uddannelseskonferencen. Hun finder Cooperative Learning interessant, men også udfordrende i forhold til målgruppen for IT-projektet, som endnu er langt fra at lære i fællesskaber. ”I første omgang handler det om at få opbygget en tillidsfuld relation til hjemløse, som er interesserede i at tilegne sig IT-færdigheder og lære at begå sig på Nettet. Mange er forbeholdne over for den ny teknologi eller har måske aldrig haft et tastatur i hænderne, men hvis den gode udvikling fortsætter og vi får mulighed for at inddrage de hjemløse i grupper, så ser jeg frem til senere i projektforløbet at kunne gøre erfaringer med læring i fællesskab”, fortsætter Tabita og tilføjer, at hun også tager anden god inspiration med hjem fra konferencedagen fx elementet ’storyline’, som i IT-projektet vil kunne hjælpe deltagerne til at opsummere og fastholde et igangværende forløb og samtidig give den enkelte og gruppen indsigt i egen udvikling og fælles fremskridt.

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element