Livet set gennem de hjemløses kameralinse – projekt UDENFOR skriver kronik til Politiken

Presse ,Sidste nyt

I en kronik i Politiken kan du i dag læse, hvordan vi i projekt UDENFOR mener at kunstnerisk udfoldelse rummer en række potentialer i arbejdet med samfundets mest udsatte borgere.

Kronikken med titlen ”Livet set gennem de hjemløses kameralinse” er skrevet i forbindelse med, at projekt UDENFOR og Os Imellem onsdag d. 30. april lader tæppet gå på Bremen Teater til en aften om hjemløshed i byens rum. Som en del af arrangementet vil omtrent 40 fotografier af byrummet og hverdagen på gaden, taget af fire hjemløse med hver deres digitalkamera, blive udstillet på de bonede gulve.

projekt UDENFOR har stået for kontakten til de fire hjemløse fotografer og forklarer i kronikken, hvilke tanker der ligger til grund for et sådant tiltag.

Uddrag fra kronikken:

”Ved at se ud over den traditionelle sociale, sundhedsmæssige, økonomiske og mere lavpraktiske indsats og sideløbende arbejde med hjemløse på et kreativt og kunstnerisk plan, kan vi tilbyde udsatte medborgere et rum, hvor de kan udtrykke sig på egne præmisser”.

”Kunst og kultur kan tilføje en større dybde i den enkelte borgers forståelse af udsathed. I stedet for sædvanen tro at blive forklaret om hjemløshed ud fra statistikker, tal, og tunge skæbnehistorier kan kunsten – i dette konkrete tilfælde de hjemløses fotografier – åbne for en anden dimension af hjemløses levevilkår”.

Kronikken, der er skrevet af Sven Johannesen, kommunikationsmedarbejder, og Bibi Agger, Souschef i projekt UDENFOR på Politiken.dk.

 

Arrangementet ”Gaden som hjem – om byrummet for de hjemløse” løber af stablen d. 30. april på Bremen Teater kl. 17-21.
Aftenen byder, udover udstillingen af de hjemløses fotografier, på oplæg ved projekt UDENFOR og arkitektgruppen SPEKTRUM. Desuden vil Den Mobile Café servere et måltid mad.

Læs mere om arrangementet her.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element