Livet Som Senior donerer menstruationsbind til projekt UDENFOR og de hjemløse kvinder på gaden

Sidste nyt

Hjemløse kvinder har andre og flere behov end hjemløse mænd. Nogle menstruerer og har behov for menstruationsbeskyttelse. De beder ikke selv om hjælp i den forbindelse og vi ved erfaringsmæssigt, at de, på grund af knaphed og manglende adgang til menstruationsbeskyttelse, benytter bind og tamponer længere tid end sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Derfor er projekt UDENFOR meget taknemmelige for, at LivetSomSenior har valgt at støtte projekt UDENFOR med en donation af Tena bind til de hjemløse kvinder i København.

 

livetsomseniorSmalformat

Jeppe Vestergaard fra LivetSomSenior ApS overrækker direktør i projekt UDENFOR, Ninna Hoegh, en stor donation hygiejnebind til gavn for de hjemløse kvinder på gaden.

 

LivetSomSenior er en netbutik, der sælger hjælpemidler til ældre såsom rollatorer, Tena-produkter, stokke og lignende.

 

Med donationen bliver det muligt for de frivillige i projekt UDENFOR at udvide den skadesreducerende indsats blandt hjemløse kvinder til også at omfatte hygiejnisk og hensigtsmæssig menstruationsbeskyttelse.

 

Undersøgelser viser, at hjemløse kvinder er helbredsmæssigt værre stillede end hjemløse mænd. De har oftere end mænd sygdomme og smerter. projekt UDENFOR møder nogle af de hjemløse kvinder i Den Mobile Café, som hver dag bringer et varmt måltid mad ud til hjemløse, der lever på gaden i København. Ud over det varme måltid, som for nogle hjemløses vedkommende er dagens eneste måltid, søger vi at hjælpe så godt som muligt med skadesreducerende indsatser, som nu også indbefatter udlevering af hygiejnebind til gadens hjemløse kvinder.

 

Relaterede nyheder

  • Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element